Cukrář.cz

ReklamaZemřel prezident SCČR Drahoslav Hvězda

fiogf49gjkf0d

Naše řady opustil pan Drahoslav Hvězda, prezident Společenstva cukrářů České republiky. Pan Hvězda byl synem bývalého člena předsednictva Společenstva cukrářů Československa před rokem 1948.
Prezident Hvězda založením současné cukrářské organizace, tak po 47 letech navázal na tradici a odkaz bývalého cukrářského spolku, kdy byl od jeho novodobého a opětovného založení až do letošního roku jeho vrcholovým představitelem.
Záměr Společenstva cukrářů ČR spočíval ve sjednocení jednotlivých soukromých cukráren do cechovní organizace, kdy tomuto záměru věnoval prezident Hvězda celý svůj následující život.

Původ pana Hvězdy je na Vysočině v Křižanově, kde rodina rovněž vlastnila cukrárnu U Hvězdů, která byla v roce 1948 znárodněna a svému původnímu majiteli byla navrácena po listopadu 1989. V té době se začal v Brně formovat budoucí zárodek společenské cukrářské organizace, jejímž vůdčím členem se stal Drahoš Hvězda, který byl na prvním zasedání společenstva zvolen za jeho předsedu, kdy později byla jeho vůdčí role pozměněna na prezidentskou funkci.

V době po listopadu 1989 v bouřlivých a překotných proměnách naší společnosti, došlo k vytvoření dvou profesních organizací, v jejichž obsahové náplni byla zahrnuta i cukrářská profese. Ovšem tento obor byl v určité míře ve stínu vlivnějších příbuzných profesí, kupříkladu Asociace kuchařů a cukrářů ČR nebo Svaz pekařů a cukrářů ČR, a  proto tak došlo k rozhodnutí o založení cechovní organizace, která by měla ve svém programu výhradně cukrářskou náplň.
Na základě této myšlenky bylo vytvořeno cukrářské společenstvo, které by združovalo výhradně majitele cukráren, jež by se zabývaly výlučně touto činností. Tento záměr se z popudu a po náročném úsilí panu Hvězdovi, budoucímu vrcholovému představiteli této organizace, zdařil a založené Společenstvo cukrářů České republiky mělo své sídlo v Brně.

Prezident Hvězda již tenkrát poukazoval na velké změny, které nastanou v provozech běžných cukráren, které bude ovlivňovat vstup silného zahraničního kapitálu, kdy se na posty klasických cukráren v podobě různých supemarketů budou tlačit  zahraniční firmy. Již tenkrát upozorňoval na reálné nebezpečí likvidace malých cukráren a na skutečnost z toho vyplývající, která by měla nacházet oporu v cechovním společenstvu a jeho prostřednictvím vyvíjet existenční tlak na zainteresované orgány. Jeho slova bohužel v mnohých případech došla svého naplnění.
Rozloučení s panem Hvězdou se uskutečnilo v kostele v Křižanově, kde rovněž na místním hřbitově našel svůj poslední odpočinek. Čest jeho památce.Dnes je neděle neděle 21. dubna 2024
svátek slaví Alexandra, zítra Evženie

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.