Cukrář.cz

ReklamaEiskon - Petr Špička manažer / - 4.

05.06.2019 | Autor: Jiří V. Řezáč | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených

Brněnskému Eiskonu byla na základě pozitiv dosažených při spolupráci s Carpigiani, nabídnuta možnost rozšíření dosavadní desítku států pořádajících národní kola, aby se do celosvětové zmrzlinářské soutěže rovněž přiřadil.
Vedoucí rolí českého projektu GELATO FESTIVAL CHALLENGE byl pověřen manažer Špička, kterému se roztočil kolotoč poznatkové sbírky spojené s upřesňováním soutěžního programu a jeho nepřeberných detailů a telefonní linka Brno – Boloňa měnila barvu zatížení podle hovorové zátěže na soutěžní téma.
Prvotní národní kolo zmrzlinového utkání v ČR se odehrálo v roce 2017 a protože se tenkrát Eiskon nalézal ještě v provizorních prostorách, došlo k pořádání soutěže v Úvalech u Prahy ve firmě Almeco, která již disponovala odpovídajícími prostory a zařízením pro činnost tohoto druhu. Totéž se zopakovalo v roce 2019, ale v duálním provedení, kdy úvalské prostředí bylo vyhrazeno soutěžícím z Čech počátkem dubna a o 14 dní později se stejná soutěž uskutečnila v Brně v nově otevřených prostorách Eiskonu. Vše se odehrálo jako přes kopírák s tím rozdílem, že účastníci o změření zmrzlinářských schopností byli výhradně z Moravy.  Nejúspěšnější měl taktéž zajištěnu účast v evropském kole. To, že se Eiskon zmocnil organizační role na výbornou, se odrazilo v prohlášení jeho přítomných zástupců, kteří soutěž veřejně vyhodnotili jako velmi dobře uspořádanou a s vyslovením uznání. To mělo dvě podoby. Jedna se týkala organizačního uspořádání a druhá, která byla pro samotné italské odborníky překvapením, když použiji citaci jejich slov, tak ta se týkala kvalitativního stupně zhotovené zmrzliny. A když takový výrok pronesou uznávaní mistři chladivé pochutiny, tak to má svůj význam, a pokud mohu ohodnotit po soutěži prezentované zmrzliny ve vitrínách, tak mohu doplnit, že se nejednalo o společenské prohlášení mající podklad v úlitbě organizátorům soutěže.
Akce GELATO FESTIVAL CHALLENGE má především marketingový záměr, ale vytváří mezi zúčastněnými aktéry další vývojový stupeň  jejich poznatků a ovlivnění emocionální složky tvorby směrem kupředu, tak jako každé poměřování lidských sil a myšlení ve všech oborech. Kromě toho se koncipuje zároveň jako společenská událost, kde se setkávají zmrzlináři z mnoha oblastí republiky, kdy dochází k názorové výměně poznatků, navázání známostí a kontaktům.
Nejenom zmrzlinou potěšen je člověk, ale do souboru sladkého řemesla náleží i dezertová složka. A jak vysvětluje dál Petr Špička, rovněž do problematiky tohoto gastronomického odvětví budou moci být cukráři zasvěcováni prostřednictvím specialistů domácího i zahraničního původu. To v náhledu současna, kdy dva měsíce provozu nového působiště společnosti Eiskon umožní rozšiřování spektra možností jeho další expanze aktivit ve směru kvalitních služeb vůči zákazníkovi. Práce pro manažera společnosti dozajista hodna plného vytížení.


Petr Špička je rodilý Brňan, který v městě samém vystudoval pedagogickou fakultu, avšak žití, které bývá z většiny pouhou náhodou, přihrálo mu do jeho životní cesty sportovní partnerství muže jménem Martin Hvězda. Oba dva spojovala klubová příslušnost v oddílu judo. Sportovní oddíly mívají soustřeďovací akce, z nichž tato se uskutečňovala v horském prostředí a bylo to těstě po Petrově vysokoškolském absolutoriu, kdy Martin Hvězda, budoucí šéf Eiskonu, měl svého judistického kolegu v hledáčku svých podnikatelských záměrů. Nasměrování zájmu o jeho osobu spočívalo jednak ze vzájemné oddílové sounáležitosti, ale především z projevu, který Petr na tatami zanechával. Priorita Petrových pozitiv spočívala v jeho spolehlivosti, důslednosti v dosahování zvolených cílů, pečlivosti, úsilí, vytrvalosti a klidu při řešení stresových situací. Kromě toho se vyznačoval schopností samostatného řešení jakékoli problematiky bez návaznosti na druhé osoby. A to byl ideální předpoklad pro manažerskou pozici. Z toho všeho vyplývajícího slovo dalo slovo, zasvěcení do výhledového programu Eiskonu, s výsledkem uzavření pracovního vztahu.

Ponejprv se jednalo o řadovou příslušnost v obchodním oddělení s rozšiřováním poznatkových vjevů v dalších oblastech. Docházelo k bližším kontaktům s šéfem ve smyslu zproduktivnění chodu firmy. Tato konverzace byla v mnohém případě okořeněna osobitostí náhledu některého z účastníků, kdy názor přebíjel názor, kde třeba i náročnost osvětlení jeho podstaty dávala jednotlivému pohledu punc správnosti směru. Vše vyřčené i požadované mělo avšak polohu věcnosti a odehrávalo se ve smyslu prosazování vzájemného cíle mající na svém podkladu pozici oboustranné prospěšnosti.
Špičkova pozice v Eisconu nabývala postupem doby zřetelnějších kontur. Jeho snaha o pohyb vpřed vázající se na úvahovou vizi vývoje, nabývala postupem doby na své dominantě a počalo docházet k přebírání většího břímě organizačních úkolů. Vzhledem k vzájemně do sebe spolehlivě zapadajících koleček obou lidských firemních komponentů a pozitivní shodě povah, se začala rýsovat nosnost Petrovy pozice, kterou rovněž ovlivnilo šéfova odlišnější zaměřenost jeho firemní role ve větší vazbě na zahraničí, a u Petra Špičky došlo k převzetí organizačního břímě nad většinou firemního dění a po vzájemné dohodě k jeho nastolení manažerem společnosti Eiskon.

- konec -

 

 

 

 

 


Dnes je sobota sobota 25. května 2024
svátek slaví Viola, zítra Filip

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.