Cukrář.cz

ReklamaZmrzlinový medvěd na Gastrofestu a evidenční systémy - společnost CESK a.s.

fiogf49gjkf0d

Gastrofest pořádaný v největším jihočeském městě je svým provedením sice výstavou menší, ale umožňující hledajícímu nalézt jím hledané.
Jak vyplývá z předchozích reportáží, veletrh v městě na soutoku Vltavy a Malše si našli i pořadatelé světové soutěže Bocuse d´Or, která zde zapustila prozatímní záchytný kořen, ale není vyloučeno, že toto prvotní zakotvení se může časem proměnit ve velký soutěžní přístav, který jak hlavnímu městu Jihočeského kraje, tak i výstavišti může být nápomocno v rozšíření jejich věhlasnosti.
Bocuse byl již jmenovaný, o cukrářské soutěži „Budějovické mlsání“ byla rovněž napsána reportáž a rekord školy z Houstouně se stal taktéž pozorností našeho reportážního zaměřovače.

Na Gastrofestu byla přítomna společnost CESK a.s. mající ve svém nabídkovém programu rozsáhlý systém nápojové techniky, vybavení restaurací, cukráren včetně široké škály evidenčních systémů.
Na redakční mikrofon nám sdělil informace o novinkách značky FRIGOMAT, výkonný ředitel akciové společnosti CESK a.s. Michal Černý.
Společnost si zvolila pro budějovickou výstavu ze svého širšího nabídkového repertoáru světovou dominantu, kterou jsou italské zmrzlinové stroje Frigomat, proslulé výrobou točené zmrzliny.
Návštěvníkům se naskytla pozoruhodná podívaná, jež rozzářila především dětské oči. Z veletržního stánku  hleděl na přítomné medvěd, který kývavými pohyby hlavou lákal kolemjdoucí k ochutnání točené zmrzliny. Jednalo se o technickou raritu, která zaujala nejenom zájemce o koupi zmrzliny, ale i ty, kteří jsou již vlastníky zmrzlinového pákového stroje.
Podstata schopnosti zmrzlinového míšy spočívá v jeho samoobslužnosti, spočívající  v nepotřebě prodavače, kdy zájemce o ledovou pochoutku vhodí minci, na což medvěd zareaguje vydáním kornoutu, jenž naplní zmrzlinovým přídělem. Tolik pro oko diváka či kupujícího.  Pokud bychom zmrzlinového chlupatého predátora podrobili detailní technické kontrole, objevili bychom zabudovaný autopasterizační systém, který provádí každou noc převaření, což umožňuje velké čištění pouze jednou za tři týdny. Jeho použití je prostorově unifikované, to je, že skýtá možnost jeho postavení jak v interiéru i exteriéru. To ještě zdaleka není vše. Medvěd se vyznačuje komunikací se zákazníkem a navádí jej ve všech bodech objednávkového programu při žádosti o zmrzlinu.
Byla řeč o tom, že zmrzlinový medvěd obsluhuje zákazníka sám.  Co tedy v tom případě, že dojde k výprodeji kornoutů, zmrzliny či nějaké závadě?
I na to italští vývojáři u Frigomatu pamatovali důmyslným digitálním systémem, které v první řadě zablokuje výběrné zařízení peněz, aby zákazník nemohl vhazovat mince, bez toho, že by obdržel zmrzlinovou protihodnotu. Poté dojde k oznámení daného problému majiteli prostřednictvím zprávy SMS, že došlo k vyprázdnění kornoutů či zmrzliny a žádá tímto o jejich doplnění. Rovněž tak medvěd svého pána upozorní, že je „přežraný“ penězi, a že by bylo dobré si je vybrat, aby tak případně neučila neoprávněná osoba.
V uvedených modifikacích předností, zaujímá zmrzlinový medvěd značky Frigomat světovou prioritu.
Společnost CESK a.s. představila rovněž nové zařízení Frigomat KLAS 202P. Jedná se o novou sérii elektronického zařízení vybavené paměťovým systémem a jeho výjimečnost spočívá v tom, že kromě čerpadel na našlehávání zmrzliny, má ve vanách mixéry, kdy tak dochází k míchání směsi,  při níž je celý proces elektronicky řízený systémem nové generace.  Dochází k elektronickému počítání porcí a jeho nově nastavených 36 funkcí umožňuje různé úkony, oproti dosavadním dvanácti. I tento stroj značky FRIGOMAT zaujímá výsadní postavení mezi zmrzlinovou technikou celého světa.
Pokud by se vám zdálo, že pozdní podzimní měsíc, záhy si již pomalu podávající ruku se zimním obdobím, není ideální dobu pro propagaci zmrzliny, běh času vám tohle případné mínění poopraví.
U tak rychlého běžce, jakým čas dokáže být, lze hovořit, že Vánoce jsou téměř zde. A po nich je to již pouhý skok do jarního tání. A protože víme, že v poslední době zde máme spíše už dvě roční období, a to zimu a léto, takže je to opravdu jen krátkým skokem k tomu, že jaro, tedy ono novodobé léto, se nás určitě zeptá, co že jsme dělali v zimě?

Důvěřuj – prověřuj, známé a  mnohokrát osvědčené moudro, by mohlo být mottem pro společnost CESK a.s., která si do svého prodejního, a v tomto případě i výstavního, programu zařadila i evidenční systém.
Ten je složkou kontrolního záměru. Soubory mu tvoří samostatné evidence kávy, destilátů a koktejlový automat. Celý systém umožňuje evidenci veškeré činnosti mající spojitost s programovým záměrem firmy, jmenovitě kontrolu personálu, pohyby zboží, včetně jeho odpisu ze skladu i kontrola přesného dávkování nápojů všeho druhu.
Tento systém dokáže zkontrolovat i přesné složení ingrediencí míchaných nápojů, čímž zaručuje optimalizaci jejich složení a tím i poskytnutí záruky recepturní kvality. Přidanou hodnotou kontrolního systému značky CESK je inventurní kontrola, která by měla ve své manuální kontrole určitý časový rozsah. V případě použití evidenčního systému CESK se jedná z pohledu kontrolního pracovníka o okamžitou sjetinu, která ukáže všechny ukazatele použity při přípravném procesu použitých, příkladně i před dobou 20 dnů.
Další ukázkou byl koktejlový automat. Lze v tomto případě hovořit tak trochu o staronové novince, jež je na našem trhu ke spatření již určitou dobu, ale oproti státům západněji od našich hranic, kde nalezneme v mnohem větší míře koktejlové bary, u nás ještě nedoznala takového rozšíření. Nicméně firma Pegasus, výrobce tohoto zařízení, dokázala systém dovést do stavu rychlého zhotovení koktejlového nápoje během 5-10 vteřin, kdy předchozí úkony spočívají ve zmáčknutí tlačítka, které způsobí nalití již dopředu naprogramované směsi o různých ingrediencích. Tou se krátce zašejkruje  a podává.
Koktejlový automat je společností CESK a.s. nabízen v provedení 16, 24 a 32 ingredienčního využití. Tento počet není avšak nikterak konečným počtem možnostních variant, kterých lze uživatelem nastavit až na kvantitu dvou set koktejlů libovolně sestavovaných dle vlastních receptur.
Priorita použití tohoto automatu oproti člověku je zřejmá: nemarodí, nestávkuje, nepodvádí a pracuje v zadaném režimu a kvalitě.Dnes je neděle neděle 19. května 2024
svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.