Cukrář.cz

ReklamaSIGEP v Rimini v digitálním divu / - 1.Příznivcům cukrářského řemesla nastala tradiční pouť do veletržní svatyně Sigep v italském Rimini. Pro tentokráte již v době jejího pořádání 39. ročníku. Při pohledu na přecpané autobusy, provazy aut a všudy přítomné davy lidí se chce zvolat: „Riminští, jak to děláte?“ To že místní výstaviště fiera se rozpínalo v tyto dny jako samotný vesmír a příslovečný výraz hlava na hlavě nebyl pro tentokrát v porovnání se skutečností ničím vypovídajícím, svědčí skutečnost, že se dokonce čekalo ve frontě i na pánských záchodech! Veletrh SIGEP je jakousi vyčnívající horou čnící nad hladinou klesající italské ekonomiky, což bylo znát na navýšených cenách kde to jen bylo trochu možné a současné škrty v dřívějších samozřejmostech podávaly svědectví v tomto směru ostře nabroušeného psacího nářadí.

ZMRZLINA, ZMRZLINA, ZMRZLINA bylo nosné motto podstatné množiny vystavovaného sortimentu, který se štěpil na různé skupiny, podskupiny, třídy atd., kdy jednu z těchto částí tvořily zmrzlinové stroje značky Frigomat, která je v česku zastoupena společností CESK a.s. se sídlem v Brně-Maloměřicích. Její zástupci bývají pravidelně cukrářskému svátku přítomni z důvodu kontaktu s tuzemskými zákazníky a v rozhlédnutí se za poznatkem kudy vede směr vývojového proudu, protože technika doznává každým rokem nový oděv renovace a je nezbytné být přitom.
Pokrok v technice zajišťuje dnes složka, jejíž podstatovou většinou je digitalizace.
A nejinak je tomu u FRIGOMATU, kdy tato evoluční záležitost nejenže je už dávno přítomná ve zmrzlinových strojích této značky, ale dosáhla již takového stádia pokroku, že lze tyto stroje ovládat a ovlivňovat v nich vše co je s výrobou zmrzliny spojené, a zároveň či především, servisovat  závady případně i ze dna propasti Macocha! V čem je skryta podstata této možnosti?
Ve vývojové úvaze vznikl před třemi léty nápad a jeho zdokonalování přineslo další modelový stupeň s výrazným technickým navýšením jeho provozu. Tento digitální zázrak obdržel název Wimanager. 

Příslušný software skýtá možnost spravovat zmrzlinový výrobník na dálku a je určen pro majitele i obsluhu a umožňuje pohled na dobu zapnutí a vypnutí stroje, kdy proběhl čistící úkon, v jaké výši za směnu bylo prodáno porcí, příchod i odchod zaměstnanců, či zda došlo během provozu k jakékoli závadě. V případě posledně jmenované varianty je v plném rozsahu o tomto druhu problému informován servis, který je schopen na dálku vzniklý problém odstranit.
V případě stálejších zákazníků je možné přispět k jejich informovanosti, případně na libovolnou vzdálenost zaslat zprávu o nabídkovém sortimentu, o různých akcích apod.
Stroj je vybaven kontrolou vnitřního systému, kdy při jeho závadě odesílá určenému příjemci zprávu o povaze závady jakéhokoli druhu. V takovém případě dokáže digitální systém i prognostikovat blížící se technickou potíž, kdy vyhodnotí dobu konce funkčnosti nějakého dílu a upozorní, že se blíží konec jeho bezporuchové činnosti.
Zmíněné informace tohoto druhu může majitel přijímat do svého počítače nebo mobilního telefonu. Objem příslušných informací lze propojit na libovolný počet zařízení, která firma vlastní. Výhodou tohoto vlastnictví spočívá v kromě uvedených možností, že majitel takto digitálně vybaveného zmrzlinového stroje může mít servisní úkon zajištěn s časovou preferencí a zároveň tak díky včasnému a preventivnímu zákroku může ponížit náklady na opravu poruchy, která by se projevila v plném rozsahu při celkovém zkolabování jeho provozu. Systém sám hlídá přítomnost optimálních hodnot, při jejichž parametrovém vychýlení okamžitě vysílá zprávu o jejich pohybu.
Při těchto poznatcích si zřejmě povzdychnou ti majitelé stroje Frigomat na točenou zmrzlinu, kteří si v nedávné době tohle zařízení koupili a to není vybaveno zmíněným systémem. Vůbec to nevadí, protože značka FRIGOMAT systém Wimanager, který disponuje uvedenými přednostmi, umožňuje k podobě domontování zpětně do roku 2010! Tedy není v tomto případě tzv. pozdě bycha honiti.
Nová řadu přístrojů je rovněž vybavena systémem selfservis neboli samoobslužný provoz, což je výdej zmrzliny na váhu ovládaný samotným zákazníkem, s platbou v závislosti na natočené hmotnosti.
Samotný spisovatel fantastických románů Jules Verne by žasnul v němém úžasu nad digitálními možnostmi počátku 21. století, které by nezasvěcený nazval pohádkou, kterou ve své pointě předvedla na riminském SIGEPU značka FRIGOMAT.

- pokračování -Dnes je úterý úterý 25. června 2024
svátek slaví Ivan, zítra Adriana

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.