Cukrář.cz

ReklamaMistrovství světa cukrářů juniorů 2008 – Lisabon /-3

fiogf49gjkf0d

Prezidentem UIPCG je Maďar Janos Pataki, který nám přiblížil blízké budoucno soutěžní činnosti svazu.
V roce 2009 by se mělo mistrovství cukrářů seniorů konat v Brně a juniorský šampionát se uskuteční v roce 2010 v Budapešti za předpokladu, že společnosti mající na starosti materiální a organizační stránku vše zvládnou podle představ UIPCG. V roce 2012 je juniorské mistrovství  naplánováno v Brazílii. Zájem do budoucna má i řecká cukrářská společnost. Seniorské uspořádání je oproti juniorskému o trochu dražší.
Pro nás je důležitý zájem začlenění některých soutěžních prvků do praktické výroby a prodeje, kdy tímto úkonem dochází k navýšení úrovně nejenom samotných cukrářských produktů, ale i k navýšení prestiže cukrářského oboru.
Samozřejmě jako u všeho, tak i nás je problém s finančním pokrytím, neboť naše aktivity s sebou přináší i výdaje.
Já osobně mám poměrně smělé plány pro budoucno našeho oboru, ale pro tuto vizi potřebuji i podporu mých kolegů, protože sám takovýto program nemohu realizovat. Jsem vlastně prvním prezidentem, který pochází z bývalého východního bloku. Podmínky pro vstup do UIPCG spočívají především v zájmu v zapojení se do společné práce, tedy přijetí společné idee a stanov UIPCG, včetně ročního členského poplatku 600 €.
Představitelstvo organizace UIPCG se schází 2 -3 do roka a v případě akutních událostí i častěji. Byl jsem zvolen do funkce prezidenta minulého roku v listopadu, kdy tuto funkci předtím vykonával švédský představitel.
Máme zájem o aktivnější zapojení bývalých tzv. východních zemí do společného projektu, který chce naši profesi na gastronomickém poli více zviditelnit.
                                 
Generální sekretář Robert Widmann z Německa - Smyslem činnosti UIPCG je udržování a podpora úrovně kvality našich produktů na vysoké úrovni spojených  s tvorbou kontaktů kolegiálních společenstev naší profese po celém světě.
Dále je to jednotný postup při vytváření legislativy majíc spojitost s naším odvětvím.
Prosazování a usnadnění výkonu profese zejména nadějnému dorostu, který je pokračovatel vykonané práce předchozích generací a s tím spojených soutěžích napříč kontinenty a pořádání odborných seminářů.
Naše snaha v prosazování našeho oboru bude motivována pořádáním různých soutěží s prioritou mistrovství světa, které bude sloužit jako hlavní prezentace cukrářského oboru.

Vizeprezident UIPCG Tazauki Takai - Na otázku do jaké míry se v Japonsku těší cukrářské odvětví popularitě odpověděl následující. U nás je cukrářský obor velmi populární, což deklaruje množství cukrářských obchodů v každém japonském  městě. Projev tohoto odvětví je odrazem specifického výtvarného asijského směru, který se mnohdy promítá do tvorby cukrářských výrobků.
V Japonsku jsme vždy tíhnuli k ozdobení svých obydlí, oděvů a určitě znáte i různé ozdobné ornamenty na hračkách pro dětí, draků, literatury a podobně. Tato záliba či vlastnost se tak i promítá do cukrářské tvorby, kterou lidé u nás považují za samozřejmou. To co vidíte na soutěžích, se u nás i nezřídka objevuje v cukrárnách. Je to projev určitého druhu kultury, za který se lidé nerozpakují vynaložit i nějaký ten peníz.

Německý prezident Krämmer - V Německu je cukrařina velmi populární a zároveň i na vysoké úrovni. Nebylo tomu však vždycky. Před asi 15 roky cukrářský obor byl založen pouze na spotřebním účelu. Tím, že jsme vstoupili do organizace UIPCG, začali jsme se více zaměřovat i na estetickou stránku našich produktů. Při této příležitosti je třeba říci, že cukrářství je velmi vhodným oborem pro toho, kdo jej chce pojmout nejenom jako účelový produkt, nýbrž jako možnost uměleckého projevu. To byl i nastolený směr naší německé organizace. Můžeme říci, že za tu dobu se nám tento umělecký přívažek podařilo dostat do oboru nejenom při soutěžní příležitosti, ale i jako součást u prodejních artiklů. Umělecká cukrařina je u nás dnes nezbytnou součástí prakticky každé slavnostní příležitosti typu, narozenin, svateb či jakékoli významnější oslavy.
Náš obor by si i zasloužil mít svou samostatnou olympiádu, ale zatím je vše směrováno na kuchařský obor a pro projekt zaměřený výhradně na naši činnost nám schází finanční zabezpečení. 


 
 

Tommas van Rossum (Holanďan)
– Prodělával v hlavním městě Portugalska svůj mezinárodní soutěžní křest, věk 22 roků a je vítězem národní soutěže, která jej katapultovala až do prostoru lisabonského mistrovství světa.
Tým mladého Nizozemce má pozoruhodný název „Cesta do vesmíru“ a odrazovým prvkem tím byla pochopitelně naše země, která jím byla i zpodobněna v podobě čokoládové zeměkoule. Z téhož materiálu byly vytvořeny i zbývající komponenty Thomasovy vesmírné cesty.


   
21 letý švýcarský zástupce pochází z regionu Zürich. Vytvořil monumentální dílo jehož centrální motiv znázorňoval symbol dálek, plachetnici. Zdálo se, že šel na věc zdánlivě od lesa, s trochou taktiky a úlitby domácím hodnotitelům, neboť Portugalsko náleželo ve své době k objevitelským námořním mocnostem, kdy tento počin je mnohdy v Lisabonu přítomný. Skutečnost ovšem spočívala v prozaickém podkladu podstaty, kdy je Švýcar juniorským přeborníkem v jachtingu a svou zálibu si vložil do volného tématu zadání. Lisabon je jeho prvou mezinárodní soutěží.
Název soutěžního díla má název "Kolem světa za 80 dní", dle knižního námětu Jula Verna a též i současného závodu osamělých mořeplavců kolem světa, kteří se tuto extrémně namáhavou plavbu pokouší uskutečnit na mořské trase 40 rovnoběžky jižní šířky.
Tvorba pralinek byla součástí cestopisného díla napříč kontinenty, kdy náplně tvořil z typických plodů jednotlivých kontinentů.


 
 
Dán Dennis Hemingssen
tvořil vzácnou výjimku v mezinárodních soutěžních startech, kdy Lisabon byl již jeho třetím zahraničním působením. Na domácím mistrovství, které mělo rozhodující vliv na světovou kvalifikaci obsadil první místo. Materiál ke zhotovení hlavního monumentu byla čokoláda a karamel. Celkový výraz tvorby dánského reprezentanta znázorňuje svatbu.

- pokračování - -- continuation -

 


 Dnes je sobota sobota 13. července 2024
svátek slaví Markéta, zítra Karolína

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.