�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon recept - Oechov zvora

Autor:
Datum vyd�n�: 07.12.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=998

100 g msla (pokojov teploty), cukru a soli uhnteme runm hntaem, rozlehme vejce, pidme mouku a uhnteme tsto, kter vlome do flie a nechme odleet v chladu jednu hodinu.

fiogf49gjkf0d

Suroviny pro 50 ks

150 g msla (z toho 100 g pokojov teploty)
50 g cukru
sl
1 vejce
200 g mouky
400 g rznch oech
80 g medu
100 g ttinovho cukru
100 ml lehaky

Pprava

100 g msla (pokojov teploty), cukru a soli uhnteme runm hntaem, rozlehme vejce, pidme mouku a uhnteme tsto, kter vlome do flie a nechme odleet v chladu jednu hodinu.

Sms oech hrub nasekme. 50 g msla, medu, cukru,  a lehaky za stlho mchn vame 3 minuty. Vmchme oechy a sejmeme ze sporku.

Plech (28x20), nebo dortovou formu (prmr 28 cm) vylome paprem na peen, poprme moukou a vyplnme tstem.
V pedeht troub pi teplot 200 C (se vzduchovm obhem 180 C) na 2. podla od spodu pedpkme 20 minut.

Na pedpeen tsto vlome oechovou sms a peeme 15 -18 minut. Na plechu, i ve form nechme vychladnout a nakrjme na jednotliv kusy 5x3 cm.

Kuchask recepty naleznete na naem dalm portlu www.GastroNews.cz


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku