Cukrář.cz

ReklamaHygiena a myčka nádobí

fiogf49gjkf0d

O názor na porovnání strojního a ručního mytí nádobí jsme požádali vedoucí odd. hygieny a výživy MHS v Brně MVDr. Ilonu Kružíkovou.
K zajištění dokonalého omytí nádobí podle hygienických požadavků není ruční mytí považováno za dostatečné. Optimální poměr dávkování mycích prostředků v běžném provozu lze stěží dodržovat z technických i časových důvodů. K těm je nutno ještě připojit i další záporný činitel, kterým bývá mnohdy lidský faktor.
Do mycího procesu náleží oplachový úkon. Ten může být v ručním provedení buďto nedostatečný, aby odpovídal hygienickému požadavku nebo nadměrný, kdy způsobuje ekonomickou ztrátu.
Z hygienického hlediska je optimální teplota vody 70 - 80 OC. Při takovéto teplotě není ruční mytí proveditelné. Již tento pouhý fakt posouvá strojní mytí oproti ručnímu nesrovnatelně dopředu.
A závěrečná fáze osušení nevyžaduje u myčky nádobí utěrku, která při ručním způsobu je nezbytná. A utěrka, jak známo, se používá k sušícímu úkonu nesčíslněkrát a občas se s ní utře i něco jiného než k čemu je vyhražena. Též na ni někdy ukápne zbytek jídla a může dojít ke kontaminaci. K tomuto problému u myčky nádobí nedochází. Tolik tedy z hygienického hlediska.
Zhodnotíme-li strojní mytí s ručním, můžeme hovořit jak o časové úspoře, tak i finanční. K té druhé náleží i úspora obsluhy oproti ručnímu mytí.
Porovnáme-li myčku nádobí s klasickým mytím, tak strojní způsob předčí ruční ve všech směrech.
A závěrem bych připomněla ještě psychologický aspekt při hygienické kontrole. Že majitel, který je vlastníkem funkční myčky nádobí, může při kontrole počítat s tím, že má o problém méně.


Dnes je sobota 1. dubna 2023
svátek slaví Hugo, zítra Erika

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2023 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.