�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP SVTOV CUKRSK MISTR

Autor: Ing.Jan Voda ICS
Datum vyd�n�: 10.10.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=988

Od 26. do 30. ledna 2008 se na vstaviti v Rimini kon 29. ronk Mezinrodnho veletrhu zmrzliny, cukrstv a pekask produkce

fiogf49gjkf0d

 

Od 26. do 30. ledna 2008 se na vstaviti v Rimini kon 29. ronk Mezinrodnho veletrhu zmrzliny, cukrstv a pekask produkce

Na programu je tak tet ronk Svtovho pohru zmrzliny

Nadle se roziuj oblasti vnovan cukrstv a pekastv

Vjimen zahranin ast dky investicm a obchodnm stm ve vce jak 19ti zemch


Rimini, 26. dubna 2007 Od Soboty 26. do stedy 30. ledna 2008, organizuje Rimini Fiera 29. SIGEP Mezinrodn veletrh umleck zmrzliny, cukrsk a pekask produkce. Veletrh se tentokrte uskuten ponkud pozdji ne obvykle, nebo jeho termn byl vybrn tak, aby pln uspokojil organizan poadavky vystavujcch firem po obdob Vnonch svtk.

Veletrh dosahuje mezinrodnho vznamu na poli umleckho cukrstv, zejmna s vdm svtovm postavenm v sektoru zmrzliny. Pot, co SIGEP uzavel ronk 2007 s novm rekordem nvtvnosti (92.938 10% nrst oproti 2006), pibliuje se ke svmu tictmu vro s clem vytvoit stle stabilnj a komplexnj obchodn pehldku, otevraje se stle ir asti zahraninch len oboru, jejich slo narst kadm rokem (v roce 2007 doshla zahranin ast celkovho potu 14.464, co je o 23%vce ne 2006, celkov ze 123 zem).
Vzhledem k tomuto narstajcmu cli, pedevm na front mezinrodn asti, rozil SIGEP svou s spolupracovnk, kte se nyn nachzej ve Velk Britnii, Nmecku, Rakousku, vcarsku, Chorvatsku, Bosn a Hercegovin, Srbsku a ern Hoe, Makedonii, ecku, Belgii, Francii, esk Republice, Slovensku, Maarsku, Polsku, Spojench Sttech a Izraeli.

Internetov przkum Rimini Fiera zamen na zkaznky SIGEPu 2007 potvrdil spch veletrhu, kdy 85% dotzanch shledv svou nvtvu veletrhu jako vysoce pozitivn. 91% nvtvnk SIGEPu m ve svch spolenostech rozhodovac pravomoc a 63% tvo vrn astnci rznch edic veletrhu. Zjem projeven v rznch sektorech ukazuje rozmach zmrzliny, kter postupn pedstihuje cukrsk a pekask sektor.

Na veletrhu SIGEP je cel mistrovsk cukrsk emeslo vyzdvihovno ve veker jeho tvorb, kreativit a obchodnch podobch: nstroje a pstroje, psady, vzdoba a vybaven, dekorace, doplky, sluby, publikace a mediln inzerce. Vedle vstavn plochy o rozloze 90.000 m2, na kter se bude v roce 2008 nalzat minimln estnct hal (v porovnn ke trncti v minul edici), SIGEP tradin uvd specializovan akce, jejich astnky jsou velc misti cukrskho umn a jsou tedy skutenmi referennmi body pro pvrence oboru z celho svta.

Oblast zasvcen zmrzlin bude hostit tet ronk Svtovho pohru zmrzliny (27. a 28. ledna, v partnerstv s CoGel Fipe), s clem potvrdit Italsk umstn na nejvym ze stup vtz. V souasn dob se vybraj tmy, kter budou soutit, a s nejvt pravdpodobnost se v nadchzejcm ronku poprv zastn na. Sout Pchu roku, podporovan SIGA, byla ji potvrzena a bude se soustedit na lskov oech.

Na front cukrovinek a sladkost, oblasti, kter ve svt SIGEPu rozhodn expanduje, budou opt iniciativy Cukrskho fra, koordinovanho Castalimenti, pedstaven pro profesionly oboru, s ochutnvkami excelentnch cukrovinek.  Bude se tak konat ampiont, zvody a tradin bude pozornost vnovna uovskm kolm na SIGEP GIOVANI udlosti pro mladistv. Velk oekvn se obrac k dal nov velkolep udlosti na Frum je bude zahrnovat vrcholn mezinrodn jmna.

V pekaskm sektoru bude, navzdory rozhodnut uspodat jej kad dva roky, SIGEP Bread Cup (Chlebov pohr SIGEPu, koordinovan Klub Arti&Mestieri) na ronku 2008 zpt, dky vjimenmu spchu mezi nvtvnky minul edice, pi asti nad 15.000 divk. Opt se zde utkaj pekai z celho svta.

SIGEP tak pokrauje se svou podporou (v roli akademickho partnera) kurzu pro architekty POLI.design Food Experience Design na Milnsk Polytechnice (kter zan v zi 2007). Toto je nov specializace zaveden, aby byla vymleny, designovny, vybaveny a dekorovny msta prodeje jdla a npoj s novtorskmi metodami.

Pro dal informace kontaktujte:

Ing.Jan Voda ICS
Zastoupen Rimini Fiera S.p.A. pro R a SR.
Wolkerova 9, 160 00 Praha 6
Tel. +420 224312163
Fax: +420 224312164
e.mail: jan.voda@gmail.com
www.ics-prague.cz


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku