�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


man chce ulevit ivnostnkm

Autor: Miroslav Petr
Datum vyd�n�: 13.10.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=889

Ministerstvo navrhlo 150 zmn, kter usnadn ivot podnikatelm
Restaurace nebudou napklad mt bezdotykov baterie. Pestoe vlda ODS podala ve stedu demisi, st zmn stihne man prosadit. Napklad pome majitelm restaurac.

fiogf49gjkf0d

Ministr prmyslu Martin man se rozhodl ulehit ivot ivnostnkm: navrhl 150 zmn zkon a vyhlek, kter zatuj drobn podnikatele. Nechce napklad zavdt registran pokladny.
Vedle zsadnch problm se chce vypodat i s kuriozitami, jako je stle platn vyhlka o zaloen podniku zahraninho obchodu Tuzex.
Pestoe vlda ODS podala ve stedu demisi, st zmn stihne man prosadit. Napklad pome majitelm restaurac. Do dvou a t tdn ve spoluprci s Ministerstvem zdravotnictv vrazn zjednodu hygienick pravidla, kter museli restaurati zavdt ped vstupem zem do Evropsk unie.

Hotovky bez zmrazen
Z vyhlky zmiz napklad poadavek, aby ml v restauracch personl jen bezdotykov baterie a vlastn zchody oddlen od zkaznk. Stejn tak u nebudou muset kuchai povinn zmrazovat jdlo po tyech hodinch.
Podnikatel pitom kvli vyhlce u investovali do prav zhruba 1,5 miliardy korun.
"Vyhlka ns pila na desetitisce u kad z provozoven," tvrd Radovan Sochor, f firmy Daos Plus, kter d v esku s tyiceti "vejk" restaurant. "Kad zmrnn podobn vyhlky je douc. Ale dleitj je, aby se ta pravidla pod nemnila."
"Neastn je, e podnikatel, kte tahle pravidla njak obchzeli, se dnes mohou smt tm poctivm, kte investovali znan sumy, aby vyhlce vyhovli," pidv se prezidentka Sdruen podnikatel v pohostinstv a cestovnm ruchu Mirka Luprichov.
Na hygienick vyhlky doplcej tak obce, kter musely vylepit koln jdelny. Investice se podle manova odhadu vyplhaly na ptadvacet a ticet miliard korun.

Mrnj zkonk prce
V rmci projektu "Stop ikan ivnostnk" by chtl ministr zmnit i nov zkonk prce. Prv proti nmu nejvce protestuj podnikatel. Hospodsk komora podala prostednictvm sentor stavn stnost na ti jeho sti, kter dvaj vt moc odborm.
"N seznam je takov nstel, prvn pokus tuto problematiku komplexn pojmout. Bojovat s byrokraci lze, mus se jen chtt," dodal man.

zdeoj: ihned


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku