Cukrář.cz

ReklamaIgor MACÁŠEK a DIAMANTová OMEGA

fiogf49gjkf0d

     Počátek vzniku firmy Omega CZ a Diamant lze charakterizovat jako zjednodušený romantismus. Sešli se dva mladí kluci a řekli si: "Pojďme podnikat." Jednalo se o spolužáky z gymnazijních studií jejichž kroky se na chvíli rozešly, u pozdějšího Mgr. Igora Macáška na filosofickou fakultu do Prahy a Ing. Zbyňka Palicha na VUT do Brna.
Že vizuální efektivní jednoduchost mívá složitější zázemí dosvědčuje skutečnost, že Zbyňek Palich byl synovcem tety provdané v zemi větrných mlýnů a tulipánů. Holandsko bylo vlastí jejího manžele pana Alfonce von Woerkona, jenž byl významným poradcem pro státy Beneluxu v oboru pekárenství a spolupracovníka firmy Sveba Dahlen a podal o této firmě dobré reference, přičemž logicky odhadl, že se na tehdejší čtrnáctimilionový trh bude nutné se podívat trochu zblízka. Nebylo dále na co čekat a bezprostředně poté seděla dvojice, již skoro společníků, ve vagonovém kupé na pražském "wilsoňáku" s cílovou stanicí ve švédském Borasu, kde mladí muži vstoupili do budovy světově proslulé pecařské firmy Sveba Dahlen. Pravice obou zainteresovaných protistran se při prvním kontaktu sevřely v pozdravném stisku, aby zakrátko třímaly číše sektu k přípitku uzavřeného kontraktu.
         Rok 1992-94 byl českou prodejní bonanzou, kdy se importovalo všechno možné i nemožné s kterým jezdil kamion za kamionem. Zrychlený pohyb těchto dodávek s sebou nesl punc svérázné účelovosti kdy prodat a dodat bez ohledu na soulad dodávky s optimalizací potřeby, bylo převážnou podstatou těchto transakcí. Výsledek zákonitě ústil do efektu roubu broskve na psím víně a odvrácená strana věci začala zakrátko poodhalovat oponu krutého děje v podobě likvidací firem, majetku, manželství a do toho všeho se i ozval výstřel z krátké palné zbraně.
         Dvojici importérů Macášek-Palich posloužil tento kolonizační boom s pekařskou technikou jako odstrašující příklad a i při jejich krátkém vstupu do ligy dospělosti jim bylo zřejmé, že takovýto rychlý vzestup bývá vesměs dovažován střemhlavým pádem a byl jasnou instrukcí, jak to dělat nelze ať již v zájmu serióznosti mívající delší žebřík k výšinám úspěchu, kdy ale pak z něho dosažené hrozny bývají sladké chuti a nebo alespoň v pudu sebezáchovy. Obchodní strategie udílela jasný pokyn ke zteči bašty kvality spjatou s ekonomickou dostupností, funkčností skloubenou s požadavkem produkce a vlastním servisem schopným adaptace na začínající tuzemské podmínky. Po čem nic, to je hned. Vytvoření dobré věci, než se zdaří, vyžaduje obvykle běh na dlouhé trati, na níž dojde k výkonnostní krizi a to ne jednou. Je to bohužel jakási daň solidnosti. V této pozici se ocitla i nově vytvořená česká Sveba Dahlen, když roku 1995 se obchod s pekařskými pecemi dostával do silné turbulence díky tlaku průmyslových pekáren na malé pekařské firmy a ty byly donuceny odhlašovat živnost. Z toho vyplývající efekt měl pak za následek, že v pekárenské strojní oblasti nastal na trhu přetlak a ceny pecí klesaly na podhodnotovou cenu. Otazník další svébytnosti firmy byl v té době aktuálním tématem. Ale dobře založený základ na solidní bázi nabídky obchodu a servisu s potřebou zákazníka, svého dodavatele podržel a pomohl mu tak ustát zemětřesení té doby.
         V té době se pekárny dodávaly jako celky a požadavek klienta byl aby dodávka celého komplexu byla od jedné firmy. Oba dva partneři pochází z hanáckých Atén, jak se přezdívá městu Kroměříži, a v této oblasti také zasadili první sazenice podnikatelského stromoví, jež se postupem doby rozrostlo do rozsáhlého sadu. První pece byly instalovány v Petrově a Veselí nad Moravou. Česká zastupitelská firma švédské pecařské dominanty nezůstala ovšem ležet za pecí a v českém tržním rybníku rozhazovala sítě dalších podnikatelských aktivit a v nich získané úlovky začaly vybočovat z obchodní linie švédské Seby. Zaštítovat se zvučným jménem firmy světového významu a přitom obchodovat s jiným sortimentem připadalo českému duu nesportovní a po dohodě se Svebou Dahlen došlo ke změně obchodního jména na Omega CZ, o jehož znění rozhodla též ta skutečnost, že firma vyvíjela aktivity i na Slovensku a název měl být srozumitelný pro oba národy za oběma břehy řeky Moravy.
         Centrála firmy se původně nacházela v Kroměříži a filiálka v Praze. Ale bývá účelovým zvykem, že generálové řídí bitvy z návrší, a naši obchodní stratégové následně obsadili řídící kótu v hlavním městě.
V pražských Bohnicích v malém domku sloužila svému účelu jedna kancelář, kde průkopníci zpočátku působili sami, pak své dva posty rozšířili o sekretářku. Poté došlo k přestěhování do Strašnic a zároveň se sortiment rozšiřoval o suroviny a poslední útočiště lze nalézt v Horních Počernicích, kde i tam došlo k územnímu přesunu z prostoru Ve Žlíbku do ulice U Tabulky se skladovací plochou 1100 m2. V současné době čeká na realizaci projektová studie na novou halu na pozemku ležícím o kousek dál, na němž vyroste prvofunkční pekárna s učebnou a s kompletním zázemím, což vyvěrá z klientského požadavku a trendu oborové informatiky.
         Omega CZ je propojena se surovinovou firmou Diamant, jež původně vytvářela jednu její komoditu. Rokem 98° se ukazatel tržeb této divize začal nasměrovávat do aktivních údajů, což bylo dovažováno stoupajícími náklady. To iritovalo představenstvo Omegy k založení dceřinné firmy mající působiště v sídle Omegy CZ, a obě firmy se staly společníky. Diamant je dovozce a prodejce surovin mateřské firmy Diamant sídlící v rakouském Welsu. Omega CZ v rámci jedné ze svých divizí má velkoobchod a je dealerem Diamantu. Rakouský Diamant je podnik s nejmodernějším zařízením produkující z více než 70 procent speciální upravenou mouku s přípravkem, a samotná práce spočívá ve vysypání moučné směsi do díže, přidání droždí a vody. Třená, piškotová, sladká těsta, koblihy apod. mají tak minimalizován pracovní postup a časový nárok.
         Partnerské duo Mgr. Macášek a Ing. Palich se rozrostlo o Ing. Chládkovou, jejíž pracovní náplní bylo surovinové dealerství, které kulminovalo do pozice třetího společníka a šéfové velkoobchodu. Ing.Palich se stal šéfem strojové divize. Mgr. Macášek zaujímá vrchní ředitelský post a je i zároveň ředitel Diamantu. Obě firmy mají 35 zaměstnanců v Česku a 7 na Slovensku a vyznačující se mobilností prostřednictvím 29 aut.
K dnešnímu dni se firmy vyznačují čtyřmi divizemi se zaměřením na suroviny, stroje, servis a klimatizační techniku.
Procentuální podíl tržby u surovin je v poměru 20 procent pro cukrařinu a 80 procent pro pekařinu.
U strojních produktů je výsledek 40 procent v cukrářském prodeji a 60 v pekařském.
         Babička Igora Macáška pochází ze Slovenska, provdala se za Čecha a několikrát výměnila místo svého pobytu v obou republikách. Igor uzavřel sňatek se slečnou Simonou s atraktivním povoláním advokátky. V tomto svazku se narodily dvě dcery, starší Martina a mladší Petra.
Igor Macášek nesedí jenom za ředitelským stolem, ale k jeho oblíbeným místům pro posezení, respektive pro posez, je kožené sedlo jeho čtyřtaktní Suzuki o zdvihovém objemu motoru 600 cm3, kterou s oblibou vytočí do hřmících otáček, a pod ním v protisměru jízdy ubíhající silnice je mu blahodárnou kompenzací ředitelských starostí.
         Kudy dál? Kde jsou dohlédnutelné horizonty? Jaká je podnikatelská filosofie ředitele firmy? "Kdyby se dělalo stále, co se dělá teď, tak by tímto ustálením docházelo ke stagnaci a v podstatě k rozbíjení vlastní činnosti" říká magistr a dodává:"Chtěli bychom zůstat v pekárenské a cukrárenské pozici, kde jsme teď. Za prioritu realizace tohoto úmyslu vidíme posílení servisu, postavení dealerské činnosti do role odborného poradce, jenž při absenci požadavku zákazníka ve vlastní firmě, doporučí stroj i třeba od jiné firmy, jehož parametry se rovnají kvalitě, která zákazníkovi zaručí bezproblémový chod."
To je až úvaha - z pohledu zákazníka - rovnající se ideálu a člověka představující si obchod a podnikání pouze jenom jako špinavý kšeft, může do značné míry zmást. Je třeba i pravdou, že v tomto pomyslném ideálu lze nalézt trochu účelovosti ve smyslu psychologického si pojištění zákazníka pro příště. Každý z nás očekává od druhých v přístupu k vlastní osobě solidnost, byť zdaleka ne každý máme schopnost ji opětovat. A prokázaná solidnost, viz uvedená vstřícnost pro potřebu zákazníka, je značkou po které při příštím požadavku každý sáhne.

A to je směr, kterým se "Diamantová Omega" chce i nadále ubírat.Dnes je pondělí pondělí 25. září 2023
svátek slaví Zlata, zítra Andrea

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2023 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.