�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gastro Junior - Nowaco Cup - halas vtznch fanfr /3.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 09.03.2006
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=814

Byl dokonn 12. ronk gastrosoute tch, kte ve vru soutnho dje pronikali do romantickho tajemstv tvorby soutnch pokrm se snahou o co nejlep vsledek.

fiogf49gjkf0d

Poodhalen tajenka v prvm djstv taktovho gastronomickho cyklu Gastro Junior - Nowaco Cup dola  svho rozlutn. Slavnostn fanfry esovmi tny duly k poct tch nejlepch, jejich um petvoil snahu, vdomost a vytrvalost do zlatho menu absolutnch vtz.
Byl dokonn 12. ronk gastrosoute tch, kte ve vru soutnho dje pronikali do romantickho tajemstv tvorby soutnch pokrm se snahou o co nejlep vsledek. Propracovn se houtinami nstrah kulinskch strast mnohdy bol. A to nejen na tle, ale i na dui. Ale kdo na takovto klopotn cest vydr a doke ve chvlch te jt dl, toho v cli ek sladk plst odmny spchu.
My vm pro dnen den pedstavme ony vyvolen, kte stanuli na stupnch vtz, pro n tento vrek chvilkovho blaha ve sv skuten podstat by neml bt vslunm pomjiv slvy, ale ktou, kter jim  pouze potvrdila schopnost pro innost, jejm prostednictvm se pechodn vznesli do tchto vin. A z tohoto prostoru lze t zaslechnout vzvu osudu k dalmu vstupu k nmu smujc kroky mohou bt i chz pes hav uhl. Kdo vydr i tuto cestu dldnou lopotou, ten m nadji, e dojde a tam, kde jeho prce bude povaovna za dlo mistra svho oboru.

Vsledky oboru cukr

1.- Mrkvikov Barbora, SPV Inter Continental Praha - 73.80 bod
2.- Kubica Vojtch, S spol. strav. Ostrava - Hrabvka - 72.60
3.- Hemnkov Pavlna, SO a SOU Dn - 71.60

 zleva P. Hemnkov, B. Mrkvikov, V. Kubica

1. msto B. Mrkvikov
Jablka peen s pekanovmi oechy v listovm tst v kombinaci s komnkem s chillie-tonka beans pnou, viovou omkou a vanilkovou zmrzlinou Prima

2. msto - V. Kubica
Kehk okoldovo jablkov bbovika s pramnky z listovho tsta, zdoben kousky duench jablek a dochucena merukovou a okoldovou omkou

Report z Gastro Junior - NOWACO CUP obor kucha, snk se nachz zde


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku