Cukrář.cz

ReklamaWC - POVINOST nebo PŘEPYCH

11.02.2002 | Autor: MUDr. Jarmila Číhalová | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d

Požadavek na vybudování WC pro hosty je zakotven jednak ve směrnici č. 72, o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování uveřejněné ve sbírce hygienických předpisů sv. 64/1987, ale také ve Vyhlášce MZd č. 295/1997, o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny.

Ve směrnici č. 72 je v § 5 uvedeno, že v zařízeních společného stravování musí být pro strávníky zřízeny a udržovány samostatné záchody, oddělené pro muže a ženy. Splnění tohoto požadavku není nutno požadovat tam, kde záchody pro strávníky jsou zajištěny jiným hygienicky a provozně vyhovujícím způsobem. Za tento případ považuji např. situaci, kdy na městskén tržnici je umístěn stánek s občerstvením, přičemž na tržnici jsou veřejná WC, tudíž provozovatel stánku s občerstvením nemusí řešit samostatné záchody pro jeho zákazníky.

Vyhláška č. 295/97 Sb. v § 9 odst. 2 stanoví, že v potravinářské prodejně, která poskytuje i služby společného stravování s konzumací v sedě se pro spotřebitele zřizují samostatné záchody oddělené pro muže a ženy. Záchod může být společný (pro muže i ženy), pokud kapacita míst k sezení nepřesahuje deset míst. Záchody musí mít předsíň vybavenou umyvadlem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou, mýdlem, ručníky pro jednorázové použití nebo osoušeči rukou.

Tolik citace příslušné vyhlášky. Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud jsou v jakékoliv provozovně místa k sezení za účelem konzumace, je nutno řešit WC pro hosty. Tam, kde konzumace probíhá vstoje, záchody není třeba řešit, neboť se nepočítá s delším pobytem hostů.

Závěrem ještě dodávám, že Směrnice č. 72/1987 Sb. bude platit jen do doby, než začne platit nová vyhláška MZd o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi na dotaz, předpokládá se, že tato vstoupí v platnost 1.1.1 2001. V této připravované vyhlášce je požadavek na WC řešen obdobně jako ve vyhlášce pro prodejny: pro spotřebitele musí být WC oddělené pro muže a ženy, nejméně jedna záchodová kabina musí být řešena pro invalidy používající vozík. Oddělené WC se nepožaduje, pokud kapacita míst u stolů nepřesáhne 10. Kapacita záchodů se stanoví takto: pro ženy jedno sedadlo na deset žen, pro každých dalších 20 žen jedno další sedadlo. Pro muže jedno sedadlo a 1 pisoárové stání nebo mušle na 10 mužů, pro každých 40 mužů jedno sedadlo a 1 pisoárové stání nebo mušle. Požadavky na vybavení předsíní a na provozovny s konzumací vstoje jsou shodné jako u potravinářských prodejen.
Dnes je úterý úterý 23. dubna 2024
svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.