Cukrář.cz

ReklamaDeset otázek Kontinentálnímu direktorovi Kubecovi

fiogf49gjkf0d
Jak je již známo, prezident AKC ČR Miroslav Kubec, byl na 34. kongresu WACS v Chile zvolen Kontinentálním direktorem pro centrální Evropu. Tato volba byla z řad přítomných 65 asociačních prezidentů celého světa přijata s uznáním  a ve víře, že hlasy rozhodnutí byly odevzdány ve prospěch toho správného a perspektivního kandidáta v užitku a perspektivě dalšího pozitovního vývoje gastronomie v části kontinentu, který spadá do jeho pravomoci. Role nově zvoleného direktora a rovněž prezidenta AKC ČR, ale i České republiky, se tím bude do značné míry měnit.  Do jaké míry a v čem, bylo deset otázek Cukrar. cz, které jsme nově zvolenému Kontinentálnímu direktorovi po jeho návratu z úspěšné volby položili.

1 – Pane Kontinetální direktore, přibližte nám podobu, atmosféru kongresu a volby, ze které jste vzešel jako nový Kontinentální direktor centrální Evropy?
Pro mě je to vždy velký svátek, setkáte se na jednom místě s kolegy z celého světa, dělíte se o podobné problémy. Na letošním kongresu v Chile nás bylo téměř 650. Samotných prezidentů se sešlo 65.
2 – Jakými slovy se s Vámi pozdravil a zároveň se svou starou funkcí rozloučil dosavadní direktor Reinhold Metz?
S Reinholdem Metzem po letech spolupráce a velké podpory z jeho strany máme velmi vřelý vztah. Už ve své zprávě odstupujícího Continentálního direktora podpořil mojí kandidaturu a poděkoval za spolupráci s naší asociací.
3 – AKC ČR touto volbou nastanou nelehké časy, protože se  na tuto organizaci nahrnou nové úkoly. Jak budete nové podmínky řešit?
Samozřejmě je to velký kus práce který musí být realizován pokud chci zastávat svou funkci zodpovědně. Co nejvíce se budu snažit AKC jako takovou, s touto prací nespojovat. Pro AKC by mělo toto vše být jako prestižní záležitost ze které bych byl rád, aby profitovala a v konečné podobě aby ten největší užitek z toho poznali hlavně naši členové.
4 – Bude Vaše nová funkční pozice obnášet i zřízení detašovaného pracoviště organizace WACS v Praze?
Hlavní kanceláří pro toto funkční období bude Centrála AKC ČR, ale hlavně z komunikačního pohledu, tedy bude se zde scházet převážně pošta. Samozřejmě že počítám i s podporou paní Albrechtové, Vodičkové, ale i celého představenstva.
5 – Které budou Vaše první úkoly, které bude nutno řešit, či které hodláte řešit?
Slíbil jsem nové členské státy, takže jsme začali pracovat na získání belgické asociace do WACS, dále mám na stole během týdne již několik pozvání od Evropských prezidentů takže to zatím vypadá že se nebudu nudit. No a prioritou je příprava konference Evropských prezidentů, která bude v září v Innsbrucku a je spojená s velkou soutěží. A jelikož je konference v Centrálni Evropě je plně v mé kompetenci.
6 – Které kulinární akce ať výkonného nebo administrativního rázu budou mít ve Vaší pozici kontinentálního direktora prioritu? A to ať v současnu či budoucnu?
Je to vše otázka času a termínu konání jednotlivých akcí, budu se snažit co nejvíce těchto aktivit obsáhnout.
7 – Ve Vašem volebním programu jste si dal závazek rozšíření členské základny WACSu o státy jižní Evropy a Belgie. O které nejmenované státy se bude jednat?
Jak jsem již zmínil, jednání o Belgii již začala, nabídl mi pomoc i lucemburský prezident a další případné státy budeme komunikovat následně.
8 – Čím se vyznačují tyto státy, že jste se rozhodl právě je přivést do evropského kulinářského společenství?
Tak Belgie je velmi významná země s gastronomického pohledu, ať již surovinově nebo kvalitou kuchyně, jsem přesvědčen že právě tato země by neměla mezi členskými státy chybět. 
A státy bývalého Sovětského svaz mají velký potenciál, je tam vidět snaha o zlepšení, hledání nových směrů a v tom je důležité pomoci.
9 – Budete usilovat i o nějaké změny v organizaci světových soutěží? Pokud ano, čeho by se Vaše příkladná aktivita měla týkat?
Ne. Toto je plně v kompetenci soutěžní sekce pracující v představenstvu WACSu a tam již bylo od nástupu nového prezidenta učiněno dost pozitivních změn. Ať již se to týká rozdělení samotných soutěží nebo nominací nových mladých komisařů, kteří musí projít školicími procesy.
10 – Do jaké míry se budete snažit prostřednictvím Vašeho vlivu vyplývajícího z pozice kontinentálního direktora, zviditelnit Českou republiku a její kuchyni?
Přeji si aby naše asociace a hlavně její členové z této funkce co nejvíce profitovali. Již po volbě, ale i před ní bylo moc hezké poslouchat jak je Česká republika stále zmiňována, jak jsme v kuloárech hodnocení, jak si naši sousedé cení toho, že tato funkce šla právě do Prahy. Já věřím, že stejně tak tomu bude i u nás v republice, že se nám podaří otevřít zavřené dveře ministerských pracovníků. Podělit se s nimi o zkušenosti právě třeba se vzděláváním v zahraničí a že nám pomohou realizovat naše cíle, které do budoucna výrazně přispějí jednak ke zviditelnění české gastronomie ve světě, ale přispějí hlavně k tomu nejdůležitějšímu, podpoře kuchařského a cukrářského řemesla a k výuce na odborných školách.


Dnes je pondělí pondělí 15. července 2024
svátek slaví Jindřich, zítra Luboš

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.