�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Unie bojuje s pli drahm cukrem

Autor: Martin Mak
Datum vyd�n�: 28.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=826

Nejistota pro zemdlce, ni zisk pro cukrovarnky - ale velk nadje pro daov poplatnky. Takov budou hlavn dopady reformy trhu s cukrem, j zavrila Evropsk komise.

fiogf49gjkf0d

Snenm takzvanch vrobnch kvt vak unie nejen zavrila samotnou cukern reformu, ale dala najevo, e ledy se zaaly hbat v cel agrrn politice. Uml udrovn nadprodukce ron stoj Brusel kolem padesti miliard eur. Dal miliardy plat stty z nrodnch zdroj. Cukern reforma je prvnm zvanm krokem k snen tchto vdaj a oteven trhu. et zemdlci by pitom nemuseli prodlat.

Trojnsobn cena
Zmna trhu s cukrem spov ve tech bodech: snen ceny cukru a epy, oteven trhu unie pro dovozce cukru z nejchudch zem svta a ve snen vrobnch kvt.
Brusel k tomu pimla Svtov obchodn organizace WTO. Unie dosud chrn pstitele a cukrovarnky takovm clem, e cukr je tu tikrt dra ne na svtovm trhu. A krom toho jet dotuje export pebytk cukru na zahranin trhy, a kaz tm ceny ve svt.
Na loskch jednnch WTO evropt diplomat u pozice neuhjili. Od letonho podzimu tak mus ceny cukru v unii zat klesat. Bhem ty let to bude o 36 procent. O tyicet procent klesne i cena cukrovky.
Od roku 2009 Evropa mus umonit padestce nejchudch zej svta, aby na jej trh mohly cukr dovet. Zrove u od letoka lensk zem unie maj ni vrobn kvty. Kvta povoluje cukrovarm vyrobit tolik produkce, kolik se j spotebuje na evropskm trhu a na kolik sta Bruselu dotace na export pebytk. Prv dky kvtm a dovoznm clm dr cel systm vroby trojnsobn drahho cukru zatm pohromad.
Tuzemskm rolnkm klesne kvta z dosavadnch 455 tisc tun na zhruba 411 tisc. esk agrrn diplomacie celkem uspla, jin zem postihly vt krty. Cel unie bude vyrbt o dva a pl milinu tun cukru za rok mn. Dosud produkovala 17,5 milinu tun.
Tuzemt rolnci a cukrovarnci samozejm nad reformou nejsaj. Ale i pedseda Cukrovarnickho spolku Oldich Reinberger pipout, e anci na peit maj slibnou.

ance pro esk rolnky
Konenm clem reformy je toti vytvoen trnho prosted - msto kvt, ochrany trhu a zaruenho zisku. Pak se bude pstovat cukrovka tam, kde je to nejvnosnj. A peij ty cukrovary, kter budou nejefektivnj. A prv domc zemdlci umj dky prodnm podmnkm a velkovrob cukrovku dlat kvalitn a levn. Budou mt anci to ukzat.

zdroj: ihned.cz

 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku