Cukrář.cz

ReklamaEvidence teplých nápojů od společnosti CESK, a.s.

fiogf49gjkf0d

Důvěřuj, ale prověřuj. Pradávné heslo vystihující vztahy služební problematiky, neztratilo za dobu své existence nikterak na své aktuálnosti, nýbrž naopak. Pořádek vytváří korektní vztahy i výsledky a předchází nedorozuměním. V tomto směru je nám pomocnou rukou poslední vývoj elektronické techniky, jež je v prodejním artiklu společnosti CESK, a.s., proslulého dovozce a prodejce italských zmrzlinových strojů FRIGOMAT.
Původ společnosti CESK, a.s. je datován rokem 1992. Je držitelem certifikátu kvality ISO a kromě české působnosti nalezneme i její zahraniční působiště prostřednictvím filiálek v Litvě, Vietnamu a Hondurasu.

Evidence teplých nápojů: přímá cesta k úsporám

Repertoár společnosti není omezen pouze výrobním prostředkem populární chladivé a chutné zmrzlinové lahůdky, ale má mnoho dalších užitečných a praktických es ve svém nabídkovém rukávu.
Jednou z nich je systém „Evidence teplých nápojů“, který zabezpečuje přímou elektronickou cestu úspory každého restauračního provozu.
Tento kontrolní způsob spočívá v evidenčním systému výdeje zadaných alkoholických nápojů či koktejlů, kávy, vína a dalších nápojů, které má provozovatel ve své nabídce.Výhoda nejen pro majitele, ale i zaměstnance

Kontrolní evidence nemá pouze svoji jednosměrnou účinnost, ale slouží rovněž i obsluhujícímu personálu v zefektivnění jeho práce spočívající ve zrychlení a zjednodušení úkonů a tím dosažení vyšší kvality obsluhy.
Evidenční systém poskytuje rovněž i ze zákaznické pozice výhodu v přesnosti dávkování nápojů i kávy a kratší čekací dobu.
Další předností systému kontrolní evidence spočívá ve sledování pohybu zboží, včetně jeho odpisu ze skladu i kontrolu přesného dávkování nápojů všeho druhu.
Tento systém se vyznačuje přesností kontroly a skladby jednotlivých surovin míchaných nápojů, čímž zaručuje optimalizaci jejich složení a tím i poskytnutí záruky recepturní kvality. Přidanou hodnotou kontrolního systému značky CESK je inventurní kontrola, která má ve své manuální kontrole i určitý časový rozsah. V případě použití evidenčního systému CESK se jedná z pohledu kontrolního pracovníka o okamžitou sjetinu, která ukáže všechny ukazatele použitých aplikací v době přípravného procesu, příkladně i před dobou 20 dnů.

Koktejlové automaty

Další ukázkou toho co se u firmy CESK, a.s. nalézá v nabídkové dispozici, je koktejlový automat. V tomto případě lze v nástinu hovořit tak trochu o staronové novince, jež je na našem trhu ke spatření již určitou dobu, ale oproti státům západněji od našich hranic, kde nalezneme v mnohem větší míře koktejlové bary, u nás ještě nedoznala prozatím takového rozšíření.
Nicméně výrobce tohoto zařízení, dokázal systém dovést do stavu rychlého zhotovení koktejlového nápoje během 5-10 vteřin, kdy předchozí úkony spočívají pouze ve zmáčknutí tlačítka, které způsobí nalití již dopředu naprogramované směsi o různých ingrediencích. Tou se krátce zašejkruje  a nápoj je připraven k podání.

Koktejlový automat je společností CESK a.s. nabízen v provedení 16, 24 a 32 ingredienčního využití. Tento počet není avšak nikterak konečným počtem možnostních variant, které lze uživatelem nastavit až na kvantitu dvou set koktejlů libovolně sestavovaných dle vlastních receptur!
Shrneme-li základní fakta, která vedou k větší operativnosti provozu, můžeme předložit objektivní statistické poznatky:

- Díky přesné evidenci se docílí zvýšení obratu z prodeje kávy o více než
  třetinu
- Zapojením pokladního systému na jednotlivá výdejní zařízení dochází
  z jednoho centra k evidenci každého z úkonů
- Systém pracuje v dlouhodobém režimu bez potřeby servisních zásahů
- Automat přesně dávkuje zadané množství nápojů

Priorita použití těchto automatů oproti člověku je zřejmá: nemarodí, nestávkuje, nepodvádí a pracuje v zadaném režimu a kvalitě.
Součastná doba restauračních provozů se bez elektronických systémů už neobejde. Přináší pomoc a výhodu všem provozně personálním složkám, včetně spokojenosti zákazníka, který si prostřednictvím kvalitní obsluhy a ideální skladby a zpracování nabízeného sortimentu s jistotou najde pro příště cestu zpět.

 - bližší info na www.cesk.cz -Dnes je úterý 11. května 2021
svátek slaví Svatava, zítra Pankrác

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2021 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.