Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Moravský pohár - kroměřížská dortová exhibice / -2.

Autor: Jiří Řezáč z Větrníku
Datum vydání: 23.3.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1676

Obvyklá tříbarevná hodnotící pásma měla ve zlatém provedení čtyři soutěžící, což jasně napovídalo, že jeden se bude muset smířit s „bramboračkou“. Bohužel orel na rubu mince padl pro domácí soutěžící Veroniku Vaculovou.

fiogf49gjkf0d

10. ročník cukrářského Moravského poháru je za námi, ale prostřednictvím našeho portálu cukrar.cz je možné stále vstřebávat aktuální dojmy z této opravdu zdařilé a zároveň na vysoké odborné úrovni prezentované soutěži, viz. 1. díl.
Obvyklá tříbarevná hodnotící pásma měla ve zlatém provedení  čtyři soutěžící, což jasně napovídalo, že jeden se bude muset smířit s „bramboračkou“. Bohužel orel na rubu mince padl pro domácí soutěžící Veroniku Vaculovou, která byť zlatá, se musela smířit s postojem pod vítěznými stupni.

 
 
                                                Zlaté pásmo, 4. místo

Když jsme se ptali předsedkyně poroty Elišky Dernerová na  klíč hodnocení, který otevřel dveře k jednotlivým nejlepším umístěním, bylo z jejích úst řečeno následující.
Letošní ročník byl velmi silný, což se i odrazilo na bodování. Mezi první a druhé místo by se stěží vlezla  poštovní známka na tloušťku, kdy závěrečné pořadí určily rozdíly v prezentaci na výstavní tabuli, které první místo odlišily o poznání výraznější a více zaujalo svým výrazem.
Práce druhého soutěžícího mělo o trochu menší prezentační kompaktnost, které i určila jeho pořadí. Třetí místo se již  vyznačovalo o něco větším odskokem.
Ale v celku o třech nejúspěšnějších lze hovořit v pozitivu  pohledem prováděné práce a rovněž tak i  chuťovém hodnocení výrobků.
Jak dále říká Eliška Degnerová, že je zajímavý výkonostní vývoj této soutěže, kdy v průběhu její desetileté působnosti se naskytlo asi pětileté období, o kterém lze říci, že bylo stagnační či se mírně snižující. Ale v současnu lze již hovořit o zvedající se výkonnostní křivce.K ustálené tradici Moravského poháru náleží i doprovodný program. Ten tentokrát obstarávaly studentky pedagogického oboru, nikoli však příslušnice pořadatelské školy, nýbrž "nocležnice" Domova mládeže, který je rovněž v provozování Střední hotelové školy a služeb Kroměříž.
A tyto dívky si vedly nadmíru zdatně v podobě estrádního tělesa, kdy do svého hudebního repertoáru si zvolily - k mému překvapení, ale rovněž i potěšení - písničky, kterým naslouchaly s určitostí už i jejich babičky. 
                               Celkové 5. místo a vedoucí pozice stříbrného pásma
                                             Peter Zahálka - SOŠ Bratislava

                                  ... pěkně prosím, udělejte někdo chybu...!

Takto nabádal ředitel kroměřížské školy  soutěžící v průběhu prací na soutěžních výrobcích, když si odskočil z ředitelny do výrobní dílny, kde se vše zhotovovalo od samého prvopočátku aby následně v plném lesku a parádě byly soutěžní exponáty vloženy  v dekorativní úpravě k obdivu publika na pódium. Ředitel tímto vzneseným výrokem měl zejména na mysli odbornou porotu, která, jak už bylo zmíněno v prvním části reportáže, měla v 10. ročníku Moravského poháru více než obtížnou roli, díky vyrovnanosti 8 finalistek, které doplňovali tři cukrářští dorostenci. 

Závěrečné slovo patří vedoucímu organizačního týmu 10. ročníku Moravského poháru v Kroměříži, panu Peškovi. 
Ten do práce své a pořadatelského kolektivu zakomponoval dlouhodobé poznatky, které osobně čerpal po celou dobu pořádání této soutěže, kdy bral výrazný zřetel na zajištění absolutního servisu a zázemí pro soutěžící včetně doprovodu, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro práci, ale i zároveň pro chvíle odpočinku obou jmenovaných.
Pan Pešek ocenil, již tolikrát připomenutou vyrovnanost výrobků, která byla zřejmá zejména v konečné fázi zhotovení, ale rovněž  i v průběhu samotného zhotovovacího procesu, kdy tyto přednosti svědčí o kvalitní připravenosti, která vyústila ve vzácný projev vyrovnanosti jednotlivých výrobků, což byla hlavní priorita 10. ročníku Moravského poháru 2012 pořádaného v Kroměříži.

 - pokračování -


Vytisknuto dne 14.8.2020 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku