�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kva z trusu cibetek

Autor: Sarah Toms
Datum vyd�n�: 18.04.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=836

Filipny nedvno zjistily, e produkuj jeden z nejdrach a nejdanjch druh kvy na svt. Jej zdroj je ale krajn neobvykl: trus nonho zvete, kter se podob koce a kter se nazv cibetka palmov

fiogf49gjkf0d

Kva z trusu cibetek

 

Filipny nedvno zjistily, e produkuj jeden z nejdrach a nejdanjch druh kvy na svt. Jej zdroj je ale krajn neobvykl: trus nonho zvete, kter se podob koce a kter se nazv cibetka palmov.

Cibetky, je jsou pbuzn teba promyky indick zvan mungo, jsou na Filipnch obvykle povaovny za kdce a lov se tam pro sv maso. Nicmn jejich trus m cenu zlata. Cibetky jsou masoravci, chutnaj jim ale i sladk erven kvov bobule, kter obsahuj kvov zrnka.

Ta prochzej trvicm traktem cibetky neporuen, avak v aludku prodlvaj fermentaci a prv ta dodv kv, kter se z nich pipravuje, zcela jedinenou chu a aroma.

 

Psn steen tajemstv

 

Stopy cibetho trusu a exotick zrnka hledala vysoko v poho Malarayat jin od Manily skupina profesionlnch milovnk kvy. Jeden z nich, Antonio Reyes z Filipnsk komise pro kontrolu kvy, ekl, e cibet kva pat k nejlpe steenm tajemstvm Filipn. "Slyel jsem, e starousedlci v oblastech, kde se pstuje kva, sbraj tento druh pro vlastn spotebu. Nikdy nikomu nesdlili, e maj tento druh kvy," prohlsil.

"Prochz jakmsi prodnm zpracovnm, kter lze rozpoznat na praench zrnkch. Jsou vce olejnat, maj silnj aroma a tak skvlou chu, e koupit je i za tak vysokou cenu je vhodn," dodal.

Cibet kva je jedna z nejdrach na svt. Na Filipnch se vyprodukuje jen 500 kilogram ron a kilogram praench zrnek se prodv za 115 dolar.

Lusina Montenegrov, kter se iv sbrem zrnek, pivedla experty k cibetmu trusu. Hory zlz jen v sandlech a po zrnkch ptr v hustm kov.

"Nkdy natrefm na stopy velk cibetky a pak je i trus velk. Nkdy je ale cibetka mal a pak je i trus mal," uvedla.

Slena Montenegrov ukld trus do dvou ndob. Do jedn dv star trus, kter pipomn bl fazole, a do druh erstv trus, kter vypad jako lut fazole v omce. Zrnka oplachuje v horskch kch, su je na svm dvorku a pak prodv spolenosti Bote Central, kter je vyv do Japonska. Firma s vlastn znakou kvy pat manelm Vie a Basilu Reyesovm. Pvodn se zabvali ochranou cukrovch palem a cibetek, kter ij mezi tmito stromy. Z palmy vyrbli organick ocet a spolu s nm zaali na malch tritch prodvat i cibet kvu.

Ta byla tak spn, e manelsk pr nyn douf, e mu zisky porostou tak na Tchaj-wanu a v Severn Americe.

 

Jako hok okolda

 

Odbornk Reyes z agentury pro kontrolu kvy tak douf, e mstn kvov prmysl by mohl zopakovat spch, jeho doshly se svmi znakami cibet kvy Indonsie a Vietnam.

"Nikdy m nenapadlo, e je k dispozici i na Filipnch, take kdy jsem o n slyel poprv, hned jsem si pomyslel, e to je druh kvy, kterou meme prozkoumat a rozvjet," prohlsil. "Kdybychom j mli dostaten mnostv, byla by to pro ns dobr pleitost uplatnit se na trhu."

Do filipnskch hor se vydal i australsk mistr v praen kvy Andrew Gross, aby sm zjistil, co je tak skvlho na kv, kter prochz stevy chlupatho zvete. Podobn jako znalec vna opatrn usrkne z erstv uvaen kvy a nechv ji napoprv pomalu putovat po jazyce. k, e je pekvapen tm, jak moc mu chutn. Jej chu pirovnv k fermentovan vestkov okold a k hok okold s lskovmi oky. "e to ve mn tak rezonuje, m urit co do inn s tm, e je tam njak zvltn ltka, ale tak s rozruchem kolem cibet kvy. Ten do znan mry souvis se skutenost, e ta kva je dost vzcn," k.

Cibet kva mon nesedne kadmu. Filipnt odbornci ale chovaj nadji, e milovnci kvy si budou chtt dopt nco mimodnho. A to by mohlo oivit mstn kvov prmysl, kter skomr.

 

zdroj:ihned.cz


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku