Cukrář.cz

ReklamaCukrářská soutěž / -2.

fiogf49gjkf0d

Japonsko


Silou Japonců je v každém případě karamel. Známe to již z Brna a nejinak tomu bylo i ve Wiesbadenu. Karamelový exponát japonské rostliny byl pravděpodobně vrcholem možného, co lze s touto surovinou vytvářet.
Absolutní technika tvorby v podobě stékajícího pramene cukrové hmoty zachycená do podoby hebkosti a tvořená s mimořádným smyslem pro detail do níž byl vložen dech půvabu exotiky daleké Asie, dávala všem přítomným najevo kde je místo původu tvůrců tohoto díla.
A to mě jen tak mimochodem napadlo, jaká by byla úroveň některého budoucího mistrovství, pokud by byli přítomni další mistři orientálního výtvarnictví např. Číňané.
Čokoládový, nepravidelně se navíjející kornout s vsazenou čokoládovou koulí, patřil k nejzdařilejším podstavcům svého druhu. Kombinace barev jednotlivých závitů svědčila o nápaditosti a smyslu pro estetiku autora díla a stejně tak i působilo rozložení dalších koulí u paty kornoutu, kdy na odlehlé protistraně dovažovaly výrazový dojem.
Croissantová kaskáda tak trochu románského vzezření nezapadala esteticky, barevně a ani účelově do celkového obrazu. Ani její tvůrčí nápaditost v podobě náklonu horního článku nemohla napravit dojem rušivosti a nadbytečnosti ve tvorbě japonského týmu.
Japonci jsou mistři v blafování. Vzpomeňme Nosuhira Hidaka a Takashi Iimuru a jejich karamelové růže v Brně v mikronové tloušťce květů v tak virtuozním provedení, že mnozí diváci podlehli dojmu, že jsou zhotoveny z červeného celofánu.
Obdobně si počínali Shui Muto s Junem Hommou ve zhotovení karamelového stojanu na dorty. Přesvědčivost vizáže materiálu červené barvy málokoho nechávala na pochybách, že nosný nástroj na dorty by nebyl z plastické hmoty. Tak sugestivní podobu zaměnitelnosti dokázali tito vyslanci cukrářského umění země vycházejícího slunce do své práce vložit.

JaponskoČokoládové dorty s croisantovými doplňky a karamelovým dekorem ve stylu japonského výtvarného směru dávaly možnost poznání japonské výtvarné tvorby s dominantou zpracování detailu. Stejně tak lze hovořit o ve výši umístěném květu žlutostříbrného okvětí, které dominovala plamenná barva.
Jako za výtku u japonského týmu je možné považovat aranžma exponátů. Ty byly umístěny výškově do jedné roviny a způsobovaly ztrátu efektu rozčleněnosti pohledu.
Japonci zopakovali stejnou chybu jako na mistrovství světa před dvěma roky v Brně. Dokázali výrazně zabodovat jedním - částečně dvěma - exponáty, a ostatní výtvory již neprodukovaly patřičný bodový součet tak, aby jejich celkové hodnocení mohlo být výraznější a tak skončili opět těsně před branami stupňů vítězů. Japonský tým bude muset do budoucna více pilovat na svých slabších stránkách protože zabodovat vysoko pouze v jedné disciplíně je totéž jako mít ve sboru pouze jednoho výborného pěvce, kdy ostatní nedosahují jeho kvalit.

Německo


To, že Němci spolu s Japonci, Poláky a Italy patří mezi karamelovou špičku, potvrdilo opětovně i hlavní město Hessenska.Nemecko
Karamelová podstava vycházející z náznaku plesové róby linoucí se úhybnou linií křivky do výše 1,5 metru s puncem osobitosti ztvárnění pernatého pěvce na vrcholu exponátu, má tak charakteristickou příbuznost s německou tvorbou, která se v posledních letech objevuje na světových cukrářských pódiích, že to až evokuje k použití výrazu "německá umělecká cukrářská škola".
To, že naši západní sousedé to s karamelem umí, naznačuje tvorba růží, které mají vše potřebné a navíc prostřednictvím jednoduchosti nezacházejí do oblasti "titěrna" a beze zbytku naplňuje požadavek moderní účelovosti.
Němečtí cukrářští mistři Andreas Heil a Lothar Buss dokázali prostřednictvím jednoduché účelovosti - a to jak se ukazuje je hodnotící trend současných světových cukrářských pódií - se zaměřením na způsob kombinace jednoduchých tvarů s důrazem na vytažení vůdčího motivu prostřednictvím detailu, jak v případě německých reprezentantů dokládá tvorba ptáka, kde oba dva prvky v současnosti bodově účinné výtvarné tvorby byly plnohodnotně zastoupeny.
Vizáž dortů vačkového tvaru s barevně provokujícím dekorem je dokladem přímé linie myšlenky ozdobné podoby sladěné s trendem doby. Ovšem největší překvapení je ukryto pod dorty. Jejich podstavce ze štípaných kusů karamelu připomínající svým seskupením kandované ovoce na špejli, a sytě rudým zbarvením navyšuje dojem působivosti a přináší nový "trendový vítr" do cukrářské tvorby.
Čokoládové provedení prodlouženého torza ženy u německého týmu dává stále více poznat, že chce-li cukrář bojovat o nejvyšší stupně v nejhodnotnějších světových soutěžích, musí mít jeho tvůrčí repertoár rozsáhlý akční rádius s náměrem do sochařské tvorby.
Stejně tak se vyznačovali němečtí soutěžící. Ladné linie ženského těla s dominantou symbolu paží v kontrastním barevném vyjádření oproti karamelového monumentu tvořilo sladěný obrazec celkového dojmu.
Dobrá aranžerská práce se ukázala v přízemí výstavního pódia, kdy .... listí vytvořilo tvarově a barevně vhodný doplněk k celkovému obrazu práce německého družstva.

Itálie


Potomci zploditelů renesančního stylu přinášejícího navenek klidnou ucelenost, se na mistrovství světa cukrářů seniorů tak trochu, byť ve vzdálené podobě a okrajově se jej dotýkající, vrátili do onoho architektonického směru s nádavkem dalších uměleckých proudů velmi úspornou formou zakomponovaných do tvorby soutěžních zadání.
Upřímně řečeno, kdyby mě Italové řekli s jakým úmyslem jedou dobývat mety světového cukrářského šampionátu, asi bych o výsledku stavící je na stupně vítězů zapochyboval.
Ale, nezapomeňme, že Itálie a umění je v paralele coby žena a krása, a pro mne, kdybych potenciálně viděl jejich teoretický záměr s dost odvážným pojetím střízlivosti výrazu, bych se snažil hledat, co se za vším skrývá, a teprve až vlastním pohledem na soutěžní exponáty bych se přesvědčoval, že Italové plochou podobou málokdy u kteréhokoliv monumentu zacházející do podoby plastičnosti dokázali, že nejúčinnější úder je přímý a oproštěni formy objemnosti ukazují už po několikáté, že zeštíhlenost výrazově tvůrčích prostředků je asi tou nejkratší cestou k úspěchům.
Avšak nedejme se zmást na první pohled svůdností této zdánlivé jednoduchosti, která určitě bude lákat k napodobování, a troufám si již dopředu říci, že ve většině případů zůstane u pouhé imitace neboť formou výrazového jednoduchého prostředku musí být sděleno vše, co posluchač, v tomto případě divák, a pochopitelně ten nejdůležitější posuzovatel takového stylu, kterým je rozhodčí, musí přirozeným způsobem přijmout a porozumět.
A ten kdo se umí takto výtvarně vyjádřit musí být opravdový mistr, a dovolte mě opět osobitý pohled na věc když napíšu, že kdo chce takto tvořit, musí mít tento způsob tvorby v genech.
ItalieA zalistujeme-li v kronikách evropského a potažmo světového výtvarného umění, určitě se shodneme, že současní Italové v genové oblasti umění mají rozhodně z čeho čerpat.
Jejich na první pohled jednoduché dílo bych přirovnal ke tvorbě hitové melodie. Nejobtížnějším úskalím komponisty je tvorba jednoduché melodické písničky k zapamatování si pro širokou masu hudebních konzumentů. A Italům se takováto tvorba v přeneseném smyslu slova ve Wiesbadenu podařila v plném rozsahu.
Chci-li shrnout výše uvedené do srozumitelnější podoby, lze o italské soutěžní tvorbě na mistrovství světa 2001 říci, že svým stylem dali rovnítko mezi objemný článek a jednu větu vyjadřující vše co onen článek svoji objemnou náplní říká. To dokázat je vrcholové umění, které na první pohled svou svůdnou jednoduchostí bude lákat k napodobování, ale ve své podstatě svou nesmírnou složitostí je tento způsob tvorby určen jen pro několik vyvolených jedinců.
Centrální tvorbu italského týmu vytváří tři monumenty, kdy prvé dva znázorňují anděla v ženské podobě z nichž první exponát je zhotoven z karamelu, druhý ze zadního pohledu je čokoládového původu, a pro tvorbu křídla byl použit karamel.
U prohnuté postavy zaujme barevné zobrazení její róby a křídel, stejně tak jako modrý dekor protkaný zlatou a bílou barvou.
A právě zde bude nutné se pozastavit. Každý z nás si vzpomene, jaké líté pře vznikají na téma barev. Samozřejmě, že předpis je předpis, a že z jeho znění nebude hodlat žádný rozhodčí ustupovat ani o píď. To by bylo v pořádku.
A proto se do popředí opakovaně dere otázka, zdali již nenastala doba liberalizace použití barev, které nejsou v běžném potravinářském použití, ale bez jejichž přítomnosti zvolený námět nemůže poskytnout hodnověrné svědectví své podstaty. Je pochopitelné, že takovýto krok by musel odpovídat potravinářským předpisům. Svět nám již opakovaně ukazuje, že tomuto tlaku autentičnosti stojí již pouze stále se tenčící hráz v podobě výtvarných předsudků.
Čokoládový anděl italských cukrářských reprezentantů na mistrovství světa ve Wiesbadenu byl výtvarně rutinně ztvárněn za přítomnosti již naznačených prvků kdy je jedním tahem vyjádřeno vše. Je nabíledni, že smyslně provokující útlé půvabné ženské pozadí, byť sakrárního záměru, upoutávalo mužskou část publika. Monument byl zasazen do kaskádového čokoládového podstavce s marcipánovou růží u nohou.
Ve stejném stylu lze hovořit o andělím křídlu, vyznačující se opětovně v oné "jednotahové podobě". Autoři námětu neopomněli na zákonité působení kontrastů barev a nastylizovali oba exponáty, jak nosný tak ozdobný, do barevných protikladů tak, že tento exponát splňoval vizážový i účelový požadavek. Nápaditá a vkusná byla boční dekorace dortů v podobě ozdobných vaček s dírováním uprostřed.
Karamelová světlá kulička svým pojetím a umístěním dokumentovala již komentovaný "náznakový styl myšlenky" italských cukrářských mistrů Giancarla a Massimiliana Bettazziů a ladila s rovinou tohoto italského způsobu tvorby.
Snad trochu utopený a jakoby navíc působil abstraktně vyhlížející námět dutého válce s polokoulí na konci. Tento námět spíše působil, že do celkové harmonie voleného stylu nepatří a též je možné vytknout tomuto nápadu splývání barev exponátu s podkladovou textilií. Trochu nedotažené bylo umístění osvětlovacích těles, kdy tyto překážely v pohledu diváka (je ale pravdou, že ne zornému poli rozhodčích).
Italové se podrželi svého tradičního úsporného stylu, z kterého jasnou mluvou hovoří myšlenka záměru, a není to poprvé, co na světových cukrářských kolbištích byl v provedení reprezentantů Apeninského poloostrova k vidění.

- pokračování -Dnes je úterý úterý 3. října 2023
svátek slaví Bohumil, zítra František

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2023 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.