Cukrář.cz

ReklamaNovoroční slovo prezidenta AKC ČR

fiogf49gjkf0d

Nový rok mívá svoji tradici a vážnost v projevu, který pronese první muž  profesní organizace prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec, jemuž je tradičně vyhrazen vstup do nového roku prostřednictvím první novoroční stránky našeho portálu,
Čtyři roky gastronomického prezidentování dokáží nasměrovat pohled původních přání do neobejitelné reality praktična, ale i zároveň vyzbrojit municí hodnot, jichž během svého čtyřletého působení dokázal využít.
Prezidentův vstup do nového roku nás provede pozoruhodným ročníkem, v němž se Praha stala sluncem významných gastronomických evropských planet a svým vlivem dokázala ovlivnit jejich oběžnou dráhu.
Pro naše čtenáře ji přinášíme v tradičním desateru novoročních otázek, v nichž je shrnut uplynulý ročník a předeslán program nastávajícího roku.

1/ V letošním roce se konal kongres Wacsu v Dubaji, kde byl, mimo jiné, nastíněn rozvojový program této společnosti pro budoucí období. Zmiňme jeho podstatné body na jejichž plnění se podílí i Česká republika a jak se nám vytýčený program průběžně daří naplňovat?
Byl zvolen nový světový prezident, který má samozřejmě nové vize, kdy jednou z nich  bylo otevření nové kanceláře WACSu v Evropě, kdy termín uskutečnění bude začátkem února v Paříži. Dalšími body je neustálý vývoj ve vzdělávaní členů i nečlenů. Na to reaguje naše asociace aktivně i tím, že vzdělávání je naším hlavním cílem. Připravujeme nové různé vzdělávací programy, ale o jaké se bude jednat je zatím ještě takovou mojí malou tajností.

2/ Loňský rok byl  ve znamení významných událostí, kterými bylo setkání prezidentů v Praze. Od té doby uplynulo třičtvrtě roku, kdy je možné s odstupem času vidět vše z odlišného úhlu a takto i setkání hodnotit.
Pro naší Asociaci a zároveň i všechny kuchaře a cukráře to byl velice důležitý krok, dostat konání Evropské konference do Prahy a mít zde téměř čtyřicet evropských prezidentů včetně světového. Můj zpětný pohled je stále stejný jako v den konání konference. Možná že když se dívám zpět mám stále větší chuť znovu zažádat o kandidaturu na světový kongres. Ale samozřejmě tuto věc musím plně podřídit rozhodnutí našeho představenstva a chuti našich partnerů takovouto událost podpořit.

3/ První michelinská hvězda pro Česko, potažmo pro restauraci Alegro v hotelu Four Seasons byla průlomovou událostí českého pohostinství v pohledu světa na nás. Jak vy osobně jste zaznamenal reakci zahraničí na tuto událost?
Docela jsem zklamán, v zahraničí znamená pro restauraci zisk hvězdy  neustálou obsazenost, což se v případě Alegra téměř vůbec nestalo. Stále to přičítám minimální kultuře gastronomie u nás. Ale věřím, že se to bude neustále zlepšovat a občané této země nebudou hledat zážitky v obchodních domech ale v kvalitních gastronomických zařízeních.

4/ Souběžně s předchozí otázkou prakticky shodně koresponduje i vstup devítinásobného držitele kulinářského ocenění Michelin, Gordona Ramseye na českou restaurační scénu. Což je oceněním našeho restauračního prostředí, ale i výzvou pro další naše přední restaurace. Existuje nějaký kontakt, či dokonce něco na způsob určité spolupráce  mezi panem Ramsayem a  AKC ČR?
Ano i né, šéfkuchař z restaurace "maze" v Praze s námi spolupracuje v hodnotitelských komisích při kuchaři roku. Jinak zatím zahraniční kolegové zvláštní zájem o Asociaci neprojevili, možná že ten krok budu muset udělat já.

5/ Letošní Gastrohradec zaznamenal spíše stagnaci oproti posunu vpřed.
I když AKC ČR není přímým organizátorem této akce, bude nějakým způsobem do dalšího vývoje intenzivněji zasahovat?
Snažíme se zasahovat každý ročník a při přípravě ročníku 09 tomu nebude jinak. Budeme jednat s představiteli organizátorské pobočky a budeme hledat čím Gastro Hradec zatraktivnit. Určitě mohu prozradit že připravujeme speciální seminář zaměřený na Gastro Hradec

6/ Tento rok byl rokem olympijským, v němž jsme si  kladli trochu vyšší cíle než se podařilo realizovat. V této souvislosti se hovořilo o určité neobjektivitě porotců. Máme čtvrt roku po olympiádě a jak  vy hodnotíte celou olympijskou problematiku s pohledem na naše přední týmy?
Já se nesnažím hledat chybu v porotě, ale v nás. Rozebrali jsme si celou naší účast, řekli jsme si kde se nám co nepodařilo a máme určitou představu co zlepšovat. Tvoří se oba nové týmy kde doufám částečně zůstanou ostřílení zkušení kuchaři i cukráři, které doplníme  o nové a budeme pokračovat. Určitě ale za sebe nemohu hodnotit vystoupení českých kuchařů a cukrářů jako neúspěšné, vždyť je potřeba vždy hledat něco nového co jde udělat lépe.

7/ Národní tým ukončil své olympijské období a dojde k jeho  obrodě. Můžete v této chvíli prozradit našim čtenářům podstatné personální změny?
Jak jsem zmínil již v předešlé odpovědi, tvoříme dva nové týmy a zatím není nic konkrétního.

8/ Které významné soutěžní podniky pro letošní rok bude národní tým, a to jak seniorský tak i juniorský, obsazovat?
Máme jisté představy, ale ty jsou závislé na finančních možnostech, tedy nezbytné podpoře od našich partnerů a také představám týmů samotných. Manageři týmů po svém nástupu do funkcí představí své plány, jak soutěží tak tréninků a představenstvo bude rozhodovat jakou cestou se vydáme.

9/ Tento rok v letopočtu s devítkou na konci již roztočil kolo chodu své chronologie. Co podstatného v kvartálních úkolech čeká naši gastronomii?
V prvním kvartále je pro nás klíčová valná hromada a ples v Karlových Varech. Na valné hromadě se bude volit nové představenstvo ve kterém bych se opět rád objevil a pokračoval v práci prezidenta. Mám za sebou čtyřleté období které je hodnoceno jako přínos pro AKC tak i pro gastronomii jako takovou, ale stále mám mnoho nových myšlenek které bych rád s novým představenstvem realizoval.

10/ Co podstatného byste popřál nám všem, pro něž je gastronomie denním chlebem?
Dnes se hodně mluví o finanční krizi která bude v roce 2009 velká. Já bych rád popřál nám všem aby nás tato krize zasáhla co nejméně, abychom měli plné restaurace spokojených hostů.
Já totiž věřím že všichni pochopí že jen silní mají šanci na úspěch a že když půjdeme všichni společně i s našimi partnery za svými cíli že si takto vzájemně budeme prospěšní a rok 2009 zvládneme.

Přeji všem hlavně hodně zdraví a štěstíDnes je čtvrtek čtvrtek 25. dubna 2024
svátek slaví Marek, zítra Oto

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.