Cukrář.cz

ReklamaZákon č. 379/2005 Sb. k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
 
   v § 8, odst.1  Zakazuje se kouřit:
 
c)   v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti
      (tzn. podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání), pokud tato
       zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označené
       zjevně viditelným nápisem: "Prostor vyhrazený pro kouření" nebo jiným
       obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků
       stanovených zvláštním  právním předpisem (vyhl.č. 137/2004Sb., o
       hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
       hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, § 23 zákona č. 258/ 2000
       Sb., o ochraně veřejného zdraví a o  změně některých souvisejících zákonů, ve
       znění zákona č.274/2003Sb.).
 
       V souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.a jeho § 24odst.1, kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává:
a)  obecní policie
b)  Policie ČR
c)  obec v přenesené působnosti
d)  Česká obchodní inspekce (jde-li o alkohol)
e)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce (jde-li o tabákové výrobky)
f)  orgán ochrany veřejného zdraví (jde-li o stravovací služby)
 
       Zákon nabývá účinnosti k 1. lednu 2006.
 
    Zákon lze zakoupit v prodejnách SEVT, tiskovin atp. jako Sbírku zákonů částka133, rozeslaná dne 1. října 2005.

zdroj:sdružení HO.RE.KA ČRDnes je sobota 26. listopadu 2022
svátek slaví Artur, zítra Xenie

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2022 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.