Cukrář.cz

ReklamaGASTROHRADEC 2008 -2. místa / -3

fiogf49gjkf0d

 XIII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění včetně jeho podoby mistrovství České republiky, měl své hodnotitelské nóvum v zařazení, řekněme vrchního hodnotícího komisaře, který má na starosti  kontakt mezi porotci, organizací soutěže a jejími pořadateli.
Pravomoce vrchního komisaře jsou přibližně poradensko-konzultačního rázu v rozmezí jednotlivých hodnotících sekcí všech vypsaných soutěžních disciplín, kdy  vrchní činitel sám nevynáší hodnotící rozhodnutí.
Tento post nepojímá právo veta, ale je spíše smírčího charakteru, kdy pravomoc vrchního komisaře vylaďuje sporné detaily v rozhodnutí řadových komisařů. Tato funkce nabývá své pravomoci zejména v případě finálních rozhodnutí na předních či vítězných pozicích, kdy vrchní komisař má právo provést revizi dosavadního rozhodnutí ještě jedním náhledem na výrobky aspirující na důležitá umístění.
Tím kdo byl zvolen do této nové komisařské role, byl kapitán národního celku kuchařů a cukrářů Jiří Král.
Jeho náhled na úroveň vystavovaných exponátů letošního roku korespondoval s obrazem děje ve výstavním prostoru, kdy jeho slova hodnocení zaznamenala snižený trend úrovně oproti minulému roku, kdy se tato negativní skutečnost odrazila na počtu udělených zlatých i stříbrných medajlí.
Souhrný hodnotitelský náhled shrnul Jiří Král do výrazu: „Střední třída nám i pro letošek zůstala, ale ze hry o nejvyšší kvalitu a tím i o přední pocty se nám vytratila soutěžní špička.“
Navíc se v minulém roce jasně profilovali  kandidáti jejichž díla zcela zřetelně náležela k nejlepším, což byla Achilova pata dnešních výrobků, protože i ti kdo byli nakonec v trochu nezřetelné skrumáži vybráni na nejvyšší pozice, tvořili chyby neúměrné tomuto postavení.
Příčinu nenadálého problému, s podotknutím že v olympijském roce, spatřuje kapitán národního týmu a vrchní komisař GastroHradce 2008  v několika faktorech. Tím prvním je odchod starších spolehlivých gastronomických účinkujících ze soutěžní scény, nebo pokud jsou ještě činní, tak pro letošek tak trochu usnuli na vavřínech a pro zjevnou sniženou dobu, stejně tak i koncentraci přípravy, jakou si naše největší výstavní soutěž zasluhuje. 
Pavlína Klopštofová  - SŠ řemesel a služeb Děčín, kategorie Cukráři dospělí


Hajný Jan - Zvláštní výrobek dospělí Golem spol. s.r.o.
Tvůrce nemohl již ani lepší název "Pomíjivost" pro ledovou skulpturu vymyslet, kdy v době fotografického dokumentování , již dávno pominula její původní podoba v době zhotovení.

Vladimír Krofta předseda komise pro zvláštní výrobky cukrářů měl ze své skupiny přece jen vyjasněnější obličej, ale přesto se v pozadí zračily určité rozpaky nad některými výkony.
„Co se týče skulptur, tak výrobkům, které se umístily na prvních místech lze udělit uznání, což ne vždy lze říci o některých dalších. Je na první pohled viditelné, že pro tentokrát nám GastroHradec pauzíroval v nápaditosti a ve sdělení něčeho výrazně nového. Mnohdy se jednalo o opakování minulých roků, což není směr, který by byl příhodný pro soutěž tohoto typu,“ pronesl bývalý vítěz GastroHradce, který dobře zná obtížnost a zákulisí všech nároků a problémů spojených s tak náročnou tvorbou, kterou zvláštní kategorie je. Ovšem zde se opět vynořuje přímá úměra mezi nárokem na zhotovení a jeho provedením. Slova byla volená bezesporu v diplomatickém duchu, jejichž stylizace by někdo tvrdší oproti Vladimírově oduševnělé letoře, pronesl v trochu odlišnějším tónu.

 
Veronika Kadubcová - VOŠ, SOŠ SOU Bzenec, kategorie Cukráři junioři

Pavlína Berziová – předsedkyně cukrářské komise juniorů, utrousila i vlídné slovo na téma snahy o preciznost cukrářských výrobků, ovšem s absencí nápaditosti provedení. Pro tentokrát byl pomocným činitelem pro mladé cukráře jejich snaha, které dorovnávala určitá zaostání v tom, v čem by každý ročník oproti minulému měl gradovat.
My se samozřejmě musíme odrazit v náhledu na domácí soutěže v porovnání se špičkovým zahraničím. Nedávno se vrátil náš národní tým ze soutěže na Kypru, a kdyby byly použity stejné stupně hodnocení i zde na Hradci, tak bychom pomalu neměli komu nějakou medajli předávat.
Z tvorby je patrná nekonstruktivnost, lze až skoro říci že výrobek vede svého tvůrce než naopak a mnohdy z ní hovoří jakási nesystematičnost přípravy, která je pouze založená na rukodělné schopnosti dotyčného tvůrce. Přitom soutěžní tvorba vyžaduje mnohem více a to na letošním Hradci chybělo.
Bohužel, školy se nám přeorientovaly na výrobní podniky a výuka tvořivosti se nám přesouvá na slepou kolej. Odraz toho všeho byl zachycen i na úrovni letošního GastroHradce.
Doporučení pro příště z pohledu paní Berzsiové je, že pokud se někdo hodlá zúčastňovat soutěže, je jí potřeba dopředu podrobit námětové úvaze, kterou je nutné opakovaně prakticky provádět slaďováním všech soutěžních komponentů až k dokonalosti. Je to o zájmu jednotlivých vyučujících, stejně tak i žáků a najití si času na systematické zkoušení.

 
Marek Kolařík - SOU gastromické a podnikání Za Černým mostem, Praha - Kategorie Zvláštní výrobek junioři

 Dnes je neděle neděle 19. května 2024
svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.