Cukrář.cz

ReklamaGALERIE KUCHAŘSKÉHO UMĚNÍ - zlato pro Luďka Procházku -

fiogf49gjkf0d

 V letošním roce, na sklonku měsíce mající název podle padajícího listí, se v německy mluvícím kantonu švýcarské Basileje okrášlila známá gastronomická výstava IGEHO skvostem kuchařského umění, jenž vsadila do ústředního prostoru své galerie.
Letošní basilejská výstava kulinářského umu zvolila pro tentokrát háv z lacinější tkaniny, neboť hermelínovým oděvem se odívá pouze při příležitosti samotné světové výstavy. Ale přesto známá tradice tohoto sídelního místa gastronomického kumštu přilákala mnohé mistry jídelního mistrovství, byť z okruhu domácích tvůrců či jejich blízkých sousedů.
Jeden z mála, který porušil vzdálenostní limit v letošní prezentaci GALERIE KUCHAŘSKÉHO UMĚNÍ, byl zástupce České republiky Luděk Procházka, soutěžící v disciplíně, která mu pravidelně vynáší vavříny na mnohých světových výstavních prostorách a zapsala ho do podvědomí předních odborníků i diváků v disciplíně zvané carving. Z basilejského klání sedmdesáti soutěžících se český zástupce vrátil ozdoben zlatým kovem.

Průkopník českého Dekoru promýšlel téma soutěžního námětu velmi pečlivě. Jeho úvahy se mohly tentokrát nechat unášet křídly neomezené fantazie, neboť téma tvorby letošní galerie kuchařského umu bylo volné. Vzal v potaz středobod života mladých lidí, předznamenání počátku života nás všech a zároveň i téma které ztvárňují umělci všeho druhu ve svých dílech nejčastěji. A to lásku. A tohle sladké, ale někdy i žhavé téma si Luděk Procházka zvolil za svůj soutěžní námět, který rozšířil o podobu titánské síly, jež v sobě třímá další prvek lidské emoce, kterým je víra. A ve skloubení oněch poznatků se zrodil název Co by byl svět bez víry v lásku?
Vrchol lásky mívá předpolí ve svatebním obřadu, a právě tento proces se stal námětem Luďka Procházky pro jeho basilejskou soutěžní tvorbu.
Tématickým pomocníkem mu byla zpětná myšlenka na dekorativní tvorbu pro dřívější svatbu, kdy novomanželská objednávka obsahovala přání melounové tvorby s reliefém jmen snoubenců a datem sňatku 8.8.
Stín osvětlené osmičky pod určitým úhlem ztvárňuje její ležatou podobu, vytvářející symbol nekonečna. A původní jména na svatebním melounu nahradil Luděk ve svém basilejském exponátu biblickými jmény prvních lidí Adama a Evy, to z důvodu mezinárodní srozumitelnosti. Tato jména jsou symbolem toho, co bude lidské pokolení věčně provázet dokud bude muž a žena, a jsou též i pojmenováním prvotního hříchu a následné nekonečné lásky.
Luděk Procházka použil část biblického námětu a zřejmě ani netušil jak se přesně trefil při postupu své práce do posloupnosti děje o němž praví Starý zákon ve své prvotní části nesoucí název Pentateuch, jejíž první kniha Genesis líčí stvoření světa.

 • Bůh potřeboval ke své tvorbě světa sedm dní. Prvého dne pravil: "Budiž světlo!"
  Benešovský dekorista počal tvořit sedm dní před soutěží. Prvého dne osvítil svou dílnu, usedl k práci a počal vytvářet dílo trvající týden.
 • Následujícího dne Bůh stvořil nebe a roztáhl je jako velkou klenbu nad zemí -
  Luděk tohoto dne zastřešil své dílo rozvrstvením jednotlivých exponátů a vytvořil náhled celistvého globálu.
 • Třetího dne oddělil Bůh souš od mořských vod a na souši dal vyrůst bylinám, květům a ovocným stromům -
  Tohoto dne nářadí mistra vytvářelo vodní plochu a podobu květů.
 • Den čtvrtý byl ve znamení boží tvorby světel na nebeské klenbě -
  Procházkův dekorativní rukopis vytvářel detaily jež prosvěcovaly a zároveň zdobily jeho tvorbu jako nebeská znamení na noční obloze.
 • Pátý den Bůh zabydlel rybami mořské vody a na obloze dal létat rozmanitým druhům ptáků -
  I tak činil průkopník českého carvingu, když stvořil pár labutí koupajících se v jezírku z dýně.
 • V den šestý zabydlel Bůh souš, stvořil rozmanité druhy živočichů, od nejmenších po největší. A kromě toho stvořil člověka k obrazu svému -
  Český tvůrce, jdoucí přesně v šlépějích samotného Hospodina, nás svou tvorbou přesouvá do dne stvoření biblického Adama. Pozdější přítomnost Evy a vztah k Adamovi jsou ztvárněny v podobě novomanželského páru při polibku a vyřezáním jejich jmen na melounech.
 • Sedmého dne Stvořitel hleděl na své dílo a odpočíval po své práci
  Luděk Procházka tohoto dne sestavil jednotlivé umělecké výjevy do celku a odevzdaně čekal, jak mu je arbitrážní "božstvo" ohodnotí. Nevynechal ani odpočinku, jenž následoval s příchodem večera.

Takto s trochou nadsázky i dávkou humoru je možné pohlížet na tuto zdařilou a i obsáhlou tvorbu Luďka Procházky pro basilejskou GALERII KUCHAŘSKÉHO UMĚNÍ.

Vše mohlo být avšak docela jinak, protože původní Procházkův námět se týkal jiné historické události, ovšem s nesrovnatelně mladším datem svého původu. Námětový plán vířil Luďkovi v hlavě již téměř od počátku letošního roku a měl znázorňovat legendu objevení karlovarského minerálního pramenu. Leč optimální podoba kořene taro, z kterého měl vzniknout symbol Karlových Varů, jelen, nebyla k mání.

Pojďme nyní podniknout exkurzi Procházkovou tvorbou pod názvem CO BY BYL SVĚT BEZ VÍRY V LÁSKU?
Celá jeho zelenino-ovocná skulptura sestává z 10 částí:

 1. meloun se dvěmi osmičkami vrhajícími stíny do podoby symbolů nekonečna - meloun na vrcholu exponátu. -
 2. meloun s nápisem Eva -vpravo -
 3. meloun s nápisem Adam - do obou zeleninových surovin jsou vyřezána jména prvních biblických lidí na něž se váže známá pointa prvotního hříchu, kterou tvůrce Procházka zakomponoval i do názvu svého díla, v podobě slova láska -
 4. dýně sloužila za podklad obrazu novomanželského páru při polibku, v němž autorův motiv kloubí opětovně prvotní lásku, kterou v názvu exponátu rozšiřuje o vliv a sílu víry.
 5. cuketa s bohatou květinovou ozdobou z růží zhotovených ze zeleniny - uprostřed. - Listy byly zhotoveny z cukety, lilku a žlutého melounu -
 6. romantický námět jezírka z dýně, jehož pobřeží a vodní plocha jsou dekorovány větvemi z bílé ředkve a labutěmi, z nichž se jedna vyznačuje efektním prohybem křídel - dole -
 7. kompozice cukrových melounů s květy - nahoře vlevo-
 8. kompozice cukrových melounů s květy č. 2 - nahoře vpravo -
 9. menší kompozice z květů - vytvořená ze zbytkových částí, vlevo dole -
 10. menší kompozice z květů č. 2 - vytvořená ze zbytkových částí, vpravo dole -

Zahledíme-li se na dýni s milostným námětem, lze spatřit i odlišnou řezací techniku, v níž autor přivádí oko diváka do oblasti, jak ji sám nazývá, dřevěné řezbařiny.

Řeč byla o, nám všem důvěrně známém, Luďku Procházkovi. Ten kdo alespoň jedenkrát soutěžně říznul do ovocného podkladu, ví velice dobře, že takovýto mnohočlenný exponát nelze vytvářet jenom absolutní svépomocí. Na mysli není asistence nějakých předžezávačů, ale soutěžní práce takovéhoto rozsahu potřebuje přece jen určité servisní a manažerské zázemí. A nejinak tomu bylo i v tomto případě. Český zástupce z Benešova měl soutěžně "krytá záda" několika subjekty, bez nichž by takováto tvorba, transport a vlastní vystoupení nebylo možné. Byli jimi:

 • fa Čerozfrucht, s finančím zabezpečením,
 • fa SWISSCOM Systems, s obstaráním ubytování a poskytnutí prostor na přípravu a to jmenovitě p. Jakub Malina,
 • p. Vladimír Šmejkal, asistent v roli manažera,
 • p. Peter Moser, šéfkuchař restaurace "Les Quatre Saisons", zajišťující místní servis,
 • firmy, které zajišťovaly soutěžní materiál.

Až na vzácnou výjimku neodjíždí Luděk Procházka ze soutěžních podujetí s prázdnou. Nejenom s prázdnou, ale i se vzácnými kovy. Nejinak tomu bylo i v letošní Basileji na GALERII KUCHAŘSKÉHO UMĚNÍ. Jak již bylo řečeno v úvodu, pro tentokrát se IGEHO uskromnilo do podoby tuzemské soutěže s mezinárodní účastí, ale Procházkova basilejská účast byla generálkou pro budoucí čas.
A to, že bude bedlivě sledován jak arbitry, tak i soupeři včetně diváků a zároveň i odborníky, svědčí i letošní švýcarská pozornost a uznání nad Procházkovou tvorbou od autora tří tématických publikací Xianga Wanga, známého lektora na vyřezávání ovoce a zeleniny, který v současnosti ve Švýcarsku provádí kurzy. A rovněž tak i věnování pozornosti s následným oceněním od švýcarského cukráře Urse Regliho, trojnásobného zlatého olympionika, specialistu na skulptury z čokolády, tuku a karamelu.
Během necelých dvou let dostane Luděk Procházka příležitost svůj letošní úspěch zopakovat a to přesně v místě letošního zlatého umístění, s tím že IGEHO se v té době bude vyznačovat statusem světové výstavy.
Ale ještě o rok dříve si benešovský výtvarník bude moci vyzkoušet svoji řezbářskou formu, a to při soutěži toho největšího kalibru, kterým bude Olympiáda v německém Frankfurtu. Popřejme mu při té příležitosti hodně zdaru.


cuketa s květy


labutě v jezírku


 kompozice melounů cukr. + květy


vyřezávaná dýněDnes je úterý úterý 23. dubna 2024
svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.