Cukrář.cz

ReklamaMezinárodní mistrovství ČR a SR na horských kolech pro pekaře a cukráře

19.08.2003 | Autor: red | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d

Generalní parner závodu

 

Název: Mezinárodní mistrovství ČR a SR
na horských kolech pro pekaře a cukráře
Termín: sobota 30. srpna 2003
Pořadatel: Cykloklub Morava Leština
Prezentace:

Leština - hřiště v pátek
od 17.00 do 22.00 hodin
V sobotu od 7.00 - 9.00 hod

Start: Leština hřiště 11.00 hod
Cíl: Leština hřiště; slavnostní
vyhlášení v 18.00 h.
Startovné: splatné současně s přihláškou 250,- Kč
do 23. 8. 2003 po tomto termínu 350,- bez nároku
na pamětní předmět
Trasa: 30 km - maximálně jezdivých
Občerstvení: na trati 1x + cíl, iontové nápoje

MAPKY TRAS

Kategorie:  
junioři (A) 15 - 18 let /r. nar.1988 -1985/ žáci, učni, studenti
muži (B) 19 let a více /nar. 1984 a starší
ženy (C) 19 let a více / nar. 1984 a starší
družstva mohou být i smíšená 3 členná
rozhoduje nejlepší celkový čas.
Každý účastník družstva se započítává
i do kategorie jednotlivců. Zvláštní
startovné za družstva se nevybírá!

POZOR! Měření času čipy. Každý si připraví zálohu 500,- Kč/1 bankovka = 1 čip, 2 bankovky = 2 čipy. Po závodě bude záloha výměnou ze čip vrácena

Ceny:

poháry a věcné ceny pro nejlepší
v každé kategorii
+ tombola startovních čísel

Nejlepší družstvo obdrží putovní pohár
„Mezinárodního mistrovství ČR a SR“

Zvláštní cena pro nejstaršího závodníka
a nejhezčí závodnici.

Podmínky: Všichni účastníci závodu musí splňovat podmínku,
že jsou žáci, učni, studenti potravinářského učiliště
nebo školy obor pekař, cukrář, mlynář u kategorie
juniorů. Závodníci a závodnice od r. nar. 1984 a starší musí být zaměstnanci, majitelé, samostatní podnikatelé,
učitelé, učňovští mistři ve firmách oborů pekař, cukrář, mlynář. Samostatné prodejní obchody se do těchto
skupin taktéž započítávají.
Přihlášky:

pouze písemně poštou nebo e-mailem s dokladem o zaplacení ve výše uvedeném termínu.

Elektronická přihláška

Přihlášky telefonem, faxem,
nejsou možné!!!

Název účtu: Cykloklub Morava
Číslo účtu: 183 121 971/0300
(ČSOB Zábřeh)

Variabilní symbol - rodné číslo, je možno platit za více osob. Kopii dokladu vlepte na přihlášku, originál vezměte k prezentaci. Platíte- li jedním dokladem za více osob, vložte všechny přihlášky do jedné obálky a zašlete
na adresu:

Cykloklub Morava
789 71 Leština
Přihlášku je možno podat i osobně a startovné
zaplatit v hotovosti na pekárně v Leštině.
e–mail:
ckmorava@seznam.cz

 

Informace: Zbyněk Palich tel. 777 625 021
nebo 281 021 420
Jiří Chlebníček tel. 603 807 746
nebo 583 411 295
:
Internet: www.cyklomorava.cz
e–mail:
ckmorava@seznam.cz
Doprovodný program: Pátek: promítání Maratonu 2002 a výklad tratí
Sobota: Country večer při táboráku
se skupinou „SLZA“
Podmínky závodu: Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky. Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem na přihlášce. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. Doporučuje se lékařská prohlídka a individuální pojištění!! Pořadatel se zavazuje, že osobní data závodníků neposkytně třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona.
Ubytování: hotely a ubytovny v Zábřehu, Šumperku a Mohelnici, jinak informace u paní Zdeňky Kolčavové na telefonu: 583 412 087. Je k dispozici ubytovna v místě startu, též sokolovna, škola, hřiště. Spacáky a karimatky s sebou. Možnost ubytování již od středy 27. 8. 2002.

Dnes je středa středa 24. července 2024
svátek slaví Kristýna, zítra Jakub

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.