Cukrář.cz

ReklamaVelikonoční měsíc

fiogf49gjkf0d

 

Velikonoční měsíc

Jiří V. Řezáč

Ty pane Ježíši Kriste,
my ctíme na kříži tvé smrti
leč jedno není nám jisté,
neb jeden div nás k úvaze nutí.

Velikonoční je to den,
tak zván čas tvé doby na kříži,
kdy pak splnil se lidstvu sen,
v němž zrak lidu v Nebes pohlíží.

Čas svátků záhadu mívá,
že ne vždy svátek ten,
 - v jeden den oslavu mívá, -
proč že je pokaždé odlišen?

Jednou je v březnovém měsíci,
pak zas až za vlády  dubna,
můžeš nám k tomu cos´ říci
- toť záhady hluboká studna?!-

A Velikonoc čas kouzla,
nám se tak pokaždé mění,
má mysl k myšlence sklouzla,
proč ten čas - v jeden den není? –

Zrak páně pohleděl v naší Zem,
a shůry k lidu on praví:
„To tenkrát přišel onen den
v němž člověk pro mne kříž staví!“

"Ten den je Velkým pátkem zván,
kdy já svůj jsem nesl kříž,
- abych byl lidmi křižován -
a mého života nebylo již."

"Sobotu ticho pak zdobilo,
a pak den nedělní přišel,
nikomu věřit se nechtělo,
že pak jsem v Nebesa vešel."

"- V tu noc měsíc byl kulatý, -
kdy plný jas na Zemi svítil,
a já z jeskyně vyňatý,
vjem boží spásy jsem cítil."

To stalo se v období jara,
a dnem tím,  - byla neděle, -
kulatost měsíce byla už zralá
a pro lid spásy naděje.

A tak když jaro přijde k nám,
a s ním v úplňku měsíce zář,
tak po ní neděle řekne vám:
- Velikonoc mých je tu čas! –

 
Přestože velikonoční termín je znám jedno a třičtvrtě tisíciletí, přesto se i dnes najdou mnozí, kteří nevědí proč jsou Velikonoce každý rok v rozdílným dnech.
Protože úplně přesný termín Ježíšova ukřižování a vzkříšení se nezachoval, bylo určeno císařem Konstantinem, že vzpomínka na tyto nejvýznamnější křesťanské dny se bude konat, sice pravidelně v určitou dobu, ale ta bude mít pokaždé jiné datum.
Zůstaly zachovány dny pátek, sobota a zejména neděle, kdy měl podle Bible vstát Ježíš z mrtvých. A právě tento den od roku 325 n.l. připadl na první neděli po prvním jarním měsíčním úplňku.
A protože tento lunární jev je termínově pohyblivý, mohou se Velikonoce slavit v rozmezí dnů 22. března až 25. dubna.
Čili pamatujme, že Velikonoce nastávají první neděli po prvním měsíčním úplňku, který nastane po 21. březnu.

 Dnes je sobota sobota 13. července 2024
svátek slaví Markéta, zítra Karolína

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.