Cukrář.cz

ReklamaPrezident Kubec se stal Continental Direktorem Central Europe!

fiogf49gjkf0d

Prezident Asociace Kuchařů a cukrářů ČR byl dnešní noci na 34. Kongresu WACS v Chile, zvolen kontinentálním direktorem pro centrální Evropu! Tato volba je nejenom osobním úspěchem a prestiží našeho prezidenta, ale zároveň i poctou pro celou Českou republiku.
Volba je historickým přelomem v dějinách české gastronomie a je jak jejím triumfem, oceněním všech dosažených výsledků, tak i v její novodobé historii otevření se dalším možnostem pro propagaci naší kuchyně, soutěžních týmů a vnímání Česka jako plnohodnotného člena světové kuchařské organizace WACS.
Je rovněž i závazkem pro všechny, ktří pracují v gastronomii, v jejich snaze navázat na toto vysoké ocenění, které se naší republice dostalo.

Po volbě bylo s kontinentálním direktorem pro centrální Evropu Miroslavem Kubecem provedeno bleskové interview Brno – Santiago de Chile.

Pane kontinentální direktore, především co nejpřímější gratulace nejenom našeho média Gastronews.cz, ale předpokládám, že i všech českých gastronomů i těch, kteří jsou s naším oborem spojeni třeba jen pouhou konzumací. Čím je pro vás tato historická volba, významná a co vše jí předcházelo?
Své zvolení vnímám jako ocenění dlouhodobých výsledků, které jsme se v naší organizaci AKC ČR spolu s našimi předchůdci snažili docílit.
Jednalo se o cílevědomou a mravenčí práci všech našich členů, ale rovněž všech gastronomů České republiky, kteří se svou kvalitní prací zasloužili o dobré jméno českého kulinářství a jejího pohostinství. Velkou měrou se na tomto   našem společném úspěchu podílely všechny soutěžní týmy na čele s Národním týmem kuchařů a cukrářů ČR, regionálními družstva a rovněž tak i jednotlivci, taktéž školy, kulinární školící střediska a téži odborná média, kdy všichni jednotnou silou posouvali význam a hodnotu a mezinárodní prestiž naší vlasti  a gastronomie do širokého povědomí světového veřejného mínění. Speciální a významný dík náleží všem našim sponzorům a partnerům.
Dále to byla rovněž dlouhodobá a tvůrčí práce v jednotlivých regionech AKC ČR, které ze svých pozic vytvářely kulinární hodnoty krok po kroku ke světovému standardu. To vše uvedené mělo po čase svůj vrchol na dnešním 34. ročníku, kdy naší České republice se dostalo ocenění v podobě mého zvolení Continental Direktorem Central Europe!

Jaké povinnosti bude pro vás osobně tato volba obnášet?
Bude se jednat o zintenzivnění mých kontaktů se všemi složkami, které budou spadat pod pravomoci, ale i povinnosti Continental Direktora Central Europe. Ty budou obsaženy v cestovních povinnostech, v účasti na soutěžích v zahraničí, organizování evropských konferencí a podílení se s evropskými prezidenty na vzdělávacích procesech v jejich asociacích. Také bych rád přivedl do rodiny WACSu nové členské státy, kdy mám na mysli některé státy jižní Evropy a Belgii.

Do jaké míry tato nové pozice, dnes již světového významu, ovlivní vaše domácí funkce. Mám tím na mysli Executive Chefa v hotelu InterContinental a prezidenta AKC ČR?
Ovlivní mě značně, a to v nárůstu nových povinností. Ale zde musím zdůraznit jednu důležitou věc, a to, že funkce Centrálního Direktora je dobrovolná a neplacená, stejně tak jako pozice prezidenta AKC ČR. Budu tak muset obětovat mnoho času a úsilí k tomu, abych si udržel jak funkci prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů ČR, tak i  pozici Executive Chef v Hotelu InterContinental.

Reportáž o prezidentovi AKC ČR Miroslavu Kubecovi: klikni zde

V roce 2005 bezprostředně po volbě nového prezidenta AKC ČR, kdy odstupoval dosavadní prezident Julius Dubovský a nové funkce se ujímal Miroslav Kubec, jsem v  článku:
 Miroslav Kubec – prezident AKC ČR, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha,
v jeho závěrečné stati:  Výstup na Mount Everest nebo na petřínskou rozhlednu?, 
napsal následující:

V polovině března roku 2005 se konala pravidelná valná hromada AKC ČR, jíž předcházelo významné prohlášení jejího prezidenta Julia Dubovského o abdikaci na prezidentský post. To tedy znamenalo, že setkání členů asociace bude zároveň volebním shromážděním, které rozhodne o nové hlavě největší gastronomické organizace v Česku. Není žádným tajemstvím, že kuloární šumy jméno Kubec skloňovaly nejčastěji. Přesto ale bylo pro potenciálního favorita nezbytně nutné získat vysoký počet voličských hlasů a být zvolen novým předsednictvem.
Výsledek hlasování členů valné hromady rozhodl o tom, že pan Miroslav Kubec obdržel nejvyšší počet voličských hlasů a následně byl jednomyslným rozhodnutím předsednictva z jeho středu zvolen za prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.
Zde by bylo možné hovořit o finálním milníku dosažených kulinářských hodnot prezidenta Miroslava Kubece, nebo za použití étosu přirovnat jeho volbu k výstupu na kuchařský Mount Everest.
Já osobně si ale dovolím jeho několik dní trvající prezidentskou pozici  přirovnat pouze k výšině petřínské rozhledny. Mám tím na mysli poměr současnosti a perspektivy, do které bude nový prezident určitě mířit.  K takovéto úvaze mě opravňuje vědomost o tvůrčím potenciálu, který je v nově zvoleném prezidentovi ukryt. Zkusme analyzovat jeho vývoj od samého počátku vstupu na kuchařská pódia až po dnešek. Zakomponujme  do úvahy jeho optimální věk, filosofii, kterou dokázal prosadit i někdy proti proudu zažité konvence, zahraniční gastronomické poznatky, účelovost v jeho jednání, snahu na sobě pracovat a připočtěme blahodárný vliv dlouhodobé práce s mládeží, dávající člověku transfuzi elánu a zároveň nedovolující ustrnout ve vývoji a dávající křídla k letu do dálav ležících prozatím v oblastech snů.
Tím bychom se měli dostat k výsledku, že i tato nejvyšší česká gastrofunkce prezidenta AKC ČR,, je v jeho kuchařsko-manažérské vizi pouze pozicí rovnající se výši petřínské rozhledny, protože pan Miroslav Kubec bude určitě mířit ve výstupu české gastronomie k vyšším nadmořským kótám.

12.11. 2009 při příležitosti tréninkového soustředění Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR v Táboře, jsem napsal následující:

Připomeňme, že prezident kuchařské asociace není jen nějaký ouřada, ale zastává významný post Executive Chefa InterContinetalu Praha, a je to i bývalý kapitán českého juniorského národního týmu. Kromě toho, má v sobě vrozenou vlastnost umírněného diplomatického charismatu, tolik potřebného pro pozici vysoké politiky, budící u takto postavených partnerů náklonnost, uznání i respekt. Volba je ještě před námi, ale já vkročím na teritoriální území investigativního novináře, jímž je ten, který píše o tom, co se ještě prokazatelně nestalo, ale stát se může, a v tomto druhu náhledu jdu do rizika odvážného tvrzení, že to při volbě evropského direktora při hlasování o českém prezidentovi vyjde.
-----------------------------------------------------------

Tímto výrokem jsem dával hlavu na špalek. Ale byl jsem si jist. Proč? Již z výše uvedeného vyplývá, že na panu Kubecovi byly patrné znaky člověka, hodícího se do vysoké společnosti.
Být dobrý, avšak ještě neznamená být žádaný. Zde je potřeba něčeho navíc. A to je buďto umět hrát na strunu tóniny té melodie, kterou pěje společnost do které se chceme dostat, či mít obdobné vlastnosti, aby nás považovala za svého člověka. Pan kontinentální direktor je nejenom kuchař, prezident, ale je i, a to v tomto případě především, diplomat s velkým D a já tvrdím, že obě zmíněné vlastnosti či schopnosti se v našem panu prezidentu nalézají shodnou měrou. Bez toho se vysoká politika prostě nedá dělat. Kéž by takové schopnosti měli i naši všelijací politici.

Zdůrazňuji tučným písmem poslední větu a znovu ji zopakovávám:

Tím bychom se měli dostat k výsledku, že i tato nejvyšší česká gastrofunkce prezidenta AKC ČR je v jeho kuchařsko-manažérské vizi pouze pozicí rovnající se výši petřínské rozhledny, protože pan Miroslav Kubec bude určitě mířit ve výstupu české gastronomie k vyšším nadmořským kótám.
A dodávám:
Slova v podobě věštby budoucna, které jsem napsal ve svých článcích na adresu prezidenta AKC ČR Miroslava Kubece, se dnešní volbou v Chile splnila do puntíku!
(a mně zůstává hlava na krku!).Dnes je sobota sobota 2. března 2024
svátek slaví Anežka, zítra Kamil

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.