Cukrář.cz

ReklamaMoravský pohár - kroměřížská dortová exhibice / -2.

fiogf49gjkf0d

10. ročník cukrářského Moravského poháru je za námi, ale prostřednictvím našeho portálu cukrar.cz je možné stále vstřebávat aktuální dojmy z této opravdu zdařilé a zároveň na vysoké odborné úrovni prezentované soutěži, viz. 1. díl.
Obvyklá tříbarevná hodnotící pásma měla ve zlatém provedení  čtyři soutěžící, což jasně napovídalo, že jeden se bude muset smířit s „bramboračkou“. Bohužel orel na rubu mince padl pro domácí soutěžící Veroniku Vaculovou, která byť zlatá, se musela smířit s postojem pod vítěznými stupni.

 
 
                                                Zlaté pásmo, 4. místo

Když jsme se ptali předsedkyně poroty Elišky Dernerová na  klíč hodnocení, který otevřel dveře k jednotlivým nejlepším umístěním, bylo z jejích úst řečeno následující.
Letošní ročník byl velmi silný, což se i odrazilo na bodování. Mezi první a druhé místo by se stěží vlezla  poštovní známka na tloušťku, kdy závěrečné pořadí určily rozdíly v prezentaci na výstavní tabuli, které první místo odlišily o poznání výraznější a více zaujalo svým výrazem.
Práce druhého soutěžícího mělo o trochu menší prezentační kompaktnost, které i určila jeho pořadí. Třetí místo se již  vyznačovalo o něco větším odskokem.
Ale v celku o třech nejúspěšnějších lze hovořit v pozitivu  pohledem prováděné práce a rovněž tak i  chuťovém hodnocení výrobků.
Jak dále říká Eliška Degnerová, že je zajímavý výkonostní vývoj této soutěže, kdy v průběhu její desetileté působnosti se naskytlo asi pětileté období, o kterém lze říci, že bylo stagnační či se mírně snižující. Ale v současnu lze již hovořit o zvedající se výkonnostní křivce.K ustálené tradici Moravského poháru náleží i doprovodný program. Ten tentokrát obstarávaly studentky pedagogického oboru, nikoli však příslušnice pořadatelské školy, nýbrž "nocležnice" Domova mládeže, který je rovněž v provozování Střední hotelové školy a služeb Kroměříž.
A tyto dívky si vedly nadmíru zdatně v podobě estrádního tělesa, kdy do svého hudebního repertoáru si zvolily - k mému překvapení, ale rovněž i potěšení - písničky, kterým naslouchaly s určitostí už i jejich babičky. 
                               Celkové 5. místo a vedoucí pozice stříbrného pásma
                                             Peter Zahálka - SOŠ Bratislava

                                  ... pěkně prosím, udělejte někdo chybu...!

Takto nabádal ředitel kroměřížské školy  soutěžící v průběhu prací na soutěžních výrobcích, když si odskočil z ředitelny do výrobní dílny, kde se vše zhotovovalo od samého prvopočátku aby následně v plném lesku a parádě byly soutěžní exponáty vloženy  v dekorativní úpravě k obdivu publika na pódium. Ředitel tímto vzneseným výrokem měl zejména na mysli odbornou porotu, která, jak už bylo zmíněno v prvním části reportáže, měla v 10. ročníku Moravského poháru více než obtížnou roli, díky vyrovnanosti 8 finalistek, které doplňovali tři cukrářští dorostenci. 

Závěrečné slovo patří vedoucímu organizačního týmu 10. ročníku Moravského poháru v Kroměříži, panu Peškovi. 
Ten do práce své a pořadatelského kolektivu zakomponoval dlouhodobé poznatky, které osobně čerpal po celou dobu pořádání této soutěže, kdy bral výrazný zřetel na zajištění absolutního servisu a zázemí pro soutěžící včetně doprovodu, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro práci, ale i zároveň pro chvíle odpočinku obou jmenovaných.
Pan Pešek ocenil, již tolikrát připomenutou vyrovnanost výrobků, která byla zřejmá zejména v konečné fázi zhotovení, ale rovněž  i v průběhu samotného zhotovovacího procesu, kdy tyto přednosti svědčí o kvalitní připravenosti, která vyústila ve vzácný projev vyrovnanosti jednotlivých výrobků, což byla hlavní priorita 10. ročníku Moravského poháru 2012 pořádaného v Kroměříži.

 - pokračování -Dnes je středa středa 24. července 2024
svátek slaví Kristýna, zítra Jakub

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.