�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pekai: Zdrame chleba a o korunu

Autor: Martin Mak
Datum vyd�n�: 05.06.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=981

Chlb me zanedlouho stt a o korunu vc. Dvodem je dvojnsobn zdraen klov suroviny - ita - po losk nerod. st peka pipout i rst cen rohlk nebo housek, protoe jednak o tetinu zdraila i penice, a navc se zvyuj ceny energi

fiogf49gjkf0d

Chlb me zanedlouho stt a o korunu vc. Dvodem je dvojnsobn zdraen klov suroviny - ita - po losk nerod. st peka pipout i rst cen rohlk nebo housek, protoe jednak o tetinu zdraila i penice, a navc se zvyuj ceny energi.

Peivo naposledy vrazn podrailo loni v lt.

Rozhodne erven

Pekai o budoucm chystanm zdraen mluv opatrn. U jednou toti dostali za oznmen, e chystaj zdraovn, pokutu od antimonopolnho adu.

"V kvtnu budeme mt jasno, zda k prav cen pistoupme, u jakch vrobk a o kolik," ekl vera editel pekren Penam Jaroslav Kurk. Druh nejvt pekrensk spolenost v esku pedpokld, e chleba by mohl podrait o desetihale a koruny na kilogram.

Rst cen pipout i jednika tuzemskho trhu, spolenost United Bakeries, zasteujc dve samostatn firmy Odkolek a Delta pekrny. "Ceny peiva jsou dlouhodob podhodnocen, zvednout by je poteboval kad peka v zemi," prohlsil mluv spolenosti Jaroslav Pomp.

Stejn to vid Podnikatelsk svaz peka a cukr, hjc zjmy mench firem.

"Nejde jen o ito, ale i dal vstupy - mzdy, pohonn hmoty, elektinu i plyn. Pitom sebemen zven ceny ropy se okamit promt do zven ceny pohonnch hmot, ale dlouhodob vlivy na n obor se nm poda promtnout do cen sotva jednou do roka," k pedseda svazu Stanislav Musil.


 
Ceny peiva ovlivuj pedevm obchodn etzce. Ty se zdraovn brn - ale silnm dodavatelm nakonec vyjdou vstc. "U jsme v pozici, e nm etzce pouze neoznamuj nkupn cenu, ale u o n meme vyjednvat," k Kurk.

Penam pronik do ech

Penam zatm ovld asi deset procent trhu, United Bakeries dalch dvacet. Zatmco United Bakeries spn pronikaj i do Maarska a Polska, Penam zatm posiluje pozice na eskm a slovenskm trhu. Vera oznmil koupi zpadoeskch pekren KLS Klimentov. A potvrdil, e u v listopadu spust provoz prvn robotizovan pekrny v obci Herink u Prahy.

"Cel vroba bude automatick. Pota nadvkuje sloen smsi, stroje namchaj tsto, upeou, zchlad a zabal peivo - a lidsk ruka se ho dotkne a pi doprav," vysvtluje Kurk. Modern technologie umon i vrobu novinek. "Zavedeme napklad vrobu chleba s tdenn trvanlivost, ale bez konzervanch ltek."

Celkov investice do nov pekrny peshne 470 milion korun - a i to je dal z dvod, pro Penam uvauje o zdraovn.

"U ns stoj chleba 18 korun, v Nmecku v pepotu 56. Jist, e tu jsou ni pjmy spotebitel, a tak mme ni mzdov nklady. Ale mzdy pod rostou, a za obil nebo technologie platme dodavatelm stejn jako Nmci," k Kurk.

Zatm m Penam osm pekren na Slovensku a devt v esku, pesnji na Morav. Nov pekrny tak znamenaj prnik do ech, kde chce Penam nejdle do dvou let zskat dal dv a ti pekrny. Krom toho vlastn i mlny, tstrnu a s prodejen peiva. Zzem pro suroviny m v mateskm agrochemickm holdingu Agrofert, jen je i jednm z nejvznamnjch obchodnk s obilm.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku