�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Lupina: znm, neznm?

Autor: Alena Plpnov
Datum vyd�n�: 20.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=821

Lupina bl, pod tmto nzvem se skrv rostlina kter je na polch novinkou, ale jist brzy velmi dobe dopln mozaiku lutnin, doposud vysvanch a tm i pouvanch v esk republice.

fiogf49gjkf0d
Jestlie se autorka lnku, kter se sama zabv vzkumem lupiny v titulku te, zda-li je lupina znm, i neznm, lze bezpen ci, e pro absolutn vtinu plat druh varianta. Ale lupina je ji zde a roziuje nm mnostevn rozsah lutninovch odrd a vme, e svmi pednostmi v podob ptomnosti blkovin, i nzkm obsahem tuku, se brzy zaad na seznam nkupnch priorit.              

            Lupina bl, pod tmto nzvem se skrv rostlina kter je na polch novinkou, ale jist  brzy velmi dobe dopln mozaiku lutnin, doposud vysvanch a tm i pouvanch v esk republice. Sice lupina je prozatm mezi laickou i odbornou veejnost mlo znmm pojmem a uveden nedostatek bude zejm ve velmi krtk dob odstrann, a tato na pstovn nenron rostlina si svou cestu do potravinskch provozu i sv vyuit v kuchynch jist najde, stejn jako si zskv sv vznamn postaven ve sloen krmivskch sms.

 

            Postupem asu bylo vylechtno hodn odrd lupiny, kdy jej nzev je odvozen podle barvy v kvtu, jako lupina bl, anebo lut. Z uvedench hlavnch druh odrd byl proveden vbr vhodnosti pro vyuit ve viv, a to na zklad provedench analz sloen zrna i za pouit vsledk z pstitelskch vzkum v R, a tak si sv prvn msto vydobyla odrda Amiga. Vnosy tto odrdy by se stabiln mly pohybovat mezi 3 - 3,5 t/ha, dob pstitel doshli v loskm roce a 5t/ha.

 

Pro vyuit ve viv lid, ale i zvat se odrda Amiga zaadila na prvn poad pedevm pro sv senzorick vlastnosti, jako je vzhled- barva semen a pedevm jejich chu, ale i svm obsahem tzv. zsobnch ltek v semenech.

Semena jsou pomrn velk, na povrchu lutobl, na ezu jasn lut barvy. Mouka vyroben ze zrna lupiny m jasn lutou barvu, s charakteristickou vni i chut kter je rovn velmi typick - lutninov, ale nen hok. Nen bez zajmavosti, e se tato lutninov pchu  tepelnou pravou ztrc.

Sloenm obsaench ltek je u lupiny velk podobnost se sjou, jako je pedevm obsah N- ltek  (blkovin). Naproti tomu obsah tuk je v semenech lupiny o cca 50 % ni.

 

 

Obsah zsobnch ltek v semenech rznch druh luskovin v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr

     Plodina

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrch

Bob

Sja

oka

Fazol

Lupina

 

 

N-ltky

20 - 25

30 - 34

32 - 36

22 - 26

26 - 29

30 - 31

 

 

krob

40 - 45

36

22 - 26

53

50 - 57

2 - 4

 

 

Tuk

3

1.7

18 - 22

0.7

0.7 - 1.5

11 - 12

 

 

Vlknina

5 - 7

6 - 7

4.5 - 5

1.3

5 - 8

16 - 17

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky ltek obsaench v neznmjch lutninch je zcela zejm, e lupina vynik vysokm obsahem ve viv nedostatkov vlkniny a naproti tomu vlastn obsah krob - sacharid je nevznamn. Z minerlnch ltek vykazuji analzy vskyt: draslku, fosforu, vpnku, hoku a velmi nzk sodku. Dle vlastn praxe signalizuje vysok obsah antioxydant i emulganch ltek, a to v jejich pirozen form. Podrobnj vzkum si tyto obsaen  ltky v semenech lupiny zcela jist zaslou.

 

Sloen a vlastnosti semen lupiny, a i z nj vyroben mouky tud pmo napovdaj jej mon vyuit v potravinskm prmyslu a rovn pro vrobu sms pro vivu hospodskch zvat. Mouka z lupiny (kter je ji vyrbn v R) si jist spn velmi brzy najde sv uplatnn ve vrob tstovin, stejn jako ve vrob novch cukrskch vrobk, i trvanlivho peiva, anebo vroba ji  cel  ady vrobk tzv. pekaskch zlepujcch ppravk, dnes ji tm nedln sousti pekask a cukrsk vroby. Kde nm tyto ppravky - smsi mohou zcela nahradit problematick vejce nap. ve vrob trvanlivho peiva (tzv. cukrov).

V uvedench ppravcch nm vlastn doke mouka vyroben z lupiny zcela jednoznan prodlouit tzv. spotebitelskou trvanlivost z nich vyrobench pekaskch vrobk, kter jsou vyrobeny s pouitm tchto ppravk  nap. pro vrobu tzv. bnho peiva.

Tento poznatek je pomrn snadno vysvtliteln, jednak vlivem vysokho obsahu vlkniny v mouce z lupiny, dle tuky obsaench v lupin a prodnmi emulgtory v semenech lupiny.  Jej pouit pi vrob jednotlivch sms pekaskch ppravk  zskv peivo z nich vyroben vy vivnou hodnotu a zlepen kvality hotovch vrobk nap. rohlky vynikaj velmi pjemnou, vraznj  chut, kupavou krkou i vlnou stdkou, a co teprve takov baketa?

 

V neposlednm ppad nen mon opomenut vyuit mouky z lupiny pi vrob cel ady tzv. bezlepkovch vrobk kde nm bohuel v populaci dochz k nrstu potu obyvatel trpcch celikalii.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku