Cukrář.cz

ReklamaEiskon - Martin Hvězda majitel / -2.

31.05.2019 | Autor: Jiří V. Řezáč | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených

 

Věk Martina Hvězdy je pozastavením se a úvahy co dál? Dle slov majitele společnosti, ještě je v plánu vytvoření dvou filiálek, a to ve dvou hlavních městech, a to Česka a Slovenska. Tím by měla být expanzivní činnost společnosti Eiskon ve vzdálenějším horizontu uzavřena. Prioritní snahou bude udržení dosažených pozic a cizelování detailů. Tolik alespoň za aktivního působení Hvězdy III. jménem Martin, kdy do výčtu podnikatelského rodu Hvězdů zaujímá současný majitel třetí pozici tohoto rodového pokolení.
Prostě jedna generace jednou skončí a vedení se ujmou mladší. Tak to bylo, je a bude. Nejinak k tomu jednoho dne dojde i u Hvězdů. Jakou by to mělo mít podobu a průběh, byla další reportážní otázka na majitele firmy Eiskon. Martin Hvězda má v tomto směru jasno. Předešleme, že Hvězda senior má tři děti. Nejstarší Claudie, která ve firmě zastává administrativní post, mladší Václav, který teprve nedávno oslavil dvacáté třetí narozeniny, a jenž v současnu vyšlapává schody poznatků firemního labyrintu a ještě benjamínek, desetiletý Tomáš.

„Starej Hvězda“ jak sám označoval svoji rodinou pozici bývalý prezident cukrářského společenstva děd Drahoslav, a ve které spočinul vývojem života i současný nejstarší z rodu Hvězdů alias Václavův otec Martin, má vizi budoucna Eiskonu již dopředu narýsovanou a rozvedl ji do následných vývojových etap.
Tak jako v pohádkách či historii, tak i ve skutečném životě dědívá rodinný trůn nejstarší syn. Dodejme s přihlédnutím k realitě života, že ne vždy tomu tak je či musí být. Commendatore Hvězda III. zvaný Martin, má ve své představě Václava I. coby korunního prince a pokračovatele Eiskonu.
Ale než tomu jednoho dne bude či by mohlo být, tak uplyne mnoho vody v brněnské Svratce a mladý Václav bude muset projít ještě dlouhou a kamenitou cestou firemního života. Životem zkušený otec mu dal přímý návrh:
„Když budeš chtít po mně převzít firmu, může tomu tak být. Ale je to podmíněno mnoha fakty. Zaprvé, musíš mít zájem. Zadruhé, uděláš si školu, vyber si sám jakou chceš.“
„Mladej Hvězda“ si vybral obchodní školu, kterou pečetil maturitním výsledkem. Do vysoké se mu následně nechtělo. Otec to přešel s nadhledem a doporučil výukovou specializaci chlaďaře, s odůvodněním potřeby tohoto druhu specializované činnosti vhodné pro chod firmy. A tak se i stalo. A třetí podmínka byla odejít na poznatkový pobyt do Itálie a to přímo do víru dění společnosti Carpigiani v samotné Boloni, kde se Václav junior seznamoval s každým šroubečkem a maticí v servisním středisku výrobce zmrzlinových strojů.  Kromě zisku odborných znalostí tématicky navazujících na hlavní dění domácí firmy Eiskon, mu byl umožněn bonus v osvojení si znalosti melodické italštiny. Jak sám Vašek dodává, necítí se být odborným překladatelem, ale v zemi Apeninského poloostrova se dokáže slušně domluvit.
A k dispozici byl ještě jeden plusový aspekt vyvěrající z otcovy zkušenosti, že osobním vztahem s lidmi od Carpigiani docílí jeho syn nezaplatitelné  kontakty, kdy v budoucí potřebě nebude mluvit s někým neosobním na příjmové lince Carpigiani, ale s konkrétním známým, kdy takový druh konverzace se svou úrovní multiplikuje do mnohem úspěšnější polohy.

V současné době pracuje Vašek v dílně na pozici servismana a dle plánu pana otce a majitele zároveň, musí projít všemi zákoutími rodinné firmy, aby při případném budoucím převzetí pozice firemní jedničky měl zažitý sebenepatrnější detail v malíku a na případné náměty personálu, že něco nejde, mohl s převahou ukázat, že to jde. Tím to ale nekončí neboť jej čeká další vývojový stupeň v surovinovém odvětví, a to přímo u Meca a v následné pozici v obchodním oddělení Eisconu. To vše za předpokladu, že vše půjde podle plánu pana Hvězdy seniora a především osobní snahy a výdrže pana Hvězdy juniora. Pokud ten v trase poznávání a prokazování nástupnických schopností uspěje, otevře se mu prostor pro vedoucí pozici s opcí majetnického postu po svém otci. Pokud ne, pak bude moci zůstat v zaměstnaneckém poměru nebo si najít uplatnění, které by mu více vyhovovalo, řečeno ústy Hvězdy staršího. Ten má krédo v tom, že pokud má jím založenou firmu někomu předat, tak to bude tomu, kdo skýtá veškeré předpoklady pro její rozvoj a nehodlá se dívat aby byla ve vlastnictví toho, kdo by ji vedl ke krachu nebo k pouhému živoření. Synu Václavovi byla udělena výsada prvního výstřelu a bude záležet pouze na něm, zda trefí terč idee jeho otce či nikoliv.
Potenciální nástupce si ve věku 23 roků celou vážnost situace a její hloubku uvědomuje, a je rozhodnut tuto anabázi podstoupit, ale přece jen mentální pozice tohoto věku inklinuje k mládežnickému způsobu života, který u něho bude sehrávat roli pokušitele od prozatím nastoupené trasy a nástupnické vize Hvězdy staršího. Proces nástupnického procesu u Hvězdů je rozehrán a tak „hin sa ukáže aneb, kostky jsou vrženy!“

Martin Hvězda, vzato z jiného soudku, je i judista, kdy se tomuto úpolovému sportu věnuje od svých devíti let s aktivní výdrží do 35 roků, kdy tomuto bojovému sportu zůstává věren dodneška na kondiční úrovni. Na to se váží příležitostné doplňkové sporty ve výčtu badminton, motocykl, cyklistika v rekreační působnosti. Ale je zde i jedno odvětví sportovního druhu, spojené s širokou škálou znalostí, kterou je předvídavost, meteorologie, fyzikální poznatky, nauka tvorby ze dřeva nebo umělých hmot snoubící se s romantikou a spadající do působnosti čtyř základních živlů, jimiž jsou v Hvězdově případu, voda a vzduch.
Tento sport se nazývá jachting.
Na stěžni vykasané plachty, lodní příď rozrážející hladinu vody zosobňující tříšť padajícího vodopádu a síla živlů jejíchž ohromnosti si člověk osobuje právo udílet pokyny, to je souhrn úkonů a pocitů, umocněné slaným vjemem mořské vody a taje za horizontem neviditelných dálek. To vše vytváří součin emocí spoutávající Martinovo nitro a jež si jej podmaňuje v takové rozměru, že vytváří nedílnou součást jeho života a vytváří mu osobní přínos přesahující rozměr pouhého hobby. Ostatně jeho účast na mořských regatách včetně občasně dálkovější plavby, hovoří v tomto směru výstižnou řečí, mající silný a podmanivý hlas vyvěrající z jeho jachetní oceánské licence, a která možná, ukáže-li samotný bůh moří Poseidon svou přívětivou tvář, no co budu prozrazovat a tuto pasáž proto zakončím známým rčením, že svět je kulatý, a lze jej rekreačně poznávací plavbou za dva - tři roky obeplout …

No a chceme-li nahlédnout do té nejzazší etapy Hvězdova života, tak můžeme prozradit, že mnohé z jeho činností a vlastností by měly být v pozdější etapě jeho žití shrnuty do pobytu v Karibiku, konkrétně na ostrově Kuba, kde v současnu nastává politické a podnikatelské tání ledu. 
A tam by starý pán Hvězda ošetřoval filiálku Eiskonu, naslouchal zvuku cikád, afro-kubánským rytmům místní hudby, šumu moře, kochal by se krásou středoamerické ostrovní oblasti a půvabu zdejších žen, to vše za přítomnosti vůně proslulého kubánského rumu a vzduchu prosyceného kouřem místních proslulých doutníků. A při slunném počasí a za přízně pasátových větrů by pod napnutými plachtami vyjel vstříc vzduté hladině Atlantického oceánu.
Prozatím lze hovořit o snu, ale při schopnosti Hvězdova pohledu do budoucna a jeho schopnosti držet kormidlo svého života ve správném směru, a tak pokud jej přízeň osudu neopustí, je možné hovořit o splnitelné realitě.

- pokračování -

 

 

 


 


Dnes je čtvrtek čtvrtek 23. května 2024
svátek slaví Vladimír, zítra Jana

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.