�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


DOMC PEKRNY

Autor: Jan Bernek
Datum vyd�n�: 21.03.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=951

Chcete-li mt rno ke sndani erstv krajc s kupavou krkou, a nebydlte zrovna vedle pekrny, mete si upct svj bochnk pkn doma v kuchyni. Mal pec na chleba se jednodue ovld i udruje.

fiogf49gjkf0d

erstv chlb z vlastn pece

Chcete-li mt rno ke sndani erstv krajc s kupavou krkou, a nebydlte zrovna vedle pekrny, mete si upct svj bochnk pkn doma v kuchyni. Mal pec na chleba se jednodue ovld i udruje. A navc - vlastnorun udlan chlb chutn lpe.
Hlavn devizou domcch pekren na chleba je jednoduchost ovldn a pocit, e si "bo dar" mete doma upct, kdy se vm zlb. Na trhu se daj tato zazen podit od patncti set do ty tisc korun. Dra modely se vyznauj nerezovm povrchem a konzervativnjm vzhledem, funkcemi vak tolik rozdln nejsou. Vechny umouj nastavit start vroby na uren as. Ta pak zahrnuje hnten tsta a peen, po nm nsleduje zvukov signl, kter obsluhu upozorn, e je pokrm hotov. Pece vyrb firmy specializujc se na domc a kuchyskou techniku, napklad Moulinex, ETA, DOMO, ale teba i Panasonic.

Jenom nasypete suroviny

Pprava chleba je jednoduch. Do pece sta vloit pec vanu s nepilnavm povrchem a nasadit hntac hky. Pak u peka-amatr jen nasype peliv naven suroviny (nejastji mouka, drod, sl, cukr, voda nebo mlko), vybere sprvn program, velikost bochnku (zpravidla od 750 do 1300 gram) a barvu krky (svtl, stedn nebo tmav). Samotn proces pemny surovin v chlb lze sledovat pomoc sklennho oknka, stejn jako je tomu pi pprav jdel v klasickch horkovzdunch troubch.

Pstroj naped celou sms pedeheje, aby se lpe namnoily kvasinky, pak uhnte z ingredienc tsto, nech jej nakynout a na zvr upee. Vsledn as se pohybuje kolem t hodin. Zle na zvolenm programu a typu pipravovanho chleba.

Energetick spoteba domcch pekren je nzk. Podle zkuenost uivatel vychz jedno peen piblin na dv koruny, a to i v ppad, e jde o velk bochnk (1,3 kilogramu) s nejtmav krkou. I se surovinami tak vychz domc chlb na srovnatelnou stku jako ten kupovan, tedy kolem dvaceti korun. Domc ale vydr dle mkk a dky kvalitnm surovinm, kter se v sriov vrob nahrazuj levnjmi, bv i chuov odlin. Doma upeen bude o nco vlh ne ten z klasick pekrny, protoe ve velkch pecch je vlhkost ni.

Na velikosti zle

Pi nkupu pekrny je dleit zohlednit objem pec ndoby. Pro tylennou rodinu je vhodn takov model, kter zvldne upct 1,3kilogramov chlb. Menmu potu jedlk posta teba polovin velikost.
Svou roli hraje i konkrtn znaka a tm pdem rozdln dostupnost servisu. Nkter firmy vak vyrbj pece pro vce znaek, napklad modely ETA, AFK, Clatronic a Homefriend pochzej z jedn tovrny a li se pouze logem a vzhledovmi detaily.
Pece se tak odliuj potem hntacch hk. Ten se projev pedevm na konen podob bochnku. Dva hky vytvo kvdr, zatmco s jednm hkem se ve vsledku dokte spe krychlovho tvaru. Dvouhkov pece ale obvykle lpe hntou tsto.

Pekrny mvaj teba tinctihodinov asova, kter umouje nastavit start peen a zajist vm tak erstv chlb hned po probuzen nebo po nvratu z prce.

Pe? Nic sloitho

itn pstroje nezabere moc asu - nen toti skoro vbec poteba. Vnitek je vyroben z nepilnavho povrchu a po vyklopen upeenho bochnku bv forma v podstat ist. Posta ji jen ott suchm ubrouskem a vyndat hky, pod nimi me zstat kousek tsta. Hntac hky je vak lep istit jet tepl, protoe to jde mnohem lpe. Lze je vyjmout u ped poslednm kynutm. Samotn vnitek, kde u jsou jen topn tlesa, sta obas vyluxovat a zbytek ott vlhkm hadkem.

Upeete i dort

Domc pece na chleba maj nkolik program, a tak nen tk upct krom bnho chleba teba i toastov. A kdy vymnte nkolik surovin, mete z trob pcky vyklopit tak celozrnn chlb nebo dokonce dort. Dal mon vyuit je pprava tsta na kynut buchty, kole, francouzsk bagety i pizzu. Specialist um v domc peci vyrbt i marmeldu. V nvodu, kter k pstroji dostanete, obvykle najdete strnky vnovan vhodnm receptm.

Semnkov chlb

* 1/2 ajov liky suench kvasnic nebo pl kostky drod
* 1/2 polvkov lce semnek (slunenice, sezam, apod.)
* 400 g svtl hladk mouky
* 1 polvkov lce cukru
* 15 g msla
* 1 polvkov lce suenho mlka
* 1 ajov lika soli
* 280 ml vody

Po prvnm hnten, kter trouba vtinou oznm zvukovm signlem, pidejte pl polvkov lce semnek, a to slunenicovch, lnnch, sezamovch nebo dovch. Mete je doplnit jet kmnem nebo mkem.

Mazanec neboli vnoka

* 23 ml mlka
* 250 g hladk mouky
* 250 g polohrub mouky
* 60 g cukru
* 120 g rozputnho msla
* 2 loutky
* jednu a pl liky instantnho drod nebo 25 g drod erstvho
* 2 sky vanilkovho cukru
* rozinky, kandovan ovoce 30 - 100 g podle chuti
* 1/2 liky soli
* 2 liky suen citronov kry

Suroviny vlote do pec vany a zvolte pslun program.

Zdroj: ena-in

Obsluha malch pec na chleba je jednoduch. Bochnk je hotov za ti hodiny a ppravu zvldnou i mui v domcnosti. Pstroje se daj podit u od patncti set korun.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku