�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zmrzlina Zabaglione

Autor: Ing. Karel Hamer
Datum vyd�n�: 01.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=96

Mezi tradin italskou zmrzlinu pat i zabaglione, co je zmrzlina na zpsob chuti vajenho koaku. Historie tto chuti dajn sah a do 15. stolet

fiogf49gjkf0d
Mezi tradin italskou zmrzlinu pat i zabaglione, co je zmrzlina na zpsob chuti vajenho koaku. Historie tto chuti dajn sah a do 15. stolet, kdy v t dob slavn italsk vojevdce Giovanni Baglioni dorazil se svm vojskem do oblasti kolem Reggio Emilia a jeliko mu doly zsoby jdla, poslal vojky aby sehnali nco k jdlu. Ti vak sehnali pouze slepi vejce, med, bl vno a rzn byliny, kter rostly v okol. Z nouze nechal vojevdce z tchto surovin pipravit jakousi sladkou polvku a rozdal ji mezi vojky, kterm kupodivu zachutnala. Tak vznikla sms, kter pozdji zaala bt pouvna i k vrob zmrzliny, a byla pojmenovna po slavnm vojevdci. Postupnm uritm zkomolenm vznikl nzev zabaglione. Jedn se tedy o typickou italskou specialitu z oblasti Reggio Emilia, kter se rozila (zejmna ve form zmrzliny) nejprv po cel Itlii, ale v dnen dob ji zn cel Evropa, a i u ns konzumentm zmrzliny velice chutn.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku