Cukrář.cz

ReklamaSIGEP 09 - Rimini / - 6

fiogf49gjkf0d

 SIGEP
je nejenom věhlasný evropský veletrh, nýbrž jeho popularita se začíná přenášet i na americký kontinent a to v geografickém smyslu po celém meridiánu západní polokoule. SIGEP spolupracuje s americkou společností, která v minulosti organizovala každé dva roky výstavní  cukrářské a pekařské akce  v Atlantic City. Přicházela pravidelně na SIGEP a způsob organizace včetně veletržního objemu zavdal nápad zorganizovat podobný podnik ve Spojených státech amerických. Tento námět se realizoval v minulém roce, kdy tak americký SIGEP získal status dceřinné společnosti riminského SIGEPu. Z toho navíc vyplývá, že tato mezikontinentální veletržní kombinace značně ulehčuje italským firmám vstup do zámoří a tím poskytuje otevřené pole k exportu na americkém trhu. Zmrzlina v té podobě jak se prezentuje na evropském kontinentě, není v USA zdaleka tak známá jako zde. Tamní výroba se uskutečňuje na bázi průmyslové zmrzliny a její kopečková či točená varianta se vyskytuje v omezeném množství. A to je právě příležitost pro italskou zmrzlinu, aby doznala poznání i zdomácnění na protějším břehu Atlantického oceánu.
Obdobně je tomu tak i v Jižní Americe, konkrétně v Brazílii, kde tuto spolupráci má na starosti argentinská společnost a kdy tento veletrh bude mít každý rok jiné místo konání, kdy se jednou uskuteční v Brazílii a podruhé v Argentině.


 
 


Letošní  rok  SIGEPU  měl  svůj středobod soutěžního a
osvětového konání v čokoládové tvorbě a  tzv. Sicily Days, spočívající v prezentaci a degustaci tradičního sicilského a středozemního  cukrářství a zmrzlinářství. Tato jižní ostrovní  součást Itálie je proslulá svými cukrářskými a zmrzlinářskými výrobky.  Připomeňme, že Sicílie je svou zeměpisnou polohou prakticky na geografické úrovni severní Afriky, což znamená již odlišné klima oproti prostoru Itálie, kde se nalézá například Rimini. Kromě toho má tento trojúhelníkový italský spodní cíp i o poznání jiné kulturní a společenské tradice, které se též promítají do jejich gastronomické tvorby.
Zjednodušeně řečeno, poznat pouze protáhlý útvar kontinentální Itálie, neznamená poznat Itálii celou, protože Sicílie, byť se jedná o politicky spojený italský celek, je svým pojetím života a tím potažmo i kulinářské či cukrářské tvorby, odlišnou kategorií.
Ostatně mít zmapovánu Itálii v plném komplexu, do kterého ještě navíc  náleží od pevniny již dosti vzdálená Sardínie, znamená v jednom státě poznat dosti značný kus světa. A nejenom v oblasti zeměpisných poznatků, ale i gastronomických. Proč tomu tak je? Již avízovaná protáhlá poloha činí z Itálie nejprotáhlejší stát západní, střední a jižní Evropy, kde se díky  klimatickým rozdílům odlišuje v různých regionálních útvarech  způsob přípravy pokrmů jak v receptuře, ale i v čase zhotovování. To avšak není jediný důvod. Itálie je velmi mladý stát, který vznikl teprve roku 1861. To znamená, že do té doby byla rozdělana na malé samostatné státní celky, které se vyznačovaly vlastní samosprávou, kulturou a způsobem přípravy pokrmů. Posledně jmenovaná činnost zůstává dnešním provinciím do dneška, což platí i o cukrářském oboru.
Kromě toho se Itálie stará velmi výrazným způsobem o svou zmrzlinářskou doménu a o rozvoj zmrzlinářského dorostu na vysoké úrovni, kdy dokonce vlastní v městě Perugii zmrzlinářskou univerzitu.

SIGEP se svým každým ročníkem vyznačuje řadou soutěží. V letošním roce jich bylo rovného půl tuctu. Jednalo se o akcie pod názvem:

Zmrzlina na stůl “TROFEO ENZO VANNOZZI”: Mezinárodní soutěž družstev  – připravovanou před publikem ve stylu tří způsobů mistrovské přípravy.
“CAMPIONATO ITALIANO DI CIOCCOLATERIA” – italské mistrovství v čokoládě – kvalifikace na mistrovství světa v Paříži 2009.
 “TROFEO SENSORIALE SIGEP CHOCOCLUB” -  soutěž 10 mistrů cukrářů s čokoládovým tématem a s následnou degustací.
“IL LABORATORIO DELLE IDEE EUROPEO": soutěž družstev “ inovace pro tradiční “uměleckou” zmrzlinu .
“ Campionato Italiano di Pasticceria Juniores - Trofeo Bonati” – italské cukrářské juniorské mistrovství.
“SIGEP BREAD CUP": Mezinárodní pekařské mistrovství – účastní se družstva – Belgie, Australie, Israele, Maďarska, Itálie, Španělska, Francie, Mexika, Portugalska a Německa.

 

Kromě toho se uskutečnily předváděcí a degustační akce:

 “SICILY DAYS”
– prezentace a degustace tradičního sicilského a středozemního  cukrářství a zmrzlinářství.
''LEZIONI DAI CAMPIONI DEL MONDO DI PIZZERIA'' – itaští světoví mistři – instruktoři ve výrobě pizzi zdarma školí.
 “TEAM ITALY AL WORLD PASTRY TEAM CHAMPIONSHIP” – prezentace italského cukrářského teamu pro mistrovství světa.

To je pouze výčet velkých oficiálních doprovodných akcí, které byly násobeny desítkami různorodých akcí z další oborů, které předváděly vystavující firmy. 
 
 
 

Na letošní SIGEP zůstala tříšť pěkných vzpomínek prosycených chutí soli z nedalekého moře, té soli, která v jedné pohádce bývá nad zlato. Přesně tak tomu je s riminským SIGEPem, který má v pokladnici výstavních drahokamů světových tématických veletrhů obdobný význam. Každý kdo měl možnost vstoupit do chrámu cukrářské svátosti riminské fiery, odcházel obohacen o poznatky z oboru a zároveň o vzácný zážitek  na nejvyšší úrovně připraveného veletrhu.
Příští rok bude velkým tématem mistrovství světa ve zmrzlinové tvorbě, které je na riminském SIGEPu pořádáno v periodě dvou roků. Určitě mnozí z těch, kteří již přímořské Rimini navštívili, budou opětovně vážit své kroky tímto sladkým jižním směrem. A ti, kteří prozatím nepoznali magické kouzlo italské cukrářské a zmrzlinářské tvorby, budou k tomu mít již za necelý rok příležitost.

Termín veletrhu SIGEP pro příští rok : 23.-27. leden 2010

Informace o veletrhu získáte na: www.sigep.it a www.ics-prague.cz
Ing. Jan Voda ICS
zastoupení veletrhu SIGEP pro ČR a SR.
Wolkerova 9, 160 00 Praha 6
tel: +420 224312163 fax:+420 224312164.
e.mail: j.voda@ics-prague.cz,
www.ics-prague.cz, www.riminifiera.it

- konec -Dnes je úterý úterý 25. června 2024
svátek slaví Ivan, zítra Adriana

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.