�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


OSLAVY SV. VAVINCE 2007

Autor: AKC R
Datum vyd�n�: 09.08.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=985

11.8.2007 pod poboka AKC R Praha a stedoesk kraj pod ztitou statutrnho msta Kladna 10.ronk Oslav svatho Vavince. Ty se budou ji po tvrt konat na Kladn, na zmku a jeho pilehlch prostorch a restauraci Klub stodola.

fiogf49gjkf0d

11.8.2007 pod poboka AKC R Praha a stedoesk kraj pod ztitou statutrnho msta Kladna 10.ronk Oslav svatho Vavince. Ty se budou ji po tvrt konat na Kladn, na zmku a jeho pilehlch prostorch a restauraci Klub stodola.

V loskm roce jsme mohli vidt mnoho sout nap. pivn tafetu,bh kucha a cukr, pojdn knedlk a meloun a sout v carvingu - dekorativn vyezvn do ovoce a zeleniny.

Jako v pedchozch roncch oslav vech kucha a cukr bude pipraven bohat zbavn program a spousta sout nejen pro mistry kulinskho umn, ale i pro pchoz nvtvnky.

HLAVN MENU:
   
Oslavy sv. Vavince 2007: oficiln program / mapa (*.pdf 1,5Mb)
Gastro Vavinec 2007: Studen kuchyn (sout jednotlivc) propozice
Studen kuchyn - pihlka
Tepl kuchyn (sout tm) - propozice
Tepl kuchyn - pihlka
Doprovodn akce
 a soute:
Vavineck melounovn
Vsledky:  
Ronky: 2007 / 2006 / 2005
Fotogalerie z jednotlivch ronk: 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001
Partnei akce:


mediln partner


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku