Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Perníková živnostnice JaJa

Autor: Jiří Řezáč z Větrníku
Datum vydání: 23.11.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=991

Živnostníkem roku pardubického kraje se pro 2007 stala nositelka věhlasné perníkářské tradice východočeského regionu paní Jarmila Janurová, která do své firmy JaJa vložila kromě lásky k této pochutině...

fiogf49gjkf0d

Živnostníkem roku pardubického kraje se pro 2007 stala nositelka věhlasné perníkářské tradice východočeského regionu paní Jarmila Janurová, klikni zde, která do své firmy JaJa  vložila kromě lásky k této pochutině, rukodělného umu a dříčské obětavosti i prvé stejnoznějící slabiky svého jména a příjmení, tvořící její název.
Primát tohoto druhu není v profesní kariéře paní Janurové první. Pohár prvenství v podobné anketě vydobyla šéfka perníkářské výrobny z pardubického Svítkova již v roce 1998, ale pod odlišným titulem soutěže - Podnikatel roku -, a to v oblasti Pardubicka.
O rok později rozšiřuje pardubická perníkářka finálové řady stejnojmenné soutěže s regionálním místem určení tenkrát ještě východočeského kraje.
Rok pozdější byl ve znamení obdobné účasti širšího finále, ale pod názvem soutěže Manažerský fond.
Od roku 2001  je jméno paní Janurové a potažmo i název JaJa, trvale zapsáno do  katalogu úspěšných podnikatelů Ernst Young.
ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007 byl vybírán odbornou porotou podle výběrových kritérií originality, věhlasu, provozní stability a významu firmy v regionu. V krajském pardubickém kole se o regionální titul ucházelo 220 živnostenských subjektů.

Svůj prvý krok na živnostenskou scénu učinila paní Janurová v roce 1991, kdy tato krůčej byla vstoupením na velmi tenký podnikatelský led, jehož zpevněním ovšem bylo její předchozí dlouholeté působení v pardubické pekárně Melartos, v jejíž výrobních prostorách se věnovala zdobící činnosti.
V prvotní stati ve výčtu vkladu paní Janurové zazněla zmínka o dříčské obětavosti. K této vlastnosti lze připojit i další charakteristiku letošní první pardubické živnostnice, kterou je cílevědomost a vytrvalost. Zde je na místě připomenout místo jejího zrodu a pracovní zařazení jejích rodičů. Byl to Zlín, kde otec i matka pracovali u samotného Bati. A zde se zřejmě odvíjí dědičný gen přístupu k práci, který za dvě generace vykrystalizoval do ocenění nejlepšího živnostníka kraje.
Perník značky JaJa nese osobitý rukopis tvůrčího záměru paní Janurové, která v předpolí podnikatelského záměru prošla lány poznatků o pochutině z medu, mouky a koření. Právě včelí produkt je zásadovou příměsí v perníku značky JaJa, bez inverze cukru. Desítky různorodých perníkových motivů lze vyčíst v nabídkové listině perníkářské firmy, která se vyznačuje počtem 25 zaměstnanců, v absolutní většině ženského pohlaví, nesoucí své specifické problémy. K ní náleží samotní Janurovi na čele se zakladatelkou firmy, manželem v pozici technologa, snachou Ilonou, klikni zde, výbornou výtvarnicí jejíž zdobící umění vyplňuje v podobě soutěžních diplomů a pohárů obsáhlé plochy zdí firemních prodejen. Vzrůstající požadavky firmy si vynutily i vstup syna do provozního procesu, jenž pověsil na hřebík firmu s automobilovým příslušenstvím. Na scénu perníkářského království vstupuje i kralevic Tomáš, vnuk jevící již od útlého mládí sklon k perníkářské a podnikatelské tvorbě.
Výrobní repertoár firmy JaJa je velmi obsáhlý, kdy k prvnímu hlasu klasiky zdobeného perníku přizvukuje silou forte i druhý  hlas perníkových plněných dezertů, s doprovodnou intonací marcipánových kreací.
Osobitost a kvalita je nekompromisní krédo první živnostnice Pardubic, které má odraz v exportním objemu do zahraničních prostorů Německa, Rakouska, Ukrajiny, Itálie, ba i amerického Texasu. Exportní objem by mohl doznat i svého navýšení, ale brání tomu jeden malý háček. Některé zahraniční firmy by od Janurů rády odebíraly ve velkém, avšak s podmínkou, že pardubický výrobek ponese jejich firemní štítek. A tady narazila kosa na kámen! Firma zakladatele je jeho dalším dítětem, které není zbožím na prodej. Paní Janurová je na svou firmu a kvalitu z ní vycházející hrdá. Její duše hovoří jasnou a nesmlouvavou řečí: "Nabízejte si co chcete, ale perník z naší firmy půjde pouze pod naším označením a žádným jiným!"
A to je nejenom krédo, ale i vizitka kvality a významu pardubické perníkářské firmy JaJa, spojené s letošním krajským titulem  Živnostník roku 2007.


Vytisknuto dne 15.6.2021 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku