Cukrář.cz

ReklamaÚspěšné bzenecké cukrářky na dolnorakouské soutěži

15.10.2009 | Autor: Marie Kučerová + J.Ř. z V. | Formát pro tisk | Zaslat mailem | Do oblíbených
fiogf49gjkf0d

6. října 2009 v rámci Dolnorakouské zemské výstavy v Hornu, změřili své dovednosti žáci oboru CUKRÁŘ z odborné školy v městě Baden (nedaleko Vídně) a z VOŠ, SOŠ a SOU ve Bzenci.
Jednalo se o kontaktní a družební setkání gastronomických zástupců dvou sousedních států, mající společnou část své historie, ve společenské akci nazvané DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2009.
Podtextem pořádaného kulturně společenského podniku je historický slogan: 
"Rakousko – Česko. Rozdělení - odloučení - spojeni",
vyplývající ze vzájemného postavení obou zemí vůči sobě, v dlouhodobé historii v jejich nejdůležitějších oblastech.
Od 18. dubna do 1. listopadu 2009 se města Horn, Raabs a česká Telč staly centrem nejrůznějšího dění.

Bzenecká odborná škola VOŠ, SOŠ a SOU, zaujímá v českém soutěžním rozměru velký prostor úspěchů, který je zdokumentován nejedním oceněním na předních tuzemských a světových soutěžních pódiích. Samotná vedoucí přípravy pro tuto zahraniční reprezentační soutěž a vedoucí učitelka odborného výcviku Marie Kučerová, vlastní ve své sbírce bronzovou medaili z gastronomické olympiády z Erfurtu.
Soubor takto provázaného výkonnostního potenciálu cukrářské jihovýchodní výspy naší vlasti, odjel do dolnorakouského města Horn, aby svým soutěžním příspěvkem reprezentoval Českou republiku.

O průvodní slovo na téma přípravy a průběhu soutěže jsme požádali vrchní odbornou učitelku bzenecké školy Marii Kučerovou.

Naše škola byla pověřena reprezentační povinností Česka, mající akcent důrazu na vzájemném porozumění mezi sousedními regiony obou stran našich hranic.
Nám připadl úkol na účasti v cukrářské soutěži, dle vypsaných propozic. Své dovednosti v oboru cukrář předvádělo 10 z žáků každé školy v soutěžních disciplínách:

1. modelování květů z mléčné marcipánové hmoty, minimálně 3ks
2. modelování zvířátek z mandlové modelovací hmoty 2x 2 kusy o hmotnosti 100 – 120g
3. zdobení perníčků 3 kusy tvaru srdce, hvězdy a terče o průměru 12-13 cm

  
 
    soutěžní výrobky Veroniky Kadubcové          soutěžní výrobky Ivany Mlýnkové

Na splnění všech 3. disciplín byl stanoven časový limit 3hodin.
Nápaditost a provedení hodnotila komise složená ze zástupců české i rakouské strany.

Za naši stranu to byli:
1. starosta Pavel Čejka
2  zástupce hospodářské komory Michal Švagerka
3. zástupce cechu – profesní organizace Miroslav Husák, předseda AKC
    Brno, šéfkuchař hotelu Internacionál Brno
4. odborník z praxe Pavlína Berziová, členka představenstva AKC ČR

Dvanáct bzeneckých cukrářek se pečlivě připravovalo pod odborným vedením školy. Některé musely více trénovat modelování, jiné zdobení perníčků. Důležité pro potenciál dobrého výsledku bylo, že všechny soutěžící pracovaly s pílí, odpovědně a s chutí, kdy se jejich přípravné úsilí posléze projevilo v soutěžním výsledku. Po generální zkoušce jsem byla s výsledkem přípravy spokojená, a dokázala jsem si na podkladě odvedené přípravy představit i dobrý výsledek.
Zaujatost reprezentujících cukrářek pro reprezentační úkol a vymazání bílých míst některých drobnějších nedostatků, dokázalo z přípravného kolektivu vytvořit výkonně kompaktní a nadějný celek, z něhož jsem jen velmi těžce musela vyčlenit dvě náhradnice.

 

Datum úterý 6. října, bylo termínem mezinárodní dolnorakouské soutěže. Ráno jsme již od 5-ti hodin nakládali všechno potřebné a o půl šesté vyrážel autobus směrem na 160 km vzdálený dolnorakouský Horn.
Kromě soutěžících, fanklubu z řad cukrářů, jsme vezli i členy komise za českou stranu. Jako tlumočnice nás doprovázely studentky hotelnictví.
Všechny účastníky přivítal předseda Hospodářské komory Dolního Rakouska MGr. Hartweg. Po přivítání a seznámení se s prostředím nám byly předány propagační materiály o městě Hornu a dolnorakouské Zemské výstavě, kterou jsme mohli  i zdarma zhlédnout. Samozřejmě, že  nejvíce času jsme věnovali sledování cukrářské soutěže a povzbuzování.
Soutěžící bzenecké cukrářky pracovaly celou dobu s chutí, s maximálním soustředěním a snahou o podání co nejlepšího výkonu.
Dle dosaženého výsledku, lze říci, že jejich studijní činnost na škole, přípravná fáze ve Bzenci a přímá snaha v samotné hornské soutěži, byla korunována jejich cenným výstupem na stupně vítězů.

1. místo a cenu publika získala Carina Jindra z badenské školy - Rakousko
2. místo  - Veronika Kadubcová VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec ( na obr. vlevo)
3. místo – Ivana Mlýnková VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec (na obr. vpravo)
Na pravém obrázku se nalézá rovněž starosta Bzence Pavel Čejka(vlevo) a starosta Hornu

Zhodnotit výsledky všech 20-ti zúčastněných nebylo vůbec jednoduché, jak svorně uvedli všichni členové komise. Všem komisařům bych chtěla poděkovat, a to jmenovitě Pavlíně Berziové a Mirku Husákovi, kteří zastupovali ASOCIACI KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR, starostovi Bzence Pavlu Čejkovi a zástupci hospodářské komory JMK Michalu Švagerkovi.
S přihlédnutím k atmosféře, duchu akce a soutěžním dílům, včetně našeho kvalitního umístění, lze konstatovat, že to byla z české strany velmi zdařilá akce.
Své tvrzením opírám o přímý poznatek z předsoutěžního i soutěžního zákulisí a prostředí. Mé poděkování míří především do řad soutěžících a chci touto cestou všem zúčastněným reprezentantkám naší školy a zároveň i republiky, vyjádřit své uznání za poctivou přípravu a soutěží ztvárnění, při kterém se navíc mnoho dalšího naučily, kdy navíc hodnotím velmi pozitivně jejich nadšení pro věc a zdravou bojovnost.
V konkrétní mluvě lze v obecnosti říci, že práce bzeneckých cukrářek se vyznačovala velmi pěkně zdobenými perníčky. Květy z mléčné modelovací hmoty vynikaly pečlivou vypracovaností a jejich naaranžovanost do elegantních kytiček působila velmi věrohodně a profesionálně.
Co se týká modelování zvířátek, tak jsme se zase něco přiučili od Badenských.

Vycházím z dlouhodobého poznatku, že na celé akci bylo nejdůležitější předat si zkušenosti  tak jak si je předáváme již o dlouhou dobu10 let, kdy takto dlouho trvá družba mezi cukráři z Badenu a Bzence.
Na slavnostním vyhlášení, které probíhalo na náměstí Kirchenplatz, obdrželi všichni soutěžící diplom za účast v soutěži a upomínkový předmět z křišťálu od firmy Strasberger. Nejlepší, kteří se umístili na prvních třech místech, získali poháry, kdy rovnakou metu obdržela i nejúspěšnější účastnice v ceně publika.
DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2009, jejíž součástí byla i námi absolvovaná soutěž, se z našeho pohledu vyznačovala nejenom odborným kláním a získanými poznatky, ale jednalo se zároveň i o upevnění jazykových znalostí žáků a posílení česko – rakouských vztahů.

Podrobné informace o akci DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2009, naleznete na www.dolnorakouska-vystava.cz


Dnes je úterý úterý 3. října 2023
svátek slaví Bohumil, zítra František

Top 5 měsíce

Reklama

Reklama Eiskon

Reklama

Reklama

(c) 2001-2023 Větrník, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kurzovka.