Cukrář.cz

ReklamaPodlaha v cukrárně

01.01.2002 | Autor: Martin Kolouch | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d
Všechno souvisí se vším a tak i podlaha v odbytovém prostoru a v zázemí cukrárny ovlivňuje naše podnikání. V dobrémnebo ve zlém - podle toho, zda jsme při její realizaci vzali do úvahy všechna důležitá hlediska. Zásadní a technicky mnohdy protichůdná jsou tato:

- Protiskluzovovst, a to pokud možno i po namočení nebo přítomnosti tuků či jiných nečistot. Tento faktor zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost personálu a hostů.

- Co nejsnažší čistitelnost. Čím hůře se krytina čistí, tím vyšší jsou náklady na tutočinnost a tím spíše není dosahováno optimálního stavu hygieny.

- Životnost, tedy její mechanická a chemická odolnost. Krytina je vystavena mnoha útokům - mechanickému působení podrážek obuvi hostů a personálu, pevných nečistot (zrnka písku), nohou stolů nebo výrobní techniky, koleček vozíků, chemickému působení nečistot a čistících prostředků.

- Investiční náklady. Zdaleka nelze říci, že s rostoucí cenou roste vždy i kvalita. O to je správný výběr krytiny složitější.

- Uživatelská přívětivost. Pokud podlaha mírně pruží, není personál vystaven takovému namáhání kloubů, jako je tomu u tzv. "tvrdé" podlahy.

- Design. Je důležitý zejména v odbytovém prostoru.

Zkušenosti ukazují, že z dostupných řešení nejlépe patrně obstojí vinylové pásy s kostrou ze skleněných vláken, obsahující zrnka karbidu křemíku a oxidu hlinitého (u nás jsou známé pod názvem ALTRO). Vykazují velmi dobrou čistitelnost i při vynikající protoskluzovosti. Povrch podlahy je beze spár, materiál má bakteriostatickévlastnosti. Přínosem je nižší hlučnost manipulační technika nemusí překonávat žádní spáry. Důležitými vlastnostmi jsou ohnovzdornost a odolnost vůči chemikáliím. Mezi další důležité výhody patří vodoizolační schopnosti. Mohou tvořit spolehlivou izolaci proti vodě, žádné další nejsou nutné. (Toho se využívá mimo jiné tam, kde se ne zcela podařila realizace podlahy za použití klasické dlažby -povrch se upraví a následná aplikace této podlahoviny odstraní problémy). Za všechny další přínosy jmenujme velký poloměr, ve kterém může být materiál v rozích místnosti vytažen do několikacentimerové výšky. přináší proti jiným řešením velmi snadné a spolehlivé čištění.
Aplikace tohoto typu podlahoviny je díky jejímu elegantnímu vzhledu a velkému množství barevných variací mpžná též v odbytových částech provozu, kde jsou její přínosy analogické s výše uvedenými.
Materiály tohoto typu se v naší republice objevily až v devadesátých letech, avšak v cizině (typicky Velká Británie) s nimi mají zkušenosti podstatně delší.
Jako klasické lze označit řešení za použití různých druhů dlažby. Ta se používá desítky let. Volba vhodného typu dlažby s ohledem na její protiskluznost je však velmi složitá. Použije-li se dlažba příliš hladká, stane se z prostoru doslava klužiště. Opačný extrém také personál nebo zákazníky nepotěší - dlažba s různě tvarovanými, na první pohled viditelnými výstupky se velmi špatně udržuje v čistotě. Jediným rozumným řešením zde pak je použití úklidového stroje, který však znamená další investice.
Lité podlahy se, na rozdíl od jiných oblastí, v cukrárnách dosud výrazně neprosadily a nelze ani do budoucna očekávat v tomto smyslu změny.
Koberce přicházejí do úvahy pouze v odbytových prostorách. Rozhodně by se měly aplikovat tzv. zátěžové verze, určené pro podobné účely. V opačném případě je nutno počítat s velmi rychlou degradací "levného" koberce, vyvolanou jak pohybem zákazníků, tak i vlivem nečistot a čistících prostředků.
Podlahy dřevěné, laminátové a podobné lze očekávat také pouze v odbytových prostorách. Před jejich aplikací je více než žádoucí se přesvědčit o jejich odolnostivůči předpokládané zátěži. Neméně zásadní je jejich chování při provlhnutí - u mnoha typů dochází v tomto případě k nevratným tvarovým změnám (vyboulení).

Spádové podlahy
Vyspádování podlahy ve výrobních prostorách cukrárny je nutno věnovat maximální pozornost a vyhnout se chybám mezi které patří:
a) spádování tam, kde není žádoucí
b) příliš prudké spádování k podlahovým kanálům, které znemožňuje práci s manipulační technikou (vozíky,...) a kdyi chůze může být nepohodlná
c) téměř žádné spády k podlahovým kanálům, či dokonce spády opačné, kdy voda stojí v kalužích okolo stěn, odkudji personál odstraní pouze manuálně za pomoci podlahových stěrek.
d) zalamování podlahy v okolí vpustí a kanálů - výsledek je velmi nebezpečný pro personál a prakticky znemožňuje použítí manipukační techniky.

Podlahové rošty a rohože
S podlahami souvisí i používání protiskluzových podlahových roštů a rohoží z plastů. dřeva apod. Jsou aplikovány tam, kde existuje díky nevhodnému povrchu podlahy vysoké riziko uklouznutí (umývárna pomůcek) nebo tam, kde personál trpí pohybem po tvrdé, nepružící podlaze (za pultem). Při jejich výběru je důležité zohlednit konkrétní podmínky. Je vhodné, aby byly odolné tukům, čistícím prostředkům a umožnily jednoduchou manipulaci při údržbě.

Bezpečnost personálu a hostů
Riziko úrazu souvisejícího s podlahou můžeme snížit zejména takto:
- průběžně po celou pracpvní dobu udržujeme podlahu čistou, zbavujeme ji zejména pevných nečistot, mastnoty, vody. K tomu dobře poslouží mopy a podlahové stěrky, ve větších provozech čistící stroje.
- personál vybavíme schválenou protiskluzovou pracovní obuví
- vyhýbáme se riskantní manipulaci s břemeny a příliš rychlému pohybu
- věnujeme soustavnou pozornost technickému stavu podlahy. Případné závady co nejdříve odtraňujeme.
- věnujeme zvýšenou pozornost správnému uložení roštů v podlahových žlabech. kanálech a vpustích
- na vstupech pro hopstyx aplikujeme účinné čistící zóny

Dnes je úterý úterý 23. července 2024
svátek slaví Libor, zítra Kristýna

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.