�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrskou sout CAROTINO CUP 2006

Autor:
Datum vyd�n�: 27.09.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=876

Sout se uskuten 6.jna 2006 na vstaviti Flora v Olomouci pavilon E v rmci RM Gastro Cupu 2006 na 11.ronku festivalu gastronomie a npoj OLIMA

fiogf49gjkf0d

Zadn soute:

Sout je urena pro studenty hotelovch kol a stednch odbornch uili a kol s gastronomickm zamenm.

Zskan body budou zapotny do gastronomickho tyboje RM Gastro CUP 2006.

Soutit mohou tak studenti v kategorii jednotlivc

 

 

 

Soutn kol:

         :  slavnostn dort netradinho tvaru (nesm bt kruh) do hmotnosti

           3 000g na tma:    PODZIM

 

         :  kalkulaci na cel vrobek (technologick postup a surovinov norma)

 

         :  vrobek mus viditeln obsahovat marcipn a okoldu

 

Soutc maj pjezd od 7.00 hod a do 9.00 hod mus mt vystaveny sv vrobky . 

 

 

Kad soutc bude mt k dispozici vstavn plochu 1m2 ble prostenou.

Vekerou dekoraci, loga koly i firmy si kad soutc piveze a nainstaluje sm, zle pouze na jeho fantazii a umu.

NHRADA SUROVIN NA SOUT̎N EXPONTY:

Nebudou proplaceny poadatelem, kad soutc si nklady hrad sm. 

 

Hodnocen komise bude probhat od 9 hodin (hodnotit se bude vystien zadanho

kolu a tmatu, preciznost a vypracovanost a dodren pouit zadanch surovin)

 

Vyhlen vsledk probhne v 16:30 hod.

Podle bodovho ohodnocen budou udleny medaile ,diplomy a vcn ceny od sponzor.

Po vyhlen vsledk je mon exponty uklidit.  

 

Doprovodn program paviln E

RM Gastro Cup 2006

 

6.10.2006 Podium    

                    Sout Mlad vepn ZUBR Cup

Vstavn stoly

                    Cukrsk sout Carotino Cup

                    Vstava dort na tma Podzim

                    Stnky firem

                    Ochutnvky npoj a specialit

                    Prostor ped podiem

                    Jablko pro Kapku nadje Zakoupenm run vyezanho

                    jablka pispjete na Fond Kapka Nadje


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku