�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Bl sobota

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 05.04.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=967

V sobotnm dni za svtn
vylo slunce na obzoru,
vak den byl pln skomrn,
a u mnohch v duch bolu.

fiogf49gjkf0d

V sobotnm dni za svtn
vylo slunce na obzoru,
vak den byl pln skomrn,
a u mnohch v duch bolu.

Ti co byli mysli zbon,
poctili v nitru citu,
jak by bylo snad cos mon,
e noc protne svtlo svitu.

Byli vak i spokojenci,
kterch bylo ponejvce,
lid prost, ozbrojenci,
e ji nen Krista vce.

Kdo neroven jejich svta
navc bohat  du, mysl,
- nech je po nm vn veta, -
tak pokad prost mysl.

V hrobu skalnm tlo le,
zabaleno v pltno bl,
uvit by bylo st
e brz pijde velk chvle.

Vchodu skly balvan ste,
a opodl ohe ho,
u nj msk hldka le
- v hrobu se zrod djin tvo. -


Vytisknuto dne 09.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku