Cukrář.cz

ReklamaMORAVSKÝ POHÁR 2004

fiogf49gjkf0d

Královské město Bzenec proslulé lahodností kultivaru vinné révy  pod názvem Bzenecká lipka a mnohých dalších potravinářských rostlinných produktů, si budou muset gastronomičtí specialisté vrývat hlouběji do paměti a to zásluhou bzenecké Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště vedené ředitelem Ing. Emilem Ševčíkem. Práce místní potravinářské školy vysílá v pravidelných intervalech navštívenku svých výrazných kvalit i osobitého rukopisu české gastronomické obci již po mnoho let, kdy soutěžní úspěchy zejména v cukrářském odvětví vyplňují kolonky umístění výsledkových formulářů převážně v nejvyšších pozicích předních českých cukrářských soutěží. Akční rádius úspěchů má bzenecká škola posunut ovšem mnohem dále, a to až do  vzdálenějších evropských poloh, z kterých nejednou přiváží medailovou žeň mistrová Marie Kučerová, kdy tak ve spolupráci s vrchním mistrem cukrářského oboru Emanuelem Budíkem vznikl výkonnostní tandem, jenž navíc umocněn důraznou a prozíravou „ševčíkovskou direktivou“ začal psát bzenecké cukrářské jméno velkými písmeny.

Letošní II. ročník Moravského poháru se konal pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočky Brno pod názvem Soutěž odborných dovedností žáků SOU a SOŠ oboru cukrář. Moravský pohár 2004 se uskutečnil formou výstavní soutěže v hale hotelu Junior ve Bzenci ve čtvrtek 18. března.
Soutěž sestávala ze tří disciplín kterými byly:

- Odborné testy – 30 otázek – odborné předměty.
- Výroba slavnostního dortu do 5 kg. Téma  - svátek narozeniny -.
   Pro hodnocení připravil soutěžící vzorek pro degustaci z použitých surovin.
- Výroba 4 druhů dezertů po 8 ks + 2 ks od každého druhu na degustaci o
   hmotnosti do 40 g. Hodnotilo se použití surovin zdravé výživy (jogurt,   
   smetana, ovoce, nízkotučné krémy apod.).

Průběh soutěže sestával ze tří dnů, kdy prvý den měl teoretickou část ve psaní testů. Druhý den spočíval v pracovním výkonu v časovém limitu 6 hodin na stanoveném zadání. Třetí den byl vyhrazen pro soutěžní tvorbu na dobu 4 hodin na dokončení práce a přípravy výrobku k prezentaci.

CUKRÁŘSKÁ BB osa

Moravský pohár cukrářské soutěže adeptů sladkého oboru je ve svém počátku a to teprve druhým repete, ale ve způsobu svého pořádání má prioritu v rotační organizaci s roční periodou mezi dvěmi předními moravskými potravinářskými školami. A to Potravinářskou školou Brno Charbulova  a SOŠ Bzenec.
Početí Moravského poháru spočívalo ve společné myšlence zainteresovaných představitelů obou škol, s vědomým toho, že nosnost soutěžního záměru do budoucna bude přesahovat silový rezervoár a časový prostor obou dvou duchovních rodičů, a tak vznikla tzv.cukrářská BB osa, kdy odstartování společného soutěžního projektu zajišťovalo premiérovým ročníkem Brno a letos Bzenec.
Nově vzniklá soutěžní akce je názorným příkladem pochopení i realizace požadavku současné doby, kdy nejschůdnější cesta k dosažení velkých cílů vede přes velké výrobní či obchodní celky. Sdružování potravinářských útvarů do řetězců, či globalizační proces průmyslových, obchodních či finančních trustů je nám nejlepší ukázkou, kudy se ubírá vývoj světové makroekonomiky. A mikropodoba, v tomto případě soutěžní oblasti, funguje na stejném principu. A jak se říká, chytrému napověz …
Spojení dvou progresivních a úspěšných jihomoravských škol svým tvůrčím záměrem sleduje cíl realizace soutěže s obsahovou náplní ryzí, možno použít i slovo klasické cukrařiny, mající svou tradiční podobu v dortu a dezertu. A to bylo i podstatou tématu Moravského poháru.

Fair play bitva cukrářských rytířů

Kromě toho organizátoři sledují navíc i výkonnostní rovnost „cukrářských váhových kategorií“, kdy v jiných juniorských soutěžích je věkový limit již v širším rozptylu, viz. horní hranice do 21 roků. To znamená, vyloučíme-li novického prvňáka, že se v takovémto limitu mohou spolu střetnout šestnáctiletý soutěžící až s jednadvacetiletým, a rozdíl pěti roků nám rozevírá výkonnostní ostří soutěžních nůžek již dosti daleko od sebe.
Moravský pohár dovoluje pouze učňovskou nominaci, tedy z praktického pohledu je možný souboj pouze šestnácti až  osmnáctiletých učňů.
Pokud bychom upřeli prognostický pohled do budoucna, lze až skoro s jistotou říci, že právě tato věková vyrovnanost může být nominační pobídkou pro masivnější účast v příštím ročníku, který by se měl konat opět v Brně.
Při první akci Moravského poháru se sešli čtyři účastníci. Letošní II. ročník již přilákal do  oblasti bzeneckých vinařských tratí už jedenáct soutěžích, prezentujících bezmála třistaprocentní nárůst. Letošní pohár měl taktéž i mezinárodní účast, kdy se na své první zahraniční cukrářské soutěži představili soutěžící ze ZSŠ potravinárská Bratislava, kterou reprezentovala Jana Roháriková, která skončila těsně pod stupni vítězů. Výhled obou pořadatelských BB subjektů se v blízké budoucnosti upírá do kvantitativní výše až ke třiceti účastníkům.

Bzeneckou školu netřeba představovat, ale přesto ...

Letošní pořadatel, bzenecká škola, se může pochlubit hned několika soutěžními úspěchy, které dosáhl v loňské sezóně, z nichž tím největším bylo dosažení nejvyšší příčky absolutního pořadí v při GASTRU Pardubice zásluhou bzeneckého cukrářského mistra Libora Matuly a na stejné soutěži obsadila bzenecká soutěžící Jana Svobodová v juniorské kategorii 1. místo.
V současnosti je celý soutěžní tým z jihovýchodní výspy naší republiky v intenzivní přípravě na GASTROHRADEC. A současně je rozjet další přípravný kolotoč a to dokonce olympijský, budoucí mít svou působnost na podzim v německém Erfurtu, kde vinařské královské město pod hlavičkou bzenecké Střední odborné školy a učiliště, a tím i zároveň Česko, bude reprezentovat mistrová Marie Kučerová.

Není toho v žádném případě málo co se ve bzenecké líhni budoucích potravinářů dosáhlo a na otázku v čem tkví podstata úspěchů odpovídá ředitel školy Emil Ševčík:

„Je potřeba v hodnocení současnosti se vrátit do minulosti, protože  každé podařené dílo je potřeba vidět při jeho zrodu s náskokem časového horizontu alespoň pěti roků. Takto jsme u nás vždy postupovali, protože úvahu s pouhým záměrem pro současnost považuji za stagnaci.
Mám-li hovořit za sebe, mohu prohlásit, že ve své inspirační torně mám ještě zásobu námětů, které považuji pro naši školu za přínosné a jsme připraveni je s kolektivem uvést do praxe.

Bzenec napříč svému, když to přeženu, určitému geografickému inkognitu na mapě České republiky, se přesto z výkonnostního pohledu dostává mnohdy do centrální polohy národního cukrářského atlasu. Při té příležitosti nás zajímalo, jak tento vzdálenostní limit s trochu obtížnější dopravní infrastrukturou hodlá škola soutěžícím dorovnávat při příštích ročnících, když počítá s větším nárůstem účastníků?
A jak je též v dnešní době již ustáleným zvykem, že mladí soutěžící s doprovodem i  s novináři jsou hýčkáni dobrým doprovodným programem. O využití nesoutěžního času v kraji I. vinohradnické půdní bonity se nám svěřil vrchní mistr cukrářského výcviku Emanuel Budík.
„Naše škola se zapsala již vícekrát do povědomí cukrářské veřejnosti. Když se jenom namátkově zmíním o některých našich akcích, tak to bylo opakované vystoupení trojnásobného mistra světa v cukrářské modeláži Švýcara Elisea Tontino, či Rakušana Leisnera, který předváděl čokoládovou modeláž. Co se týče volného času při soutěžích, tak určitě využijeme kouzla našeho kraje, který poskytuje svým návštěvníkům prostřednictvím krásy našich vinic možnost regenerace soutěžního vypětí z průběhu dne krásnými výlety po okolí. To je ve dne, a pro večerní čas máme nachystáno posezení v našem romantickém vinném sklepě při charakteristické hudbě a zpěvu patřící ke koloritu našeho vinařského kraje, včetně tance.

 A samozřejmě, že vítaným společníkem večera bude chutný košt našeho proslulého vína, pochopitelně pro ty, kteří takovému druhu zábavy věkově dorostli. Všichni se tak v neformálním posezení mohou pobavit, zanotovat si, ale i  též vyměnit názory a zkušenosti.

Vítězem II. ročníku Moravského poháru se stala Markéta FROLKOVÁ  z pořádající SOŠ, SOU a OU Bzenec.

Interwiu s pocitově roztřesenou mladou dívkou nevěřící ještě v to, co se právě přihodilo, neposkytuje sice příliš mnoho námětového prostoru, ale po prvních větách se vítězná Markéta dostávala pozvolna do běžného režimu provozních otáček.
„Naše příprava na Moravský pohár pod vedením paní mistrové Kučerové zabrala dobu více než jeden měsíc, a to se zkoušelo vlastně každý den. Sama jsem vůbec nečekala, že bychom se umístily až tak vysoko, ale z toho, že se to nakonec stalo mám velkou radost a děkuji celému našemu kolektivu na čele s paní Kučerovou, který se zasloužil o takovéto umístění.
Markéta Frolková je studentka třetího ročníku oboru cukrář a domácí Moravský pohár byl její druhou soutěží v životě, když svoji soutěžní premiéru pečetila bramborovou medailí. Do bzenecké školy dojíždí z nedaleké obce Vnorovy, což je coby kamenem přes řeku Moravu dohodil. Po ukončení výučního oboru hodlá ještě pokračovat v nástavbovém studiu, a pokud by jí byla dána možnost, ráda by zůstala na škole dál třeba jako mistrová. Vítězství ji trochu pocuchalo nervovou soustavu, v tom příjemném slova smyslu, kdy tento stav zřejmě vykompenzuje volejbalem, který je nejenom jejím oblíbeným sportem, ale i zároveň její reprezentační vizitkou v barvách své školy.

Markétin soutěžní exponát  spočíval v podobě dvouposchoďového dortu sestávajícího z ořechového korpusu a sachrové hmoty s višňovým a čokoládovým krémem a višňovým džemem. Potažení dortu zajišťovala fondánová hmota. Ozdoby byly zhotoveny z karamelu.

Vítězná práce nesla rukopis bzenecké cukrářské umělecké školy s perfektností technického zpracování a filigránskou prací s karamelem, která patří k tvůrčím dominantám mistrové Kučerové, která obstarávala soutěžní přípravu své svěřenkyně i scénář vítězného výrobku. 

  

1. FROLKOVÁ Markéta, SOŠ, SOU a OU Bzenec - 296 bodů


2. KRŠKOVÁ Jiřina, SOŠ Třebíč - 288,3


3. ŠIPULOVÁ Michaela, SOU Valašské Meziříčí - 281,3 

 


Výsledky Moravského  poháru 2004

  1 - FROLKOVÁ Markéta, SOŠ, SOU a OU Bzenec - 296,-   bodů
  2 - KRŠKOVÁ Jiřina, SOŠ Třebíč - 288,3
  3 - ŠIPULOVÁ Michaela, SOU Valašské Meziříčí - 281,3
 


2. KRŠKOVÁ Jiřina/ 1. FROLKOVÁ Markéta / 3. ŠIPULOVÁ Michaela


  4 - ROHÁRIKOVÁ Jana, ZSŠ potravinárská Bratislava - 272,3 
  5 - KRETKOVÁ Aneta, ISŠ - COP Frenštát p. R. - 271,-
  6 - KYSELOVÁ Jana, SOU a SOŠ Brno - 268,1
  7 - VYHNÁLKOVÁ Radka, SOU Želešice - 265,3
  8 - KURZEROVÁ Pavla, SOŠ a SOU Uherské Hradiště - 261,6
  9 - KOPECKÁ Zuzana, SOU a SOŠ Mikulov - 222,-
10 - VÝŠKOVÁ Hana, ISŠ Karviná - 177,6
11 - TAPŠÍKOVÁ Bohumila, SOU Znojmo - 157,3


Vrchní mistr E. Budík a ředitel školy E. Ševčík děkují hodnotící porotě
zleva Eliška Dernerová - předsedkyně, Ludmila Valová, Pavlína Babušíková 

Pořadatel:           SOŠ, SOU a OU Bzenec
Ředitel soutěže:   Ing. Emil Ševčík, ředitel školy
Garant soutěže:   Emanuel Budík
Patron soutěže:   AKC ČR pobočka Brno

Partneři soutěže: AKC ČR pobočka Brno
                              IREKS ENZYMA s.r.o.
                              CS GOSTOL Trading s.r.o.
                              Firma Ing. Pavel Maláč
                              ALMECO SKYBA s.r.o.
                              NESTLÉ ČESKO  s.r.o.Dnes je úterý úterý 3. října 2023
svátek slaví Bohumil, zítra František

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2023 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.