Cukrář.cz

ReklamaAbdikace a inaugurace prezidenta AKC ČR

fiogf49gjkf0d

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky uspořádala v pravidelném termínu celostátní valnou hromadu s tradičním zhodnocením práce za uplynulé volební období, včetně provedení administrativních úkonů vyplývajících ze stanov instituce tohoto typu.
Letošnímu shromáždění členů AKC ČR předcházelo významné prohlášení prezidenta asociace Juliuse Dubovského které učinil při příležitosti zakončení gastronomické soutěže GASTROJUNIOR v Brně, týkajícího se ukončení jeho dlouholeté působnosti v nejvyšší funkci AKC ČR.
Úvodní ráz členského setkání tak přirozeně směřoval k osobě odstupujícího prezidenta, zhodnocení jeho práce a to jak z funkčního, tak i z osobního náhledu.


Možná, že právě dnes o něco více než jindy, se nezaujatému pozorovateli podařilo v hloubi duše pana Dubovského objevit podstatu toho, co vytvářelo jeho osobité charisma, které na první pohled snad trochu překrývalo vysokou profesionální úroveň hlavy nejmasovější gastronomické asociace v České republice.
Snad právě ten nejpřesvědčivější důkaz nastal ve chvíli dojetí jeho samého, kdy stojíc tváří tvář ve stoje tleskajícímu shromáždění,  jehož aplaus vyvolal příval vnitřních emocí a uvolnil stavidla toku slz dojetí. V nastalé atmosféře bezprostřednosti oproštěné jakýchkoliv společenských formalit, poskytlo nitro odstupujícího prezidenta, zbavené od poslední části oděvu oficialit, v tomto přímém pohledu obraz korunního svědectví onoho masivního kvanta práce, efektivity, času a zároveň i ryzost srdce vložené plnou měrou do potřeb služeb milovaného a uctívaného oboru.

Shromáždění se loučilo nejenom s odstupujícím prezidentem, vyznačujícím se svým charakteristickým postojem za řečnickým pultem a osobitou mluvou, ale též i s mnoholetou vývojovou etapou české gastronomie prezentovanou prostřednictvím svého prezidenta.
„Král je mrtev, ať žije král“, by mluvou dávna zhodnotil dějepisec  podstatu děje – a lze s určitostí prohlásit – této vpravdě historické události. Leč každé moudro minula mívá svůj opravný prostředek v naléhavosti děje současnosti. A tak odstoupení stávajícího prezidenta nabylo pouze funkčního charakteru, nikoliv však výkonného.
Ve smyslu renovace stanov schválených celostátní valnou hromadou, byla navržena a schválena další působnost pana Dubovského ve výkonné funkci tzv. postprezidenta s hlasem poradním a s pověřením vykonávání zadaných úkolů.

Tajnou volbou členů Asociace kuchařů a cukrářů ČR došlo ke zvolení nového předsednictva, z jehož řad vzešel nový prezident AKC ČR.
Tímto vrcholovým postem byl pověřen pan Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental v Praze.
Volbu která nebyla až takovým překvapením, podnítila kandidátova profesionální výkonnost, znalost oborové problematiky, vrcholová profesní pozice v předním pražském hotelu, poznatky na mezinárodní kulinářské scéně, předchozí působení v asociačním předsednictvu, soutěžní zkušenosti na kapitánském postu juniorského národního družstva, optimální věk (44 roků) a osobní předpoklady pro vykonávání vrcholového pozice v největší gastronomické asociaci v Česku.


Miroslav Kubec prezident AKC ČR

Náš odborný gastroserver vyjadřuje touto cestou poděkování odstoupivšímu prezidentovi a vyjadřuje blahopřání prezidentu nově zvolenému.

Odstupující i nově zvolený prezident poskytli našemu portálu exkluzivní rozhovor

Pane postprezidente jaká bude podoba vaší následné činnosti v AKC v pozici ve které jste váhu své původní funkce odlehčil připojením předpony „post"?
Především chci novému prezidentovi pogratulovat ke zvolení a pomoci ve všem v této nesmírně náročné funkci. Je potřeba si při této příležitosti říct, že za celou zpětnou dobu existence asociace byly položeny koleje směru chodu organizace, se zastávkami a výhybkami do oblasti poznatků a kontaktů, které, - pravda - byly převážně směřovány na mne. Bude tedy mým prvotním úkolem nového prezidenta seznámit s onou méně viditelnou problematikou a zasvětit ho do celé hybnosti prezidentské pozice, která má objem od suterénního podlaží až po nejvyšší patro naší celostátní organizace.

Co soukromý život? Nemám tím ani tak na mysli podtext slov moderátora Fialy, který na vaši adresu vyslovil určité pochybnosti když jste od asociace obdržel dvě kůzlata jako dar, že, cituji: „dali mu dvě kozy a Julek už si s tím v tom věku neví rady!“
Otázka je spíše směrována tak, zda se vám zjednoduší život po odložení vrcholové prezidentské tíhy , či naopak začne působit odstředivá síla nevytíženého exprezidenta?

Minimálně  po dobu jednoho roku nebude moci na mě působit ani jedno, ani druhé, protože chci dokončit přípravu možnosti konání kongresu WACS (světová kuchařská organizace), který  bychom rádi uspořádali v Praze v roce 2010, včetně realizace průběžně rozdělané práce. Celá změna spočívá v tom, že jsem pouze předal žezlo mladším a  v tom rozjetém rychlíku jedu i nadále,  jen jsem přestoupil do jiného vagónu.

 

-----------------------------------------------------------------------

Nový prezident Miroslav Kubec nám poskytl následující informace

Pane prezidente jak dalece bude pod vaším prezidentováním spočívat celistvost původní stavby asociace a které funkční prvky hodláte pozměnit v časovém rámci blízkodobého horizontu?
Jsem zároveň členem předešlého předsednictva a při znalosti jeho práce a dosažených výsledků mohu prohlásit, že odstupující uskupení zvládlo problematiku vyplývající z jeho postů a splnilo požadavky na něj kladené  asociací.
Vzhledem k tomu, že ta „tažná“ skupina bývalých členů předsednictva byla opětovně zvolena, není tedy aktuální v této chvíli hovořit o nějakých akutních zásazích do struktury dosavadního působení organizace. Je samozřejmé, že přibudou nové prvky, které budou ku prospěchu celé asociace.

Takže přece něco, a to prvky. Zkuste třeba i v užší všeobecnosti definovat jejich podobu.
Moje představa je dát větší prostor mladým  lidem. Tím  mám na mysli jejich obsáhlejší zapojení do kolektivní práce vyplývající z široké možnosti nabídek, které Asociace kuchařů a cukrářů těmto profesím poskytuje.

Od dnešního dne jste nejvyšším představitelem kuchařského a cukrářského cechu České republiky. Kromě toho třímáte v ruce navíc kapitánskou taktovku kuchařského národního juniorského  týmu a jste šéfkuchařem významného hotelu. Kde se bude škrtat?
Kapitánský post jsem rozhodnut předat. Tomuto úkonu bude předcházet krátká fáze hledání zástupce, protože je zapotřebí se této pozici věnovat naplno a nelze práci prezidenta a kapitána zvládat na vrcholové úrovni.
Rád v případě potřeby pomohu, ale kapitánskou čepici rozhodně pověsím na hřebík.

Juniorskému týmu v dosavadním složení končí platnost z věkových důvodů. Jaké osobní a profesní parametry by měl mít nový kapitán, a bude se rekrutovat z řad vysloužilců?

Prozatím mohu říci, že to bude někdo z kuchařů mající zkušenosti se soutěžemi.

Složení nového předsednictva AKC ČR a počet obdržených bodů

 

Miroslav Kubec

224 bodů - prezident

Zdeněk Hladík

207

Jiří Král

200

Dušan Jakubec

198

Jaroslav Fiala

197

Pavlína Berzsiová

196 viceprezidentka

Mária Horníková

185

Jindřich Žydek

176 viceprezident

Marek Svoboda

161

František Buchal

160

Milan Sahánek

148

             

Na celostátní valné hromadě AKC ČR byly taktéž uděleny Řády svatého Vavřince pánům Jiřímu Eichnerovi, Milanu Daňkovi a panu Škůrkovi.Dnes je sobota sobota 25. května 2024
svátek slaví Viola, zítra Filip

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.