Cukrář.cz

ReklamaSIGEP 09 - Rimini / -1

fiogf49gjkf0d

 

SIGEP 2009 – Největší cukrářský veletrh světa měl na počátku letošního roku důvod k mimořádné oslavě pořádané na počest své bohaté výstavní kariéry, slavící rovné 30. výročí svého vzniku.
SIGEP - Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali, neboli Mezinárodní salón zmrzliny, cukrářství a pekařství, již tedy ve trojí desítkové sadě svého věku, a navíc v devátém ročníku na novém působišti moderního areálu vně přímořského letoviska Rimini, rozevřel svou tradičně přívětivou náruč proudícím davům z všerůzných koutů světa.
Být při tom, myšleno stát se součástí velkolepé  přehlídky oborových řemesel, pořádané na geografickém hrotu významného trojúhelníku italských dějin, kde si podávají ruku předěly epoch antiky, renesance a ojedinělého státního útvaru skalní republiky San Marino, znamenalo být součástí přepestrého karnevalu prezentace cechů bílých řemesel.
Otázka podoby letošního roku SIGEPu byla podbarvena propadem světové ekonomiky a zároveň i napjatým očekáváním účastnické množiny ze strany vystavovatelů i návštěvníků. Vzato mírou průběžné informace místní Stampy (tiskového střediska), tak v době hospodářského celosvětového útlumu, došlo k nárůstu počtu vystavovatelů oproti loňskému roku! Početní objem návštěvnické masy bude vyhodnocen dodatečně.
Čím vším oslovil jubilující SIGEP své příznivce? Jednak tím, že navazoval na konzervativní profesní hodnoty, které hledající návštěvník našel v míře přebohaté, s navýšením zrodu poznatků a akcí, které v návaznosti na předchozí tradici doznaly své proměny do  současné podoby.
Pokud bych měl jmenovat to, co asi bude především laické veřejnosti nejbližší, tak to bude navýšení předváděcí a degustační nabídky, která ve svém objemu doznala podstatného stupně nárůstu a v míře možné byla prezentovaná mnohou přítomnou vystavovatelskou společností. To ovšem vzato z toho ho nejjednoduššího náhledu.
To, že vývoj kvality výrobků směřuje přes náročnou cestu soutěží, sloužící jako vývojová poznatková laboratoř, je již dávno známá skutečnost, kterou organizátoři riminského veletrhu neopomněli zařadit do výstavního programu, kdy tento poznatek pečetili 6 soutěžemi (!) pod střechou letošního SIGEPu.

i
V úvodu si neodpustíme malé pochválení se, které bylo způsobeno v prezentaci zúčastněných médií o celkovém počtu 50 odborných titulů, z nichž náš Cukrar.cz je v seznamu uváděn na 5. místě! Nezapíráme, že nás takovéto postavení těší,  a že je uznáním dlouhodobé, trpělivé a poctivé práce v mediální sféře.
16 hal nabízelo nepřeberné množství cukrářských, zmrlinářských, čokoládovnických, kávovarských a pekařských produktů v základní podobě, s navýšením kvanta doplňků, příslušenství a dekorativních materiálů (viz. plánek)

 

Již podle grafického ztvárnění je možné lehce rozpoznat, že největším zastoupením se může pochlubit zmrzlinářský obor, který se prezentoval v 6 halách. Zmiňovat se o kvalitě italských zmrzlin by bylo příslovečným nošením dříví do lesa a návštěvník znalý zmrzlinářské prezentace na riminském SIGEPu očekával s jakou novou chutí se jednotlivé firmy budou snažit ucházet o jeho přízeň a naděje vložené do jeho představ byly splněny měrou vrchovatou, a třeba říci, že  i v mnohém předčily. Bližší pojednání na zmrzlinové téma se objeví v dalších částech riminské reportáže.

Termín veletrhu SIGEP pro příští rok : 23.-27. leden 2010

- pokračování -Dnes je sobota sobota 15. června 2024
svátek slaví Vít, zítra Zbyněk

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.