Cukrář.cz

ReklamaSIGEP – Cukrářská exhibice v italském RIMINI /-1

fiogf49gjkf0d
      

První vkročení na veletržní půdu největšího veletržního cukrářského salonu světa vždy navodí otázku odkud začít? Nejinak i při reportážní reprodukci veškerého děje spojeného s 29. ročníkem zmrzlinářského, cukrářského a pekařského oboru v největší výstavní katedrále světa profesí tohoto druhu.

  

Začněme od konce, kdy poslední oficiální tisková zpráva vzešlá ze „Stampy“ riminské fiery, hovoří o expanzivním působení veletržní akce SIGEP na severoamerickém kontinentě v metropoli amerického státu Georgia, Atlantě. Americký SIGEP má již stanovený i pevný termín 21. - 23.  září letošního roku. Avšak vraťme se z doby budoucna do současna a proberme krok po kroku, potažmo den po dni, děje spojeného s periodou výstavních akcí, které v městě největšího evropského přímořského letoviska mají tradici již bez mála tři desetiletí.

  

Prvotním příznakem odlišnosti od ročníku minulého, byl nakupený objem soutěží. Jednalo se především o soutěže cukrářské na různých stupních organizačních podujetí, akce spojené s měřením sil aranžérských a dekoratérských umělců a, zde bych podtrhnul, velký, výstižněji řečeno progresivní nástup soutěžně pekařského umění. Je známou pravdou, že cukrář a umělecké ztvárnění jeho díla je odvěká spojitost.

  

U pekařského oboru se spíše vždy jednalo o užitkovou výrobu, kde kumšt býval zastoupen spíše okrajově. Avšak letošní soutěžní „Bakery SIGEP“ byl plněobsažnou ukázkou toho, kolik je v pekařském řemesle ukryto prostoru pro zpodobnění kouzla těstové krásy, kterou doposud dokázali ze surovinového základu vytěžit v plné míře cukráři. Bližší podrobnosti nalezneme v pozdější pekařské reportáži.

  

 Bylo-li řečeno, že SIGEP je světovým králem cukrářských výstav, tak potvrzením tohoto výroku je i výčet zúčastněných firem v letošním RIMINI, jejichž počet  podle předběžného propočtu přesáhl loňské vystavovatelské kvantum.
Spojitosti všech zúčastněných oborů sloužilo 14 veletržních hal o celkové výstavní ploše 90 000 m/2. 

  

Firmy předvádějící svů nabídkový potenciál ukázaly na nejenom již zavedený standard, ale v zájmu svého tržního uplatnění přicházely i s mnohou inovací svých projevů, technologií i surovinových kombinací.
Specifickou stránkou každé veletržní akce je design jednotlivých vystavovatelských subjektů, stejně i architektonické uspořadání halových prostorů jako celku a rovněž grafické zvýraznění mluvy jednotlivých upoutávek.

  

Pravidelnou nezbytností každého SIGEPu jsou předváděcí či seminární akce, a to opět všech zúčastněných oborů.
Návštěvník nejenomže měl k dispozici kvantum nabídkových možností ke konfrontaci svých potřeb a zájmů s realitou letošního výstavního veletrhu, ale i zároveň mu v novinkové premiéře byl pořadateli nabídnut i mnohočlenný kulturní program v moderním minikoloseu pod výstavní kopulí.
Dnešní prvý vstup se bude týkat všeobecných poznatků s následnou konkretizací jednotlivých oborových událostí.

  

- pokračování -Dnes je sobota sobota 25. května 2024
svátek slaví Viola, zítra Filip

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.