Cukrář.cz

ReklamaMayské proroctví o konci světa / - 19.

fiogf49gjkf0d

Mayské proroctví o konci světa - 19.

Jiří Řezáč z Větrníku

Už jsme téměř v konci ságy,
o zániku naší Země,
osud dal děj na své váhy
a řek´: - „Nutno skončit lidstvu ve tmě!“ -

Máy dál pravil věštskou mluvou,
zvěstoval, co přijít musí,
nehnul přitom nijak brvou,
nad jevem co lid zadusí:

„A tak přijde konečný den,
jenž zastaví historii,
skončí lidu vývoje sen,
- běsy šelem v tmě zavyjí.“ -

„Bratr nepozná již bratra,
ani žena svého muže,
- Zem plamenná bude vatra, -
v žáru shoří půvab růže.“

„K čemu peněz našetřených,
k čemu třeba statků hmotných,
škoda časů promarněných,
věcí marných a překotných.“

„Jež mrhal lid na zábavu,
- darů shůry jen prohýřil, -
do smyčky svou vstrčil hlavu,
- a osud žití mu meč zkřížil.“ –

„Kdyby lidstvo neválčilo,
a vymezilo by chyby,
zcela jinak by se žilo,
 - leč život nehraje na kdyby …!“-

„Na obloze, jak na plátně,
- promítnou se lidu děje, -
ukáže, kdo z nich žil špatně
 -  a těch budou habaděje!“ –

„A vy ženy, - rovněž muži -
 - prst ukáže na nevěry -
mráz půjde vám po kůži
 - v činech vaší zpronevěry.“ –

„A ti co moc měli v rukou,
a sílu rozhodnutí právo,
jim srdce v tepu smrti tlukou,
- plamenné je čeká blaho!“ -

„Ti co měli vášeň loupit,
nebude zde možnost žádná,
ze svých činů se vykoupit,
- neb tahle moc je neúplatná!“ -

Ze slov Máye vyznívá tak,
že konečný přijde proces,
kdy lidstvu tím vyhasne zrak,
že vládu tak, - převezme běs! -

Pozdě bycha tak honiti,
nelze ortel již rozetnout,
zbývá jen hlavu skloniti,
- a svůj osud hrdě přijmout …!!!

Zde jsme stanuli na předposledním schodu mayského proroctví, s jehož konečným zněním budete seznámeni na počátku zítřejšího dne v názvu  - soudný Den ! -

Vážení čtenáři, drazí v Kristu a všech náboženstvích, které lidstvo této planety vyznává.
Předurčením osudu bude končit epocha lidského snažení, které v různých podobách a v součinnosti s dílem přírody utvářelo Zeměkouli po dlouhá tisíciletí. Inu, nic netrvá věčně a každá písnička má svůj konec, tak jako život každého z nás.
Zítra se tedy naposledy setkáte s proroctvím, jež se opírá o pozoruhodnou skutečnost, kterou je ukončení mayského kalendáře na datu 21.12. 2012. Je to, jak známo, datum relativního dosažení pohybového vrcholu naší životadárné hvězdy Slunce zemské přímky, nazývané obratník Raka.
Je mně velikou ctí, že jsem vám mohl zvěstovat průběh tajemství mayského kalendáře v těchto posledních dvaceti dnech.
Abyste nebyli v samém konci ochuzeni o závěrečný díl tohoto epochálního děje v historii lidstva, zvěstuji vám výzvu v podobenství prosby o vaši účast v pátek 21.12. 2012 již od 00 : 00 hodin na tomto médiu, kdy v plamenné jasnozřivosti pohlédnete v tvář svému osudu!
Buďme hrdi na to, že dle našeho lidského chápání, coby jediné inteligentní bytosti na planetě Země – jak se to alespoň domníváme, a ne zdaleka se do této představy každý vtěstná  -  jsme byli předurčeni právě my, tato současná generace, abychom završili dosavadní epochální vývoj a činnost člověka od doby prvobytně pospolné až po současnost a pohlédli dějinné pravdě přímo v čidlo jejího zraku.
Uvědomme si v této historické chvíli, že je nám dopřáno býti oněmi pozemskými posledními Mohykány, jímž byla svěřena pocta v podobě skasání praporu života tohoto světa na půl žerdi ve jménu úcty všem předchozím civilizacím a generacím, kterým se nedostalo takové pocty jako v této chvíli nám!
Buďme na tuto volbu osudu vůči nám v pokoře pyšni a vděčni.
A v tomto výjimečném daru a historickém mezníku prokažme, že jsme lid hrdý a statečný a pohleďme svému osudu tváří v tvář se vztyčenou hlavou!Dnes je čtvrtek čtvrtek 23. května 2024
svátek slaví Vladimír, zítra Jana

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.