Cukrář.cz

ReklamaSIGEP 2016 - Zmrzlinové stroje / - 4.

04.02.2016 | Autor: Jiří V. Řezáč | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d

 

Italský veletrh SIGEP bývá v podvědomí cukrářských zájemců většinově spojován s kopečky barevné chladivé pochoutky nebo s podobou zmrzlinové piruety. Navzdory tomu, že se jedná pouze o pravdu dílčí, je tomu skutečně tak, protože právě u stovek zmrzlinových stánků bývá návštěvník nejvíce počastován ať lžičkou nebo pohárkem toho, co si návštěvník s Itálií spojuje nejčastěji, a to se zmrzlinou všeho druhu. Aby se charakteristický osvěžující mls letních dnů správně a účelně vyrobil, je k tomu zapotřebí i správného a účelně pracujícího stroje. A těch je na rimimnské fieře rovněž přehršel. A jedním z nich je značka Frigomat, která má v Česku a Slovensku zastoupení prostřednictvím společnosti CESK a.s. se sídlem v Brně.

Ředitelem společnosti je pan Michal Černý, který bývá každoročně přítomen velké zmrzlinářské veletržní exhibici v Rimini, kde mu bylo v letošním roce předáno mateřskou společností čestné uznání za přínost pro společnost FRIGOMAT, do níž přispěl svými poznatky  a zlepšujícími postřehy z provozu výrobníků zmrzliny na českém a slovenském trhu. Více než dvě desetiletí strojních, vývojových  a technologických poznatků, násobených servisnímu zásahy v Polsku, Rakousku a Německu neušly pozornosti mateřské společnosti nalézající se v městě Guardamiglio v lombardské provincii, která ocenila svého zástupce čestnou plaketou za přínos kvalitního provozu a šíření dobrého jména a prestiže značky Frigomat v prostoru střední Evropy.

Zmrzlinové stroje jsou jednou z akvizic programu společnosti CESK a.s., mající v obchodním působení svého akční rádiusu mnohem dalekosáhlejší dosah. Kromě zmíněné zmrzlinářské a  cukrářské tématiky se společnost zabývá dalšími složkami gastronomické činnosti, mezi něž náleží vybavení restaurací, kdy v namátce se lze zmínit o sodobarech, chlazení na pivo a víno, myčkách a dalších součástí restauračního provozu. Do ní náleží takřka veškerý sortiment oblasti nápojové techniky mající v obsahu své nabídky kávovary, postmixy, výrobníky ledu a mnohé další. Dále bychom mohli pokračovat evidenčními systémy veškerého druhu nápojů, o zařízeních pro kanceláře a domácnost po servis a dodávku náhradních dílů.
Pohled přes Jadranské moře nás ale zavádí opět do veletržního prostoru veletržního areálu v němž probíhal v těchto dnech víceoborový veletrh SIGEP, kde společnost FRIGOMAT předváděla nabídku svých zmrzlinářských strojů.
KISS 5P Power Mixer – 5 pákový zmrzlinový stroj s nášlehovými čerpadly, mixery ve vanách. Vysoký výkon 75kg/h. 3 příchutě + 2x mix. Dostupný i ve verzi pro samoobslužný prodej s automatickým uzavíráním pák.

Řada GX je  unikátní projekt GELATO FRESH značky FRIGOMAT. Jedná se o prodejní vitrínu na zmrzlinu, kombinovanou s výrobníky zmrzliny G10. Celá koncepce tohoto výrobku stojí na "čerstvosti produkce" a výdeje zmrzliny. Integrované výrobníky zmrzliny nejen zmrzlinu vyrobí, ovšem následně také udržují. Z nich se také dále zmrzlina vydává. Výrobníky zmrzliny mají nezávislé ovládání i nastavení udržovací teploty. Tímto způsobem si lze takto vyrobit čerstvou zmrzlinu a čerstvou ji vydávejte. Zařízení je velmi jednoduché a atraktivní nejen vzhledem a použitím, ale také tím, že zákazníci přímo vidí do výrobníků zmrzliny a tedy se mohou přímo "účastnit" výroby.

LA GELATERIA IL FUTURO, neboli zmrzlinárna zítřka. Jak jsme svědky úžasného rozmachu digitální techniky současna, tak vyvstává velký otazník, jak tomu bude v nedalekém zítřku? Na tuto otázku nám dává odpověď, alespoň v oblasti výrobníků zmrzliny, a to již v dnešních dnech společnost FRIGOMAT.
Ve vývojové úvaze vznikl před čtyřmi léty nápad a jeho zdokonalování přineslo modelový stupeň s výrazným technickým navýšením jeho provozu. Tento digitální zázrak obdržel název Wimanager. Jedná se o softwar skýtající možnost servisu a seřízení stroje na dálku. Pro majitele tento způsob systému Wimanageru umožňje spravovat  kontrolu doby zapnutí a vypnutí stroje, kdy proběhl čistící úkon, v jaké výši za směnu bylo prodáno porcí, příchod i odchod zaměstnanců, či zda došlo během provozu k jakékoli závadě. V případě posledně jmenované varianty je v plném rozsahu o tomto druhu problému informován servis, který je schopen na dálku vzniklý problém odstranit.
Tento digitální zázrak je schopen u stálejší klientely odeslat libovolnou nabídku výrobního sortimentu na jakoukoli vzdálenost.
Systém dokáže rovněž prognostikovat  blížící se technickou potíž, kdy vyhodnotí dobu konce funkčnosti nějakého dílu a upozorní, že se blíží konec jeho bezporuchové činnosti, a tak díky včasnému a preventivnímu zákroku se mohou ponížit náklady na opravu poruchy.
Zmíněné informace tohoto druhu může majitel přijímat do svého počítače nebo mobilního telefonu.
Nová řada přístrojů je rovněž vybavena systémem selfservis neboli samoobslužný provoz, což je výdej zmrzliny na váhu ovládaný samotným zákazníkem, s platbou v závislosti na natočené hmotnosti.Tolik ve zkratce ve směru slibu pro tento rok, a jak v jeho realizaci obstáli "frigomatští" ve směru označeného futura?
Když jsme měli možnost vyslechnout v jakém rozměru se vše vypracovalo, lze říci, že svému slovu nejenom dostáli, ale předeslanou normu pokroku i překročili.
Původní možnost, i tak už v oblasti sci-fi, se rozšířila ve smyslu komunikace spojení stroj versus servisman, potažmo majitel. Dříve tento komunikační vztah probíhal na linii mobilního telefonu a SMS zpráv.  Dnes je možnost rozšířena o další digitální prvky typu internetu, ethernetu, GSM a Wifi.
A ověřovat lze fakta typu:

- příchod zaměstnanců do práce,
- kdy byl stroj zapnut,
- digitální počítadlo porcí,
- kde způsobil pracovník škodu nevhodnou manipulací a mnohé další.

Dále je možné prostřednictvím okamžitých zpráv od výrobce  obdržet veškeré aktualizace, které byly v souvislosti se strojem uvedeny do provozu, případně nastavit nově vytvořené parametry.
Technik může vidět i vnější prostředí stroje, které může mít souvislost s nepravidelností jeho chodu. Může na dálku vyhodnotit např. i vnější příčinu slabého výkonu, jenž může spočívat i v poruše elektrického přívodu následkem vypadnutím jedné z fází.
Pokrok digitálního věku překračuje už možnosti běžného lidského vjemu a to, co kdysi opravoval běžný opravář, je dnes záležitost vysoce specializovaného servisního technika na úrovni digitálně zaměřeného inženýra.
Mnohé z toho, co bylo ke spatření na riminském SIGEPU, bude mít možnost český zájemce si prohlédnout v Brně na Salimě, kde zastupitelská firma CESK a.s. bude rovněž přítomná, a to se všemi popsanými novinkami vyvinutými italskou společností FRIGOMAT.

Novou řadu zmrzlinových strojů GX si můžete prohlédnout na stránkách www.frigomat.cz, kde jsou uvedeny všechny technické parametry.

Zbývá ještě jeden malý dodatek, jenž je velký svým významem. Díky dobrému jménu společnosti CESK a.s., došlo k rozhodnutí ze strany generálního ředitele FRIGOMATU k jeho osobní návštěvě v Brně na veletrhu Salima.

 

 


Dnes je středa středa 24. dubna 2024
svátek slaví Jiří, zítra Marek

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2024 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.