�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okoldov Elvis Presley

Autor: Jan p
Datum vyd�n�: 23.03.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=953

okoldov gigant, firma Hershey's, uvede letos v ervenci na trh "omezen poet" okotyinek, jejich pchu simuluje nejzamilovanj jdlo Elvise Presleyho - sendvi s burkovm mslem a vrstvou bannu.

fiogf49gjkf0d

okoldov gigant, firma Hershey's, uvede letos v ervenci na trh "omezen poet" okotyinek, jejich pchu simuluje nejzamilovanj jdlo Elvise Presleyho - sendvi s burkovm mslem a vrstvou bannu. Naasovn produktu s podobenkou legendrnho rokenrolovho zpvka na obalu nen nhodn. Letos v srpnu uplyne 30 let od chvle, kdy z na planety Elvis Aaron Presley odeel.

Nen to jist prvn ppad, kdy si organiztoi slavnostnch vro - okoldovny Hershey's spolupracuj se sprvci zpvkova ddictv, Elvis Presley Enterprises - pipomnaj zesnul hudebn legendy pes aludek. Kdy ml rakousk skladatel Wolfgang Amadeus Mozart loni touhle dobou kulat 250. narozeniny, salcbursk mlkrny pily - vedle tradinch a proslavench cukrskch Mozartkugeln - s Mozartovm jogurtem s pchut nugtu a marcipnu. A mstn eznk Stefan Fuchs uvedl na trh Mozartv prek - dajn ve tvaru housl.

Zatmco v Praze, Vdni, Londn a dalch mstech Evropy se podaly slavnostn koncerty a uvdla se nov nastudovn mistrovch oper, v obchdcch Mozartova rodit se nabzely tak speciln suvenry jako Mozartovo pivo, Mozartovo vno z Langlois a vafle v novm balen. Prodvaly se tak vron Mozartovy golfov mky a lahviky parfmu. V limitovan edici, jak jinak.

Od samotnho skladatelova vro si krajant poadatel tehdy slibovali ist zisk 50 milin euro. Co potom me vynst leton rok apotola rokenrolu? Bez podceovn naich soused a Mozarta nen Rakousko - ve srovnn s finannm zzemm Elvisovy vlasti - mstem pro opravdov "pietn byznys".

Elvisv tden

Nejrozshlej oslavy v hlavnm mst sttu Tennessee vak spadaj na takzvan Elvisv tden, kdy si zde destky tisc nvtvnk z celho svta kadoron pipomnaj hudbu, neuviteln hlas a charisma umlce, kter v Gracelandu 16. srpna 1977 ve dvatyiceti letech na toalet zkolaboval. Fanouci oficiln podali, aby tohle datum bylo vyhleno za sttn svtek, a domorodci z Memphisu jejich kadoronmu setkn pezdvaj "Tden smrti".

"Je to pleitost pro lidi ze vech kout planety, aby se setkali, podlili se o sv vzpomnky a pipomnli si jednu z nejslavnjch ikon Ameriky," uvedla loni Bushova prezidentsk zdravice rokenrolovm pznicm. V konferennch slech v centru msta budou i letos rokovat pedsedov stovek Elvisovch klub z celho svta a poprv se v Memphisu bude konat tak oficiln sout o nejlepho Elvisova dvojnka, jej pedkola probhnou v Kingov roditi v mississippskm Tupelu a v kanadskm Ontariu. Organiztoi se od nkdy kovitch impersontor dosud distancovali, nyn vak doufaj, e pehldka nejvrnjch kotlet, rozpohybovan pnve a boskho hlasu pithne mlad generaci.

Hlavn akce vak tradin zanaj a v pedveer osudnho dne, kdy se ped branou Gracelandu loni selo na 50 tisc pznivc popkulturnho symbolu. Se svkami a za doprovodu reprodukovan hudby vejdou poutnci v prvodu po dlouh pjezdov cest do "Zahrady rozjmn", kde je jejich idol s nkolika pbuznmi pohben. Pravideln astnci oblben viglie ostatn tvrd, e atmosfra masovho setkn pipomn sraz jedn velk rodiny. V roce 2003 tady ti nejoddanj stli v silnm deti.

Leton jubileum m ve mst vrcholit specilnm koncertem (VIP lstky za necelch 500 dolar), kde bude pomoc videotechniky vzken Elvis zpvat za doprovodu ivho orchestru. U v polovin prosince poadatel tvrdili, e na pamten pedstaven prodali dv tetiny lstk.

"30. vro Elvisova odchodu nm pome pozvednout Elvisv fenomn do jet zvratnjch vin," k tiskov zprva Elvis Presley Enterprises, je avizuje nov CD kolekce Kingovch hit, dvdka ivch koncert a film, stejn jako vydn dalch upomnkovch pedmt.

Je Elvis naivu?

estnctho srpna 1977 v pl tvrt odpoledne prohlsili lkai v Baptist Memorial Hospital v Memphisu Elvise Presleyho za mrtvho. Bylo mu 42 let a vil pes 120 kilogram. Od tohoto okamiku, kter se zd bt logicky nevratnm bodem v biografii slavnho zpvka, zaala vlna spekulac a spikleneckch teori, kter neustala dodnes.
st z nich se tk jeho smrti. Lkai v Memphisu prohlsili, e zemel na srden arytmii zpsobenou vtm mnostvm nvykovch ltek. Pozdji se objevily teorie, e smrt zpsobily kodeinov tablety, kter dostal od svho zubae a na n byl alergick, i e trpl rozenm srden komory nebo e ml rakovinu kost.

Debata se v zsad soustedila na dva body - zda ml Elvis Presley nemocn srdce nebo jinou vnou nemoc, i zda jeho smrt byla zpsobena pedevm pijatmi medikamenty nebo drogami. Pozstal a ptel se celkem logicky piklnj k verzm, kter spadaj do prvn skupiny, ada autor se vak sousteuje na jeho pote s drogami. Nejdle asi zael Albert Goldman, kter v knize Elvis: The Last 24 Hours (Elvis: Poslednch 24 hodin) tvrd, e Presley spchal sebevradu pedvkovnm a e ped pjezdem lka a policie byly odklizeny zbytky drog a pouit jehly.

Jet populrnj jsou vak spekulace o tom, e Elvis stle ije. Existuje mnostv lid, kte tvrd, e jej vidli po letech od jeho smrti. Za jeden z dleitch fakt teba povauj zastnci teorie o ivm Elvisovi informaci o mui, kter si nedlouho po oficilnm oznmen zpvkovy smrti objednal na jmno Jon Burrows (co byl pseudonym, pod kterm zpvk obvykle cestoval) letenku do Buenos Aires.

Zvlt ivnou pdu poskytla tmto spekulacm v roce 1988 kniha Gaila Brewera Giorgia Is Elvis Alive? (Je Elvis naivu?), kter se dostala mezi deset nejprodvanjch knih ve Spojench sttech. Pozoruhodn bylo i snaen dvou britskch bulvrnch list - The Weekly World News a The Sun - vytvoit dojem, e Elvis skuten v roce 1977 nezemel a e maj detaily o jeho dalch osudech, vetn tk zlomeniny nohy pi motocyklov nehod a skutenm mrt v polovin 90. let. Ve Spojench sttech se njakou dobu vyslal televizn poad zamen na sbr vech dkaz, e Elvis nezemel. Dodnes je o tom pesvdeno mnostv lid a svdci, kte jej napklad poznali v obyvatelch rznch tulk pro pestrl, povaj stle znan dvry. Elvis tedy skuten ije - alespo na strnkch novin, knih a v televiznch poadech. (mkr)


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku