Cukrář.cz

ReklamaSALIMA je za dveřmi

16.02.2006 | Autor: | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA se uskuteční v České republice od 7.do 10.března 2006. Platformu brněnských veletrhů tvoří SALIMA – jubilejní 25.mezinárodní potravinářský veletrh, MBK – 3.mezinárodní veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství, INTECO – 22.veletrh strojů a zařízení pro obchod a veřejné stravování a VINEX – 12.mezinárodní vinařský veletrh. V roce 2006 je navíc doplněna novým projektem TRENDY s podtitulem Přehlídka trendových potravinářských výrobků.
SALIMA představuje svým rozsahem a kompletní nabídkou opravdu velký a silný mezinárodní veletrh. Zavedení dvouleté periodicity přispělo k ustálení nomenklatury oborů a umožnilo přehledné rozčlenění do skupin.

Jubilejní 25. mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA
Vlajkovou lodí projektu je SALIMA, která zprostředkovává přehled o potravinářském průmyslu střední a východní Evropy, o aktuálních trendech i obchodních příležitostech. V podobě jubilejního 25. ročníku se odrazí současný příklon k moderním produktům podporujícím zdravý životní styl a pokrmům s nenáročnou přípravou, stejně jako častější preference kvality před kvantitou. Statistiky českého trhu potvrzují růst spotřeby nealko nápojů, mražených produktů, „convenience food“, drůbeže, dětských pokrmů, jižního ovoce, luštěnin, rostlinných tuků a olejů. Stejně jako v jiných vyspělých zemích, i ve střední a východní Evropě roste zájem o tzv. funkční potraviny (s látkami blahodárně působícími na tělesné funkce), o značkové potravinářské zboží a světové speciality.
Nosným tématem ročníku budou „bezpečné potraviny“, ale na pořadu veletržních  jednání budou také stav potravinářství v České republice a střední Evropě po rozšíření EU a problematika zemí nově přistupujících v roce 2007, tj. Bulharska a Rumunska.
Hlavními obory veletrhu SALIMA jsou potraviny, hotové a mražené pokrmy, nápoje (alko- i nealkoholické, káva, čaj), potravinářské stroje a technologie, obalové prostředky a technologie. Na veletrzích SALIMA se v roce 2006 bude prezentovat velký počet zahraničních vystavovatelů. V Brně se budou prezentovat oficiální účasti z Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Thajského království, Srí Lanky, Číny, Belgie – Vlámska, Portugalska a samozřejmě z České republiky. Stále významnější a rozsáhlejší část SALIMY se stává doménou technologií. Potravinářství je strategickým oborem hospodářství každého státu a po vstupu České republiky do Evropské Unie vyvstává na tomto poli stále řada nevyjasněných otázek. Soustředěním velkého počtu potravinářských odborníků a především účastí významných představitelů státních institucí a oborových asociací a svazů nabízí SALIMA prostor k seminářům a konferencím a představuje významné informační a vzdělávací centrum pro státy střední a východní Evropy.

Mezinárodní veletrh MBK
Pekařský a cukrářský obor jsou charakteristické na jedné straně pronikáním automatizace a uplatňováním nových technologických postupů, na druhé straně pak vysokou konkurencí a nadbytkem výrobních kapacit a také jinde ve světě bývají zpravidla prezentovány formou samostatných veletrhů.. „Veletrh MBK připravujeme ve spolupráci s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů, Svazem průmyslových mlýnů ČR a dalšími sdruženími. Chceme jej vyprofilovat jako největší pekařský veletrh ve střední a východní Evropě a výhledově usilujeme také o termínové začlenění do řetězce hlavních pekařských veletrhů v Evropě,“ řekl nám Dušan Pelikán, manažer veletrhu MBK.

INTECO - vše pro obchod a gastronomii
Gastronomický trh nových členských států EU roste (v České republice meziročně téměř o 7 %) a spolu s ním stoupají i nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Trendem je výkonnější a technicky vyspělejší zařízení kuchyňských provozů, moderní technologie zpracování pokrmů, vysoká úroveň hygieny, kvalitnější vybavení a servis. Potenciál dalšího růstu je zajištěn očekávaným rozvojem cestovního ruchu a zvyšováním domácí poptávky po službách veřejného stravování.
INTECO 2006 naváže nejen na  předchozí ročník, ale také na 2. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G + H, který se v Brně uskutečnil 1. – 3. 3. 2005 za účasti 153 firem ze 6 zemí a 8113 odborných návštěvníků.
K hlavním oborům veletrhu INTECO patří zařízení a vybavení do malo- a velkoobchodů, hotelů, restaurací, klimatizační a zabezpečovací technika, prostředky pro úklid a údržbu.

Ve víně je budoucnost
Český trh s vínem vykazuje stabilní meziroční růst o 7 % a je i nadále perspektivní. Ve spotřebě vína ale nadále Česká republika výrazně zaostává za průměrem EU. Po rozšíření společného evropského trhu se pro dovozce vín otevřel nový prostor a na veletrhu VINEX to jistě bude znát. V současné době se na veletrhu VINEX budou prezentovat oficiální účastí vinaři z Rakouska, Portugalska, Maďarska a Slovenska. Ochutnat ovšem budete moci i vína z Jižní Afriky, Austrálie, nebo Chile. Již předchozí ročník zaznamenal významný vzestup zájmu zahraničních vystavovatelů. V roce 2004 se zároveň osvědčila nová koncepce, kdy se do jednoho pavilonu soustředily expozice producentů a dovozců vín včetně služby centrálního mytí skla a do navazujícího pavilonu vinařské technologie a vinohradnictví.
Oborovými skupinami veletrhu VINEX jsou sadbový materiál, vína hroznová, stroje a zařízení k výsadbě a pěstování vinic, pro zpracování hroznů a manipulaci s vínem, přístroje, zařízení pro hodnocení vín.

TRENDY 2006
Cílem nového projektu TRENDY je koncentrovat novinky a trendové potraviny na jediném místě, představit je širší odborné veřejnosti, umožnit konfrontaci s konkurencí a v neposlední řadě podpořit kvalitní české produkty pro moderní životní styl. Produkty budou prezentovány v pavilonu D v osvětlených vitrínách a opatřeny podrobným popisem včetně případného umístění stánku jejich vystavovatele. Připravuje se také speciální katalog TRENDY 2006. O atraktivní projekt je velký zájem. Čtyři měsíce před zahájením je přihlášeno téměř čtyřicet firem, mezi nimi například společnosti AGROTRADE, OLMA, UNIMILLS, PENAM, VÁHALA, PROVIO a další přední tuzemští výrobci potravin.
K dispozici bude i speciální katalog TRENDY 2006, ve kterém najdete všechny informace o prezentovaných výrobcích a firmách, včetně data uvedení na trh a důležitých informací o nutričních hodnotách a trvanlivosti výrobku.

Tradice a statistika
Oborová paleta příštího ročníku bude stejně kompletní jako v roce 2004, kdy se na brněnském výstavišti představilo 1.162 vystavujících firem z 41 zemí, čistá obsazená výstavní plocha přesáhla 26.000 m2 a branami areálu prošlo téměř 42.000  platících návštěvníků, z toho více než 23 % zahraničních. Většinu návštěvníků tvořili tzv. decision makers, kteří rozhodují či spolurozhodují o investicích a nákupech. Velký zájem projevila i mediální sféra, když se zaregistrovalo 415 novinářů z 11 zemí.

Doprovodný program
SALIMA – mezinárodní potravinářské veletrhy k sobě tradičně vážou bohatý doprovodný program, který je z velké části věnován aktuálním otázkám oboru.
Nosnou událostí bude mezinárodní konference „Bezpečné potraviny na společném trhu Evropské unie“, která očekává řadu VIP hostů z tuzemska i zahraničí. Projekt TRENDY 2006 budou provázet aktivity Platformy komisaře EU – Strava, fyzická aktivita a zdraví za přítomnosti VIP osobností. Ve spolupráci s obalovým institutem  SYBA se uskuteční 4. Evropská konference o novinkách a trendech v obalových materiálech, zaměřená na trendy v balení piva. V průběhu celého konání

 

projektu bude pod záštitou partnerů a podporujících organizací probíhat program doprovodných seminářů, konzultací a workshopů.
SALIMU už tradičně provází řada odborných soutěží. Nejznámější soutěž pro vystavovatele o nejlepší exponát Zlatá Salima bude vyhlášena 7.března večer. Svůj význam mají také soutěže pro nastupující generace jako je Gastro Junior Brno – Nowaco Cup, ve která se představují  nejlepší studenti oborů kuchař, číšník a cukrář.

Kdy na veletrh?
Kladná reakce ze strany vystavovatelů v roce 2004 na rozdělení dnů pro odborné návštěvníky, školy a laiky nás upevnily v této myšlence a i v roce 2006 bude pro všechny návštěvníky první dva dny konání veletrhů povinná registrace. Třetí den jen určen nejen odborníkům, ale také středním a vysokým školám je vyhrazen. Návštěvníkům z řad široké veřejnosti pouze poslední den konání veletrhů. Potravinářské veletrhy jsou především o jídle a pití a o technologiích, kterými jednotlivé produkty vznikají. A právě všeobecný zájem o tuto významnou oblast každodenního života je důvodem pro návštěvu SALIMY laickými návštěvníky. Ti jsou synonymem pro konečného spotřebitele, který má klíčovou úlohu pro mnohé vystavovatele. Pro návštěvnickou veřejnost bude zaměřena i celá řada doprovodných akcí.

Celodenní vstupenku pro první tři dny akce pořídíte za 500,-Kč, studentská vstupenka ve čtvrtek 9.března přijde na 200,-Kč. Poslední den akce je jednotné vstupné 100,-Kč. Máte-li zájem o návštěvu pouze soutěže Gastro Junior Brno – Nowaco Cup, zaplatíte za vstupenku 50,-Kč.

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA jsou pro potravináře skvělou příležitostí k upevnění vlastních pozic na tuzemském trhu stejně jako k vyhledání nových odběratelů v okolních zemích.


Dnes je sobota sobota 15. června 2024
svátek slaví Vít, zítra Zbyněk

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.