Cukrář.cz

ReklamaUmělé sladidlo aspartam

03.03.2013 | Autor: New York Times News Service | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d

 

Evropská vědecká studie rozdmýchala letitou debatu, zda masově užívané umělé sladidlo aspartam vyvolává rakovinu. Když uviděl Morando Soffritti výsledky sedmileté studie svého týmu o umělém sladidle aspartamu, pochopil, že rozvíří další diskusi v letitém sporu. Jde totiž o jednu z nejvíce diskutovaných látek, které se kdy přidávaly do nápojů a potravin. Aspartam se prodává pod značkou NutraSweet a Equal a nachází se v populárních výrobcích jako Coca-Cola Light či Pepsi Light.
Na celém světě ho podle obchodní skupiny výrobců sladidel Calorie Control Council (CCC) konzumuje kolem dvou set milionů lidí.

Soffrittiho studie zjistila, že aspartam může způsobovat rakovinu. Na základě výzkumu na 1900 laboratorních krysách, který stál milion dolarů, jeho tým zjistil, že sladidlo souvisí s neobvykle vysokým výskytem lymfomů, leukémie a dalších druhů rakoviny u zkoumaných krys. Těm podával dávky aspartamu, které odpovídaly tomu, kolik by požil člověk vážící 68 kilo při konzumaci čtyř až pěti půllitrových lahví dietní limonády.
ZJIŠTĚNÍ, která Ital publikoval loni v červenci, vyvolala mohutnou kritiku z řad CCC, která strávila uplynulých pětadvacet let krocením strachu z aspartamu. Rada tvrdí, že Soffrittiho studie je v rozporu s předchozími čtyřmi výzkumy, které provedl objevitel aspartamu G. D. Searle & Company a použil je k přesvědčení amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), aby sladidlo schválil pro lidskou spotřebu. "Aspartam se bezpečně užíval více než čtvrt století a je jedním z nejdůkladněji zkoumaných potravinových doplňků," stojí v jednom z prohlášení CCC.
Soffrittiho závěry dodaly energii už tak hlasité skupině vědců a zastánců zdravého způsobu života, kteří jsou přesvědčeni, že aspartam je toxin spojený s celou řadou zdravotních problémů, včetně bolestí hlavy, závratí, slepoty a srdečních selhání. Soffritti, který dohlíží na 180 vědců ve třiceti zemích, kteří spolupracují na výzkumu toxinů, říká, že od loňského července ho kontaktovali někteří z těchto kritiků, včetně poslanců britského parlamentu.
Zatím žádný z regulátorů na základě Soffrittiho výzkumu nezasáhl, ačkoli britský poslanec Roger Williams vyzval už v prosinci k zákazu aspartamu ve Velké Británii. Letos v lednu začal zkoumat 900 stran Soffrittiho výzkumu Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který je poradním orgánem Evropské komise. Zástupci amerického FDA tvrdí, že se k podobnému kroku rovněž chystají. Nicméně jak FDA, tak Evropská komise upozornily, že není důvod, aby se lidé aspartamu vyhýbali.

OMEZIT POUŽÍVÁNÍ sladidla aspartamu by přišlo na pořádné peníze. Výrobci potravin a spotřebitelé na celém světě ho koupili loni za 570 milionů dolarů. Nová regulace sladidla by rovněž ohrozila prodej produktů za miliardy dolarů, v nichž se aspartam nachází. Už nyní volí ve Spojených státech mnoho firem pro své nízkokalorické výrobky raději sukralózu, známou pod značkou Splenda. Částečně proto, že je méně kontroverzní. Jenže sukralózu vyrábí pod patentovou ochranou pouze jediná firma, londýnská Tate & Lyle, takže je jí na trhu zoufale málo.
Soffritti, který strávil výzkumem potenciálních kancerogenních látek 28 let, tvrdí, že se snaží rostoucím politickým tlakům vyhnout. Nicméně dodává, že ho znepokojuje velký počet lidí, zejména dětí a těhotných žen, kteří aspartam požívají. "Pokud je něco kancerogenní u zvířat, nemělo by se to přidávat do jídla. Zvláště když to bude konzumovat tak moc lidí."
Lyn Naborsová, výkonná viceprezidentka Calorie Control Council, míní, že Soffrittiho výzkum není směrodatný, protože používaným krysám bylo dovoleno žít déle, než jsou standardní dva roky, určené americkým vládním Národním toxikologickým programem. "Je obtížné určit, zda rakovina, kterou najdete, není způsobena něčím jiným," říká Naborsová. "Stejně jako u lidí se organismus krys v pozdějším věku zpomaluje a procesy stárnutí způsobují celou řadu věcí."
Soffritti tvrdí, že ke zkoumání aspartamu ho přiměly nesrovnalosti ve výzkumu rakoviny prováděném Searlem v sedmdesátých letech. Tyto studie prý neobsahují dostatečně velký počet krys, které nežily dost dlouho na to, aby se u nich rakovina vyvinula. Jeho práce proto zahrnovala 1900 krys, na rozdíl od 280 až 688 hlodavců použitých Searlem. Soffrittiho krysy přitom žily až tři roky, místo aby byly obětovány už po dvou letech. To je ekvivalent pro 53 let věku u lidí.

"Rakovina je nemoc třetí části života," upozorňuje Soffritti. "Tři čtvrtiny diagnóz rakoviny se týkají lidí starších 55 let. Takže když ukončíte experiment po 110 týdnech a krysy by měly přežít až do 150 nebo 160 týdnů, znamená to, že se vyhýbáte rozvoji rakoviny v době, kdy by nádory začaly růst."
Searlovy studie zpochybňují i jiní. Dokumenty FDA a záznamy z Federálního registru ukazují, že v letech před schválením aspartamu měla agentura vážné výhrady k přesnosti a důvěryhodnosti Searlových studií. Třeba ve zprávě FDA z roku 1976 stojí, že tyto posudky o aspartamu a několika lécích vyráběných jeho firmou byly nedostatečně připravené, nedbale provedené a nepřesně analyzované.
Na základě této zprávy FDA požádala ministerstvo spravedlnosti o zahájení vyšetřování velkou porotou, zda dvě ze Searlových studií o aspartamu nebyly zfalšované nebo neúplné. Velká porota nebyla nikdy svolána.
V dalších letech vedla Searlova žádost o schválení aspartamu v FDA k mnoha neshodám. Tehdejší komisař Alexander M. Schmidt vytvořil tříčlenný vyšetřovací výbor, který zjistil, že jedna se Searlových studií na krysách ukázala nárůst počtu nádorů mozku vlivem aspartamu. Členové výboru - univerzitní vědci - proto hlasovali o pozdržení schválení sladidla, dokud nebudou provedeny další výzkumy.
JINÁ ZPRÁVA FDA, tentokrát řezů nádorových tkání, které financoval Searle a provedla je již neexistující skupina expertů, došla k závěru, že aspartam je bezpečný. V roce 1981 nový komisař FDA Arthur Hull Hayes s tímto závěrem souhlasil a povolení aspartamu udělil krátce poté, co ho prezident Ronald Reagan pověřil vedením úřadu. Hayes odešel z FDA o více než rok později po schválení sladidla. Nastoupil do konzultantské firmy Burston-Marsteller, která v té době dělala public relations pro Searlovu společnost.
Naborsová ze CCC tvrdí, že existuje více než stovka publikovaných vědeckých studií, které ukazují, že aspartam nemá žádné nepříznivé účinky. V roce 2002 Evropská komise prověřovala mnoho z těchto prací a potvrdila, že sladidlo je bezpečné, dodává Naborsová. Většina z těchto studií se ovšem zabývala neurologickými účinky. Žádná nezkoumala výskyt rakoviny u zvířat, protože tento výzkum je drahý a dlouhý.
Kritici navíc upozorňují, že tyto studie financovali přímo nebo nepřímo výrobci aspartamu. Jejich výsledky mají sklon záviset na tom, kdo je zaplatil. Z 92 nezávislých studií plných 84 prokázalo nežádoucí účinky sladidla.
Podle Soffrittiho je nutný další výzkum a otevřená debata, aby se zjistilo, zda je aspartam skutečně kancerogenní. "Je důležité, aby se na celou věc podívali nezávislí vědci, které nefinancují výrobci," dodává.

zdroj: ihned.cz


Dnes je sobota sobota 15. června 2024
svátek slaví Vít, zítra Zbyněk

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.