Cukrář.cz

ReklamaKudy kam cukrařino v horizontu vzdáleném

fiogf49gjkf0d
Reprodukční chování mladé české populace se dostává do značně vyhrocené situace, která se počíná stávat vážně povážlivou. Poměr mezi starší a mladší generací se začíná převracet v neprospěch mládí. Přirozený úbytek obyvatelstva není doplňován novým dorostem. To zapřičiňuje snižování počtu populace, ale nastoluje i lapidární problém, kdo bude za nějaké desetililetí živit současnou střední a následně mladší generaci?
Hovoří se o příčině, a u nás je důvod sváděn, mimo jiné, na neodpovídající ekonomickou situaci a nedostatečné sociální zázemí pro mladé rodiny.
Zde je nutné se pozastavit. S obdobným reprodukčním problémem se již dříve začala potýkat vyspělá západní Evropa. Nahlédneme-li do statistiky, zjistíme, že děti se rodily spíše v chudobě nebo po válkách, než v déle trvající klidné době či blahobytu. Není záměrem tohoto zamyšlení vydedukovávat příčinu tohoto jevu, spíše jeho následky pro náš obor.
Co bude nutno asi dělat? Stačí se porozhlédnout a zjistíme, že už se i mnohé děje. Dochází k prudké explozi migrace obyvatel třetího světa, která je prozatím nejviditelnější ve vyspělých evropských zemích, ale začíná nabývat své intenzity i jinde.
Zdá se, že asi nejschůdnější cestou k získání mladé generace, kterou lze naplánovat, bude "přísun" mladých lidí z přelidněné Asie. Co naplat, když naše mladé dámy nehodlají využívat svých vrozených schopností k rozmnožování lidského pokolení, jejich exotické vrstevnice s vyvinutějšími reprodukčními schopnostmi je bezesporu spolehlivě zastoupí. Potud v nastíněném problému by bylo schůdné cesty. Vyvstane zde ovšem následný problém. S přílivem jiných kultur, dojde i k příchodu jiných zvyků a samozřejmě i jiných stravovacích hodnot. A tato skutečnost bude mít dva body. Jak tento druh obyvatelstva přijme naši cukrárenskou stravu, to je řeč o bodu prvém, a podíváme-li se na bod druhý, budeme muset vidět, že s sebou mohou přinést nový druh gastronomických zvyklostí, které může případně za své přijmout i část domácích konzumentů. Viz. kdysi úspěšný vstup čínské kuchyně na americký a evropský kontinent.
Jak dalece - pokud by se opravdu začalo vše takto naplňovat - by to ovlivnilo cukrářský obor, lze v současnosti pouze spekulovat. Ale nesmíme zapomenout, že každá změna doby ovlivnila vznik či zánik nějakých profesí.
A proto se, prozatím nesměle tážu, zda možná jednou se cukrařina nepřiřadí k řemeslům typu sedlář, podkovář, košíkář apod. ?
Dnes je středa středa 24. července 2024
svátek slaví Kristýna, zítra Jakub

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.