Cukrář.cz

ReklamaSIGEP - vůně chleba /-6

fiogf49gjkf0d

SIGEP – VŮNĚ CHLEBA - Tento název v předeslané upoutávce zval vyznavače pekařského cechu a jeho příznivců a uživatelů. Porovnáme-li předchozí ročníky s letošním, nelze než konstatovat, že pekařina si na SIGEPu získává vemi pevnou pozici a objem její prezentace v letošním roce nabyl největšího objemu.
Nejednalo se pouze o přehlídku pro profesionály, ale způsob uspořádání letošního aranžmá produktů mistrů řemesla nezbytného pokrmu si získal i zvídavý zájem laického publika.
Největším tahounem diváckého obdivu byla mezinárodní soutěž SIGEP Bread Cup, na které předním pěti evropským týmům konkurovali pekařští mistři z Izraele a zámořští soupeři z Mexika a Austrálie.
Pekařský Bread Cup bylo pětidenní klání v pódiovém provedení, které předvádělo soupeřům celý tvůrčí postup od vysypání mouky na vál až po velmi sugestivně atraktivní monumenty.
Soutěžní zadání spočívalo ve tvorbě tradičního chleba jejich země, nový neobyčejný chleba, koláč, umělecký výtvor a ještě aranžmá vitríny.

 
                         Austrálie                                                       Irsko

 
                         Německo                                                        Maďarsko

 
                           Francie                                                            Izrael

 
                          Mexico                                                              Španělsko

 
                            Belgie                                                           Portugalsko

 

 
Vkročit do stáneku uměleckého pekaře maestra Ottavia Giannatempa bylo  jako dlouhé trmácení se po kamenitých cestách hledajícího prosebníka o slovo boží a jeho náhlé vejití do malebného italského kostelíka. Přítomnost výtvarných pekařských monumentů navozovala u mohých návštěvníků otázku zda se opravdu jedná o surovinový podklad z pekařského těsta. Kromě souhlasné odpovědi se tazatelům dostalo i vysvětlení způsobu tvorby kumštýřských výrobků a zároveň i možnost stát se přímým účastníkem výuky tohoto způsobu uměleckého ztvárnění figurálních plastik z chlebového těsta. Signor Giannatempo je provozovatelem školy pekařských uměleckých výrobků, jediné školy tohoto zaměření v Itálii.
Při pohledu na téměř autetické zpodobnění hub se nabízí otázka jak daleko je od sebe jejich skutečná podoba a v jeho pojetí interpretace jím vytvořených lesních plodů.
V pekařském pavilónu riminského SIGEPu, a v Giannatempově stánku obzvlášť, se ukazuje, kolik rezerv má pekařská umělecká sféra, a to zejména v technologických možnostech zpracování, která tak vytváří velmi silného soupeře dosavadním králům výtvarného umění z potravinářských hmot, cukrářům.

 

 

 

 

Význam vitrín je dostetečně známý pojem, který je pokynem ke vstupu do prodejního zařízení a obchodní poznatky dávné minulosti hovoří o výkladní skříni jako o nejlepším prodavači.
Ta, pokud je účelově naaranžována, bývá jakousi hybnou pákou obchodu a i zároveň dobrým prodavačem. Proto je nutné jí věnovat patřičnou péči, která pomáhá docílit obchodního úspěchu.
Jedno z témat zadání SIGEP Bread Cupu byl i námět vytvoření  výkladní skříně.

 

 

 

 

 - pokračování -

 

 Dnes je sobota sobota 25. května 2024
svátek slaví Viola, zítra Filip

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.