�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


CARVINGOV TRILOGIE Luka PROCHZKY

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 05.03.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=939

Do truhlice poklad kulinskho umu byl vloen dal drahokam v podob knin publikace "arujeme se zeleninou 2", v autorskm rukopisu mistra nejpovolanjho, Luka Prochzky.

fiogf49gjkf0d

Do truhlice poklad kulinskho umu  byl vloen dal  drahokam v podob knin publikace "arujeme se zeleninou 2", v autorskm rukopisu mistra nejpovolanjho, Luka Prochzky.
esk, nekuli evropsk jednika osobitho gastroumn, nechala ji napotet ze sv publicistick dlny spatit svtlo svta knin dokument, provdjc svho tene pohdkovmi komnatami ezbskch drahokam, jejich luminiscence oarovv zrak a k pvabu oslnn. 
Ne bez dvodu ji napodruh vloil do nzvu sv publikace mistr Prochzka slovo arovat, nebo slovo, je dle mluvy Bible bylo na potku veho dn, nen schopno svm jinm tvarem vystihnout fluidum malebnosti vyzaujc z kad strnky carvingov alchymie dvojnsobnho dritele olympijskho zlata.
Kolik existuje druh, tvar i barev zeleninov podkladu pro ezbskou tvorbu, tak tolikrt je mrnm podlem mon nkolikansobek jejich vtvarn realizace.
O tom ns pesvduje kad obrcen list v knize arovnch kon, jejich prostednictvm se lze pi urit rutin dopracovat ke tvorb kouzelnch dekoranch ozdob jdelnch stol pro slavnostn pleitosti.
Hypotetick monosti podob dekorativn tvorby jsou ve svch nevyerpatelnch realizacch tak poetn, jako je psloven poet obilnch zrn na achovnici, navyujc se tvercem nsobku pi poloen na kad vedlej polko.
st vsee tchto monost je nm piblena prostednictvm druhho arovn se zeleninou.

Celkov tet knin Prochzkova prochzka svtem dekorativn tvorby, ani pro tentokrte  neopomj ty, kte do sfry carvingovho svta vstupuj premirovm krokem. Jim je urena vodn sta zamen na vyezvac nstroje a pomcky a jejich ppravy k eznm konm, vetn drbovho servisu.
ezn technice vnoval autor tyi strany, nebo jak sm nejlpe v z vlastn praxe, e patn nvyk od prvopotku bv hluboce zavrtanm klttem nevaru, kterho se dotyn zbavuje s nkolikansobnou nmahou ne s jakou si jej stail osvojit.
Pracovn postupy jsou seazeny podle stup obtnosti od zkladn vuky pes pokroilost a k akademick dovednosti. Veker vysplostn stdia provz odborn vklad na bzi autorovy praxe, kter v komplikovanjch secch zhotoven stav spolehliv most k peklenut oekvanch skal.
Pehldka eznho umu je v tto publikaci hojnji rozena o kvtinovou tvorbu, u n se nejednou tenovo oko nech zmst autentickou dokonalost zpracovn, e zstv v pesvden dojmu pravosti ivho kvtu.

Knin prvodce iluzionistickm umnm provede zjemce o carvingovou sklize, sadem produkt mstnch zempisnch oblast a po exotick plody meloun, papj i manga, vetn mystickho koene taro.
Kad surovinov sta obsahuje navc inspiran dodatek v monosti pouit techniky v dal nmtov realizaci.

Ilustrativn knin ukzky jsou dlem autora, jen hlubokou studnici svch poznatk zvnil do npln tet  tmatick publikace.
K piblen se kvalit jejmu obsahu vede trnit cesta poznatk, pokus, nezdar, vzteku, vetn obasnch drobnch eznch porann, s monost vzdlenho cle ve vstupu  na medailov pozice.
Ten kdo se nenechv odradit potenmi nespchy souasnosti, vytv sm sob velkou anci zrodu a zrn spch budoucnosti. O tom ns mnohokrt pesvdilo vyhlaovn vsledk carvingovch sout, kdy na vrcholovch stupnch vtz mnohokrt stanuli ti, kte se nechali inspirovat Prochzkovm pkladem.

Beneovsk prkopnk eskho carvingu je historickm ledoborcem, razc cestu  pkrovem neprobdanch poznatk ostatnm, kte prostednictvm jeho knin osvty nsobenou relnm poznatkem mistrovch odbornch kurz, nsledn sbrali cenn kovy jak z tuzemskch, tak i vznamnch zahraninch sout.
Laickmu oku se me zdt bt astokrt neuviteln, jakch rozmanitch tvar  a barev me mt vtvarn poklad ukryt ve vnitn struktue zeleniny.
To je ovem prv psmeno carvingov abecedy, kterou mus budouc uchaze o tvorbu arovnho dekorativnho romnu poznat.
Prostednictvm poznatk dal abecedn npln, za pouit kle vlastnho umn, se doke uit vytvet slova, vty a souvt, aby hlubokm studiem tajemstv psobnosti jejich vzjemn harmonie dokzal stvoit arovn kouzlo carvingov poezie.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku